Hlavní navigace

Živá voda pro "mrtvá" okna - tři systémové nástroje pro údržbu PC

Sdílet

O&O BlueCon V4 Professional EditionKaždý, kdo pracuje intenzivněji s operačnímisystémy firmy Microsoft, zná situaci, kdy jinak fungující aplikace zastaví svoji práci, a na monitor vtrhne ...
O&O BlueCon V4 Professional EditionKaždý, kdo pracuje intenzivněji s operačními
systémy firmy Microsoft, zná situaci, kdy jinak fungující aplikace zastaví
svoji práci, a na monitor vtrhne místo ikonek strohé textové hlášení. Podle
bílého textu na modrém pozadí se tomuto stavu, analogicky k telefonnímu
seznamu, někdy říká Modré stránky. Často to znamená ztrátu dat, poměrně často i
jistou dezintegraci systému jako takového. Pokud je situace ještě vážnější,
nemusí se podařit už počítač bez reinstalace operačního systému vůbec spustit.


Modrá konzole

Recenzovaný produkt umožňuje vydolovat data i z totálně zkrachovaného systému
Windows. V této situaci je třeba připomenout, že podporované operační systémy
pracují nad souborovým systémem NTFS. Není tedy tak jednoduché získat soubory
na disku uložené, vzhledem k tomu, že jsou evidována i přístupová práva k
jednotlivým souborům. BlueCon poněkud evokuje zmíněné Modré stránky a graficky
se jejich design snaží napodobit.

Po instalaci se program "vyznačuje" tím, že není vůbec vidět. Pokud systém
funguje bezvadně a nepřetržitě, ani nevíte, že aplikaci na PC máte. K čemu to
tedy je, ptáte se oprávněně? V položce Programy systémového menu se objeví
položka BlueCon, která nespouští de facto nic záživného. Kromě možnosti
vytvořit ISO obraz disku nebo alternativně čtyři startovací diskety nabízí jen
okno s konfigurací programu.


Po restartu

Až teprve po havárii systému, kdy je potřeba počítač restartovat, se objeví ta
pravá a výkonná část BlueConu. Kromě obvyklého obrázku při startu systému, kde
vždy modře běhá nějaký proužek, se objeví návodně modrá obrazovka. Po stisknutí
klávesy Enter systém požádá o administrátorské uživatelské jméno (pokud jste v
systému předdefinovali hlavní administrátorské jméno), a zejména o heslo
privilegovaného uživatele. Pokud nereagujete, systém se pokusí normálně
nastartovat, a ani nadále není pak vidět jakákoliv existence softwaru v
počítači. Radikálně odlišná situace nastává, pokud reflektujete na nabídku
aplikace a zadáte správně přihlašovací údaje. Opticky se dostanete do role
uživatele systému MS-DOS, tedy do rozhraní příkazového řádku.

Kromě obvyklých příkazů tohoto operačního systému nabízí jeho modifikace ještě
několik specialit. Podstatným, z hlediska možné opravy poškozené instalace
Windows, je textově založený editor registru a pro opravu textových
konfiguračních souborů pak řádkový textový editor. Možná si myslíte, že to není
nic moc a že spustit příkazový řádek nabízelo i havarijní menu Windows 9x.
Uživatelé NT a následných verzí 2000 a XP ovšem tuto možnost uvítají. Příkazový
řádek se tady totiž dá spustit pouze prostřednictvím menu v nabídce Start. Do
entýčkové třídy se tak dostává šikovná možnost systém opravit.


Závažnější havárie

Pokud dojde k poškození přímo zaváděcí části souborového systému, nepodaří se
spustit ani bootloader, a těžko lze očekávat, že pomůže utilita nainstalovaná
pod Windows. Pro tento případ je zde již zmíněná možnost vytvoření spouštěcích
disket nebo spouštěcího CD-ROMu. BlueCon umí uložit obraz kritických součástí
systému a vytvořit ISO obraz, vhodný právě k vypálení. Pokud se Windows už
vůbec nespustí, stačí umožnit spouštět systém z CD, a máte vyhráno.


