Hlavní navigace

Zdravotní karta

1. 6. 2004

Sdílet

O Izipu (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) se hovořilo jižpřed několika lety, ale protože šlo o pilotní projekt, který neměl oporu ministerstva, spíše se jednalo...
O Izipu (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) se hovořilo již
před několika lety, ale protože šlo o pilotní projekt, který neměl oporu
ministerstva, spíše se jednalo o zájmovou činnost několika pacientů a lékařů.
Zařazení Izipu do datových standardů DS 3 však situaci zásadně mění.
Systém datových standardů ve zdravotnictví umožňuje přenos dat o pacientech
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a jejich informačními systémy. V
praxi jsou využívány především pro obousměrnou komunikaci mezi laboratořemi a
lékaři.
Pro pacienty využívající Izip to však znamená, že mezi zdravotníky mohou být
sdělována data týkající se jejich osoby jde například o očkování, podávané
léky, anamnézu, výsledky vyšetření, rentgenové snímky a podobně.
Údaje jsou podle jejího provozovatele, firmy Izip, chráněny na stejné úrovni
jako bankovní účty (využívány jsou zabezpečovací systémy od firmy IBM). Projekt
Izip umožní sdílet data o pacientovi pouze s těmi lékaři, které k tomu pacient
na přihlášce do systému zplnomocní, přičemž každá návštěva systému je
monitorována. Přístup k datům je chráněn prostřednictvím PINu. V současnosti je
k systému Izip připojeno asi 225 tisíc klientů a asi 3 230 zdravotnických
zařízení a lékařů (lékařů primární péče je údajně více než polovina). Izip je
však až do konce roku 2005 určen pouze pro pacienty VZP.

Autor článku