Hlavní navigace

Zásahy do registru Windows

1. 6. 2006

Sdílet

Zkoušeli jste někdy optimalizovat chod operačního systému Windows pomocí nejrůznějších nastavení nebo speciální...


Zkoušeli jste někdy optimalizovat chod operačního systému Windows pomocí nejrůznějších nastavení nebo speciálních utilit? Nebo raději do Windows vůbec nezasahujete, takže jste si třeba ani netroufli vysypat obsah Koše ve Windows?
V obou případech je tento článek přesně pro vás. Existují totiž různé cesty, jak ve Windows pracovat rychleji, efektivněji a bezpečněji. Jednou z nich je ta, při které se budete muset vypořádat s největším úložištěm pro všechna nastavení Windows, jímž je, jak už možná tušíte, registr Windows.
Hned na začátku musíme předeslat, že všechny změny, které v registru provedete, je třeba provádět s maximální obezřetností. Změny prováděné bez rozmyslu mohou způsobit, že se vaše Windows najednou začnou chovat nestabilně a podivně a může se třeba stát, že se najednou nebudete moci ani přihlásit ke svému účtu. Proto než začnete cokoliv provádět, je nutné si vytvořit zálohu registru.
Klepněte na tlačítko Start a do políčka Spustit zadejte příkaz regedit. Poté stiskněte klávesu <Enter>. Spustí se program Editor registru. V levém sloupci okna Editoru registru klepněte na položku Tento počítač a poté klepněte do menu Soubor/Exportovat. Do dialogového okna pro export registru zadejte název souboru a vyberte umístění, kam se má soubor registru uložit (doporučujeme přepisovatelné CD nebo vyměnitelný disk). Výsledný textový soubor může být docela velký a rovněž případné obnovení registru může nějakou chvíli trvat. Pokud je váš systém konfigurován podle standardního nastavení, je registr Windows chráněn dostatečně zálohou, vytvářenou automaticky při vzniku nového bodu obnovení.

Nabídka Start na maximum

Velice jednoduchý zásah do systémového registru Windows přidá vaší nabídce Start (a jejím podmenu) na akčnosti. Spusťte Editor registru způsobem, který jsme popsali výše. Přesuňte se do klíče HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop (slovo Desktop se může vyskytovat i s malým počátečním písmenem). Zde v pravé části okna aplikace poklepejte na hodnotu MenuShowDelay a v poli Údaj hodnoty změňte původní hodnotu 400 (v milisekundách) na něco rychlejšího, například na 0. Pokud se vám zdá vyskakování nabídky Start příliš rychlé, můžete je samozřejmě zadáním vyšší hodnoty zpomalit. Například můžete zadat jako údaj číslo 4000 (to odpovídá 4 sekundám). Někomu se totiž mohou některé akce ve Windows zdát skutečně příliš rychlé. Po dokončení zápisu hodnoty stiskněte klávesu <Enter>.