Závěrem

Pracujete-li pod Windows řady NT a je-li váš systém často náchylný k havárii,
pak byste jistě BlueCon využili. Zejména vhodný je tento nástroj pro
provozovatele serveru (vyžaduje příslušnou verzi O&O BlueCon). Jestliže čas od
času instalujete nové služby nebo nový hardware, a hlavně ovladače, pak se pro
vás stává BlueCon takřka nutností. Není nic nepříjemnějšího, než když právě
instalovaný ovladač nově zakoupené grafické karty zhroutí celý systém. Pokud
ještě máte v počítači cenná data, nasbíraná během dlouhé doby a zároveň sdílíte
názor, že zálohování je pro amatéry, pak je BlueCon prakticky jediná dostatečně
rychlá možnost řešení svízelné situace.

Z minulé věty také plyne, kdy je vhodné obraz disku vytvořit. Vždy před
instalací nějakého nevyzkoušeného softwaru nebo nového ovladače. Ve Windows
jsou totiž všechny ovladače načítány před přihlašováním uživatele, a proto může
dojít k havárii ještě dříve, než je vůbec možné zasáhnout. BlueCon se spouští
ještě před načítáním ovladačů a služeb, a umožní tak vyřadit nebezpečný prvek
ze startovacího procesu.

Ze všech stran tohoto textu vystupuje především předpoklad na způsobilost
uživatele. Pokud není dostatečně zdatný při práci se základním nastavením
Windows, neměl by se do opravy systému asi vůbec pouštět pokud se ovšem nesvěří
přivolanému odborníkovi.O&O CleverCache Professional Edition

Operační systémy používají různých postupů pro optimalizaci výkonu počítače.
Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zrychlit práci, je použití cache.
Systém sleduje, které soubory uživatel používá, a po skončení práce s takovýmto
souborem ho ponechá na definovaném místě v paměti. To umožňuje podstatně
rychlejší nahrání dat zpět do aktivní operační paměti. Windows používají tuto
technologii také, jak asi každý jejich uživatel ví. Prostě druhé spuštění téže
aplikace trvá podstatně kratší dobu, zejména má-li systém k dispozici dostatek
fyzické paměti. Trochu potíž nastává při jejím nedostatku.

Pokud totiž spustíte nějaký jiný paměťově náročný program než ten, který je
aktuálně v cachi, musí systém nějakým způsobem vzniklou situaci s nedostatkem
paměti řešit. Ve Windows je řešením odkládací soubor, kam je zapsán obsah
paměti. Soubor je umístěn na pevném disku a tím se ztrácí výhoda cachování dat.
Naopak dochází ke zpomalení práce nejen při samotném nahrávání programu nového,
ale i k časové prodlevě při nahrávání aplikace, původně v cachi umístěné.


Co s tím

Radikálním řešením je úplně vypnout možnost cachování, ale to nelze ani trochu
doporučit. Dochází k vysoké zátěži diskového subsystému, a tím i k efektivnímu
zpomalení celého systému. Druhou možností je dokoupit dostatek megabytů paměti
a tak se vyhnout jejímu zahlcení. Takové řešení je vhodné pro pracovní stanice
a domácí počítače, kde se dá odhadnout, jaký objem paměti bude schopen pokrýt
potřebu. Poněkud odlišná situace ale nadchází u serverových operačních systémů.
Vypnutí cache by pravděpodobně zpomalilo chod natolik, že by se počítač jevil
jako mrtvý. Obecně lze říct, že servery netrpí nedostatkem paměti, ale je těžké
odhadovat, kolik by bylo třeba ještě dokoupit. V době slabého provozu, třeba v
noci, bude paměť ležet ladem a ve špičce pak nemusí stačit. Řešení nabízí
recenzovaný produkt.


Chytrá paměť

CleverCache trvale sleduje vytížení systémové paměti počítače, a v případě
potřeby provádí zásahy do její struktury. Zejména optimalizuje frekvenci a
rozsah zapisování dat na disk, a tím výrazně urychluje práci počítače. Podle
tvrzení výrobce se práce PC zrychlí až dvakrát. Bohužel chybí metoda, kterou
bylo toto tvrzení prokazováno. Každopádně ke zrychlení počítače určitě dojde,
což na jednu stranu ocení uživatelé, na straně druhé by to měl být důvod k
zamyšlení se pro výrobce operačního systému.

K dispozici jsem měl též serverovou verzi CleverCache, fungující v serverových
klonech operačních systémů NT/2000/XP. Program by měl každopádně instalovat
administrátor, ostatní uživatelé jej pak vidí jako službu systému.

Po bezproblémové instalaci se objeví v systémové liště okénko se žárovkou a
zjednodušeným indikátorem stavu paměti. Tato ikonka má dvě základní funkce.
První je indikace stavu procesu (běží, pozastaven, zastaven), a zároveň
indikuje aktivitu aplikace rozsvítí se nebo zhasne zmiňovaná žárovka.


