Hlavní navigace

Zprovozněte si na svém počítači diskové pole RAID - 5. díl

3. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © Péter Mács - Fotolia.com
Pokud ze dvou či více pevných disků vytvoříte ve svém počítači diskové pole RAID, můžete tímto způsobem například zvýšit výkon celého systému, anebo zajistit automatickou ochranu proti ztrátě vašich dat způsobené havárií právě pevného disku.

Diskové pole RAID (Redundant Array of Independent Disks) a jeho nasazení se obecně považuje za poměrně nákladné řešení, které se vcelku obtížně zavádí a je omezeno na firmy s vlastními odděleními informačních technologií. To ale není úplně pravda. V současnosti diskové pole RAID podporuje naprostá většina základních desek ve stolních počítačích. Navíc sám operační systém Windows 7 obsahuje softwarové řešení tohoto diskového pole, které nevyžaduje žádný speciální hardware. Celá technologie je nyní navíc dostupná i z finančního hlediska a její nasazení zvládne i průměrně zdatný uživatel počítače.

 

1. díl článku: Jaký typ diskového pole potřebujete?

2. díl článku: Vytvoření zálohy existujících dat, Softwarové řešení diskového pole RAID

3. díl článku: Řadič RAID, Dva či více pevných disků, Disketová mechanika (pouze Win XP), Nástroje

4. díl článku: Instalace řadiče RAID, Konfigurace řadiče RAID, Instalace Windows a ovladačů pole RAID

 

Přenos stávajících instalací Windows na diskové pole RAID

Přesun stávajícího nainstalovaného operačního systému na pole RAID se může stát poměrně komplikovanou záležitostí, ne-li takřka nemožnou. Vše závisí na použitém hardwaru a operačním systému Windows. Níže je uveden postup, který vám dává maximální šanci při tomto kroku uspět.

Přenos operačního systému Windows XP

1) Nainstalujte, popřípadě povolte řadič RAID na vašem počítači. Nevytvářejte žádná pole.

2) Spusťte Windows a nainstalujte ovladače pro řadič RAID. Pokud je disk, z něhož spouštíte operační systém, připojen k řadiči RAID (některé řadiče, jako je například Storage Matrix od firmy Intel toto umožňují), pak zřejmě nebudete moci operační systém vůbec spustit. Pokud tomu tak skutečně bude, pak budete muset buď připojit disk s operačním systémem k řadiči, který není součástí diskového pole RAID, nebo budete muset pro nové diskové pole použít jiný řadič RAID.

3) Pomocí nástrojů typu Norton Ghost, Acronis True Image či jim podobných vytvořte na bezpečném a zároveň přístupném umístění (externí pevný disk, vyměnitelný disk typu flash, pevný disk, který není součástí diskového pole) záložní bitovou kopii celého pevného disku obsahující instalaci současného operačního systému. Pokud je to jen trochu možné, použijte nástroj s podporou bare metal restore neboli obnovou na čistý počítač. To znamená, že je zde k dispozici podpora ovladačů pro hardware, který se nepoužíval v okamžiku, kdy se obraz vytvářel.

4) Restartujte počítač a vytvořte nové diskové pole. Pokud lze, použijte nové pevné disky a staré pevné disky si ponechte pro zálohu.

5) Proveďte obnovení operačního systému z bitové kopie, a to pomocí programu, kterým jste tuto bitovou kopii vytvořili. Pokud se vám poté nepodaří operační systém spustit, zkuste provést obnovu ještě jednou a využijte funkce bare metal restore.

 

Přenos operačního systému Windows Vista nebo Windows 7

1) Pomocí funkce zálohování integrované ve Windows vytvořte na bezpečném a zároveň přístupném umístění (externí pevný disk, vyměnitelný disk typu flash, pevný disk, který není součástí diskového pole) záložní bitovou kopii celého pevného disku obsahující instalaci současného operačního systému.

2) Restartujte počítač a povolte, popřípadě nainstalujte pole RAID.

3) Vytvořte vlastní diskové pole. Pokud je to jen trochu možné, použijte nové pevné disky a staré pevné disky si ponechte jako zálohu.

4) Spusťte počítač pomocí instalačního média Windows Vista či Windows 7 a následně vyberte možnost opravy počítače.

5) Klepněte na tlačítko Načíst ovladače a poté se řiďte příslušnými pokyny. Načtěte ovladače pole RAID a všechny ovladače potřebné pro zařízení, na které jste zálohovali.

6) Ve finále proveďte obnovení systému, a to za pomocí dříve vytvořené bitové kopie.

 

Používání softwarového řešení pole RAID ve Windows

Systémy Windows XP, Vista i Windows 7 v sobě mají integrováno softwarové řešení diskového pole RAID, které představuje velmi šikovnou alternativu k hardwarovému řešení a navíc se i poměrně snadno realizuje. Jednotlivé typy diskového pole RAID, které je možné použít, pak závisí na přesné verzi Windows.

Základní postup pro zprovoznění softwarového řešení diskového pole RAID je následující:

1) Klepněte do nabídky Start, klikněte pravým tlačítkem na položku Počítač a z místní nabídky, která se vzápětí objeví, vyberte položku Spravovat.

2) V okně Správa počítače najdete ve spodní části v sekci Úložiště položku Správa disků, na kterou klepněte.

3) Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonku velkého disku vlevo, aby se vám zobrazil seznam operací, které je možné s celým diskem provádět (rozšíření, prokládání, zrcadlení nebo RAID 5). Povoleny budou pouze ty položky, které jsou dostupné ve vámi používané verzi Windows a které je možné provádět s disky, které jsou ve vašem počítači dostupné. U některých voleb se zobrazí i průvodce. Řiďte se podle jeho pokynů. Pokud není disk dynamický, pak se automaticky na dynamický disk převede.

4) U dynamických disků klepněte pravým tlačítkem na svazek na disku, kde uvidíte položku pro zrcadlení tohoto svazku (pouze Windows 7 Professional/Ultimate, Windows 2000 Professional a serverové operační systémy Windows).

Tip do článku  - cybersecurity

 

Poznámka: Synchronizace nově vytvořených zrcadel u softwarového řešení RAID ve Windows může dost dlouho trvat – záleží to na aktuálním množství dat. Dokud se synchronizace nedokončí, výkon pevného disku bude velmi slabý. Daleko rychlejší je zálohování souborů, vytvoření nových zrcadlených svazků a poté obnova dat. Pokud si vyberete možnost, aby operační systém Windows provedl synchronizaci dat, pak proces synchronizace urychlíte, když necháte okno pro správu disků otevřeno a aktivní v popředí.