Rychlejší ukončení procesů, které neodpovídají

Všichni to už známe: zkoušíte ukončit nějaký spuštěný program nebo samotná Windows a přitom musíte čekat, než se ukončí jedna nebo více aplikací, které jsou také v systému spuštěny. Po chvíli a v některých případech ta chvíle může být skutečně dlouhá Windows čekání na ukončení aplikací vzdávají a zobrazí dialogové okno pro ukončení aplikace, kterým si můžete jejich násilné ukončení vynutit. Trpělivost sice přináší růže, ale pokud se vám zdá, že Windows čekají na ukončení vzpurných aplikací příliš dlouho, můžete zadat, aby se dialogové okno pro ukončení aplikace zobrazilo dříve. Je pravda, že můžete přinutit Windows, aby aplikaci, která neodpovídá, ukončila, aniž by vás obtěžovala zobrazením nějakého dialogového okna. Mějte však na paměti, že pokud aplikaci ukončíte, aniž byste čekali na dialogové okno pro její ukončení, můžete si rozhodit nastavení celého systému. V tomto případě vám vlastně nabízíme jakousi zlatou střední cestu dočkáte se totiž dialogového okna pro ukončení programu v rozumném čase, nicméně vždy máte možnost čekat na ukončení aplikace, která neodpovídá, i déle.
Pokud mají Windows ukončovat aplikace, jež neodpovídají, automaticky, pak je nutné provést patřičná nastavení v registru. Spusťte proto Editor registru a přesuňte se do klíče HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop. Zde poklepejte na hodnotu AutoEndTasks v pravé části okna Editoru registru, změňte údaj hodnoty na 1 a stiskněte klávesu <Enter>. Budete-li chtít později ukončování aplikací, které neodpovídají, řídit opět sami, změňte údaj hodnoty zpět na 0.
V dalším kroku poklepejte ve stejném okně na hodnotu HungAppTimeout a jako její údaj zadejte číslo, jež bude udávat čas v milisekundách, kdy jste ochotni čekat na ukončení aplikace, která neodpovídá. Jako standardní je nastavena hodnota 5000 (tedy 5 sekund). Můžete samozřejmě nastavit i dobu, po kterou bude operační systém čekat na aplikaci, jež neodpovídá, při ukončování Windows. Poklepejte k tomu účelu ve stejném klíči na hodnotu WaitToKillAppTimeout a změňte původní údaj 20000 (20 sekund) na hodnotu podle vašeho uvážení. Zadaný údaj potvrďte klávesou <Enter>.
Nicméně nejsou to pouze aplikace, na které se při ukončování Windows čeká. V operačním systému je spuštěno mnoho procesů (označovaných občas také jako služby), které rovněž mají nastaven časový interval pro svoje ukončení. Pokud chcete-li tento interval zjistit, spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče HKEY_LO-CAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl. Poté poklepejte na hodnotu WaitToKillServiceTimeout v pravé části Editoru registru. Změňte zde nastavenou standardní hodnotu 20000 (20 sekund) na hodnotu podle své vlastní volby a stiskněte klávesu <Enter>. Musíme připomenout, že ne všechny služby se budou touto nastavenou hodnotou řídit. Souvisí to s tím, že některé služby jednoduše pro své ukončení a úklid potřebují více času, než zadáte.

Změňte velikost tapety na pracovní ploše

Používáte-li u svého počítače širokoúhlý monitor, pak vaše tapeta na ploše nebude vypadat tak jako dřív, ale dojde k jejímu zkreslení. Pokud se vám toto zobrazení tapety nebude zamlouvat, je možné si její umístění upravit. Stačí se v Editoru registru přesunout do klíče HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop a poklepat v pravé části okna Editoru registru na hodnotu WallpaperOriginX. Pokud tuto hodnotu nikde nevidíte, pak si ji jednoduše vytvořte klepněte v menu Úpravy/Nový na položku Řetězcová hodnota a do dialogového okna vepište výraz WallpaperOriginX, potvrďte zadání stiskem klávesy <Enter>. Jako údaj hodnoty zadejte číslo v pixelech, které udává souřadnici X ve vodorovném směru, a stiskněte klávesu <Enter>. Nyní poklepejte na hodnotu WallpaperOriginY (nebo ji vytvořte podobně jako hodnotu WallpaperOriginX) a jako její údaj zadejte číslo udávající umístění horního okraje tapety. Jestliže jsou rozměry tapety větší než samotná obrazovka, pak zadejte záporné číslo (například -200), čímž posunete horní nebo levý okraj obrázku mimo monitor.
Když budete toto nastavení testovat, nejprve minimalizujte všechna otevřená okna, potom klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a z kontextového menu vyberte položku Vlastnosti. Poté stiskněte tlačítko Použít nebo OK, čímž obnovíte rozložení tapety na pracovní ploše. Tyto kroky pak opakujte tak dlouho, dokud se vám nepodaří umístit tapetu podle vašich představ. Nastavení funguje v případech, kdy je pozice tapety nastavena na střed, roztáhnutá nebo vedle sebe.