Možnosti a nastavení

Když z nějakého důvodu nevyhovuje nastavení programu, je možné pomocí
přehledného rozhraní změnit kritické parametry. Pokud ale nejste alespoň
rámcově obeznámeni s principem odkládání dat, a zejména pokud nerozumíte
naprosto přesně jednotlivým termínům, pak je silně doporučeno nechat nastavení
na aplikaci samotné. Špatné nastavení totiž místo ke zvýšení výkonu systému
vede k jeho výraznému poklesu.

Kromě přehledného grafu, zobrazujícího aktuální stav paměti a jeho historii, je
možné stanovit chování aplikace v několika krocích. První možností je volit
profil ze tří variant automatické nastavení parametrů, pokročilé a konečně
předdefinované server/workstation nastavení.

Dále jsou integrovány dvě zásadní vlastnosti: Mem-O-Free a Mem--O-Safe. První z
nich dovoluje nastavit velikost paměti, která musí být volná. Čím větší je
poměr mezi touto hodnotou a velikostí operační paměti, tím častěji dochází k
zápisům na disk, ale špičkový nápor počítač nepřekvapí. Naopak při výběru malé
hodnoty sice nedochází ke swapování na disk, zato náhlý nárok na paměť může
počítač zaskočit. Podobně funguje i druhá možnost, Mem-O-Safe. Pokud dojde k
náhlému vypnutí počítače, ať už výpadkem napájení, náhodným vypnutím uživatelem
nebo havárií některé aplikace, všechna neuložená data, momentálně umístěná v
operační paměti budou nenávratně ztracena. To je odvrácená tvář cachování dat.
A právě Mem-O-Safe se snaží minimalizovat ztrátu těchto dat tím, že je možné
nastavit interval ukládání paměti na disk. Jedná se samozřejmě o časově
náročnou akci, proto by nastavení mělo být prováděno s rozmyslem. Kromě
nastavení paměťových limitů pro akce CleverCache při volbě pokročilého profilu
již další nastavení program neumožňuje. I tak se jedná o poměrně dobře
škálovatelný produkt, zejména pokud jeho možnosti srovnáme s nastavováním cache
pomocí standardního rozhraní Windows.


Jen kratičké shrnutí

CleverCache je důležitým vylepšením výkonu Windows pomocí optimalizace práce
cache. Vylepší výkon takřka bezpracně a efektivně. Vyplatí se podle mého názoru
zejména pro vytížené servery i pro silně využívané pracovní stanice.O&O Defrag V4 Professional Edition

Před časem jsme přinesli recenzi nástroje pro defragmentaci pevných disků O&O
Defrag. Vydání nové verze si vlastně vynutil vstup dalšího operačního systému
firmy Microsoft, Windows XP. Předchozí operovala se systémy řady 9x a NT. Jak
již bylo naznačeno, nyní si můžete pořídit tento údržbářský software i do svých
XPéček.


Práce s produktem

Instalace je jednoduchá, je jen třeba dát pozor na zakupovanou verzi (Server a
Workstation). Z uvedeného je patrné, že O&O Defrag pracuje nejen se souborovým
systémem FAT / FAT32, ale i s NTFS. Uživatelské rozhraní je přehledné a příliš
se od minulé verze neliší. Hned po spuštění se objeví seznam na disku
nalezených oddílů (partition). Pomocí tlačítek s výmluvnými symboly lze udělat
celou sadu podstatných činností. Předně prvním kliknutím se vybere oblast
zájmu, tedy oddíl podezřelý z rozlámaných souborů. Další kliknutí pak spustí
analýzu souborového systému, odhalí všechny soubory, které jsou neuspořádané
dle pravidel. Před spuštěním vlastního procesu uspořádání je ještě důrazně
doporučeno udělat meziklik na tlačítko, které spustí kontrolu diskového oddílu,
zda se na něm nevyskytují chyby. Pak teprve můžeme přistoupit k finálnímu
klepnutí levým tlačítkem na příslušný ovládací prvek. V možnostech nastavení
je, že se kontrola oddílu provede pokaždé před spuštěním defragmentace.


Možnosti

V aplikaci je zabudováno celkem pět různých defragmentačních postupů. Počínaje
metodou Stealth, která pracuje výhradně na pozadí a pracuje tak víceméně
skrytě, až po metody kompletní defragmentace, kdy je možno nechat seřadit
soubory podle velikosti nebo podle data posledního přístupu.

Stejně jako na přehrávači, i zde je nástrojová lišta opatřena symboly pro
přerušení (lidově zapauzování), zastavení a znovuzapnutí procesu defragmentace.
Pro uživatele je celá akce jenom chaotickým a do jisté míry nudným blikáním
různobarevných čtverečků po rastru. Protože při větším objemu fragmentace
jednotky je celý proces záležitostí na delší dobu, je čas si všimnout
vysvětlivek. Po jejich prostudování je tanec barev trochu jasnější.

Kromě popisované základní funkce nabízí produkt i další spřízněné informace o
disku jako takovém (tedy o hardwaru) i o oddílech na něm definovaných.


Práce s aplikací

Jak jsem již dříve napsal, rozhraní se od minulých verzí nijak zvlášť neliší.
Takže pokud jste již někdy měli Defrag v rukou (resp. v klávesnici, myši a
monitoru), pak zřejmě nebudete mít ani nyní žádný problém. Na uživatele, kteří
se do napravování souborového systému pouštějí poprvé, nečíhá nikde žádná
záludnost. Je třeba počítat jenom s tím, že pokud jste defragmentaci dlouho
neprováděli (pokud vůbec někdy), pak bude počítač potřebovat poměrně hodně času
(zvláště na rozlehlých discích). Trochu nepříjemné je jenom to, že během
defragmentace je prakticky zakázáno pracovat s jiným softwarem, neboť dochází k
pravidelným zápisům na disk, které aplikaci narušují její práci a dělají paseku
v již napravených částech diskového oddílu.

Uvedené je zejména důležité pro serverovou mutaci Defragu. Zde je takřka
nezbytné plánovat spuštění úlohy na období slabého provozu. Server Edition
produktu má navíc možnost síťové defragmentace. Ne snad že by spojovala
rozpojenou síťovou kabeláž, je však možné prostřednictvím Enterprise Management
Console instalovat a defragmentovat i klientské počítače, eventuálně další
síťové servery. Na klientských počítačích instalovaná verze Professional
zaručuje možnost propojení se serverem, aktualizaci a centrální řízení.


Shrnutí

Vyjmenovat úplně všechno se asi nedá, někdo by se mohl hněvat, že zrovna na TO
JEHO jsem zapomněl. Celkový dojem s funkčnosti je velice dobrý, plně nahradí a
snadno předčí vestavěný defragmentační nástroj standardně dodávaný se systémem
Windows. Během instalace je možné nastavit O&O Defrag V4 právě jako implicitní
defragmentátor. Pro serverovou mutaci je výhodou možnost boot-up defragmentace
zvoleného souboru, dejme tomu odkládacího. Dálková správa počítačů a plánování
spuštění služby na stanovený čas jsou nezbytnou a výhodnou součástí.
Zjednodušení pro uživatele spočívá i v trvalém hlídání fragmentace a
automatickém spuštění aplikace při překročení předdefinované hodnoty.

K uvedeným novinkám se přidává funkčnost, obsažená již v předchozích verzích.
Přehledné uživatelské rozhraní zvládne i laik, pro jednoduchost jsou optimální
hodnoty přednastaveny. Nemáte-li speciální nároky, pak plně vystačíte s
připravenými nastaveními. Ještě jedna libůstka závěrem: ActivityGuard sleduje
trvale vytížení systému a využívá volné chvilky, kdy PC není vytíženo
uživatelskými nároky, a zaměří se na defragmentaci. Dálková správa a možnosti
nastavení určují tento produkt nejen na pracovní stanice, ale i do síťového
firemního prostředí.


O&O BlueCon V4 Professional Edition

užitečnost
jednoduchost
pro zkušené uživatele
K recenzi poskytla firma: O&O Software GmbH, http://www.oosoft.de
Cena: 98,99 eur


O&O CleverCache Professional Edition

vylepšení výkonu
možnosti nastavení
K recenzi poskytla firma: O&O Software GmbH, http://www.oosoft.de
Cena: 49 eur (professional verze), 98,99 eur (serverová verze)


O&O Defrag V4 Professional Edition
dálková správa
funkce ActivityGuard
K recenzi poskytla firma: O&O Software GmbH, http://www.oosoft.de
Cena: 59 eur (professional verze), 248,99 eur (serverová verze)