Nalezněte jakýkoliv soubor

Když ve Windows hledáte nějaký soubor (klepnutím do nabídky Start/Hledat/Všechny soubory a složky nebo stiskem klávesy <F3> v okně Průzkumníka otevřete tak panel pro vyhledávání), pak Windows prohledávají pouze ty typy souborů, které jsou schopné rozpoznat. Neregistrované soubory Windows ignorují. Chcete-li se podívat na seznam registrovaných typů souborů, spusťte Průzkumníka a v menu Nástroje/Možnosti složky klepněte na záložku Typy souborů. Z výše uvedeného se tedy klidně může zdát, že váš ideální název souboru CTI_ME.XYZ Windows naprosto ignorují, protože příponu XYZ nedokáží rozpoznat. Naštěstí stačí drobná úprava registru, která zajistí, že Windows budou prohledávat každý soubor, nezávisle na jeho příponě. Otevřete Editor registru a pak se přesuňte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlContentIndex. Zde poklepejte na hodnotu FilterFilesWithUnknownExtensions a změňte údaj hodnoty z 0 na 1. Vše potvrďte stiskem klávesy <Enter>. Abyste si byli skutečně jisti, že Windows XP budou prohledávat každý existující soubor, klepněte v panelu Průvodce vyhledáváním v Průzkumníku na odkaz Všechny soubory a složky. Nyní klepněte na odkaz Rozšířené možnosti. Zkontrolujte zatržení položek Prohledávat systémové složky, Prohledávat skryté soubory a složky a Prohledávat podsložky. Ve Windows 2000 klepněte na odkaz Možnosti hledání, zatrhněte položku Typ a ujistěte se, že je vybrána možnost Všechny soubory a složky. Zkontrolujte zatržení položky Upřesnit možnosti a ujistěte se, že je povolena možnost Prohledat i podsložky. Nakonec abyste zajistili, že se ve Windows 2000 budou prohledávat i systémové a skryté soubory, vyberte v menu Nástroje/Možnosti složky záložku Zobrazit. V seznamu Upřesnit nastavení vyberte položku Zobrazit skryté soubory a složky. Dále zrušte zatržení u položky Skrýt chráněné soubory operačního systému (Doporučeno) a klepněte v dialogovém okně, které se zobrazí, na tlačítko Ano. Celé nastavení pak potvrďte stiskem tlačítka OK.

Zobrazte účet správce počítače (administrátora)

Jen málo uživatelů si uvědomuje, že je ve Windows XP zřízen účet administrátora (správce počítače), který je ale skrytý systémem. Tento účet uvidíte pouze tehdy, pokud na počítači žádný jiný účet nemáte nebo pokud počítač spustíte v nouzovém režimu. Chcete-li si účet administrátora zobrazit na uvítací obrazovce Windows XP při každém spuštění počítače, přesuňte se v Editoru registru do klíče HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserList a poklepejte v pravé části Editoru registru na hodnotu Administrator. Pokud tuto hodnotu neuvidíte, v menu Úpravy/Nový/Hod-nota DWORD vytvořte novou položku, pojmenujte ji Administrator a potvrďte klávesou <Enter>. Pokud od tohoto okamžiku otevřete pomocí Ovládacích panelů okno s uživatelskými účty (poklepáním na ikonku Uživatelské účty nebo klepnutím do nabídky Start/Spustit a zapsáním příkazu control userpasswords do políčka Otevřít), uvidíte i účet správce počítače. Pro tento účet můžete nyní také pohodlně změnit obrázek nebo heslo příslušející účtu správce.

Urychlete práci s registrem

Pokud v Editoru registru ve Windows 2000 a XP často upravujete stejné klíče, pak si můžete ušetřit spoustu námahy s jejich vyhledáváním tím, že umístíte odkazy na ně do oblíbených položek Editoru registru. Označte v Editoru registru požadovaný klíč a z menu Oblíbené položky vyberte příkaz Přidat k oblíbeným položkám. Zadejte pro tuto položku vhodné jméno a klepněte na tlačítko OK. Až budete potřebovat příště upravovat stejný klíč, stačí otevřít Editor registru a klepnout na odpovídající položku, kterou jste si předtím v menu Oblíbené položky vytvořili.
Jestliže často přepínáte mezi dvěma nastaveními stejného klíče v registru (třeba kvůli skrytí nebo odhalování některé přípony souboru nebo systémového souboru), ušetříte spoustu času tím, že každou verzi klíče registru exportujete do souboru registru s příponou REG a pak vytvoříte zástupce, který obsah souboru do registru načte.
Přesuňte se ke klíči, jehož obsah bude existovat ve dvou verzích. Z menu Soubor vyberte položku Exportovat a ujistěte se, že je v poli Rozsah exportu označena možnost Vybraná větev. Nyní zadejte název a umístění pro exportovaný soubor a klepněte na tlačítko Uložit. V dalším kroku na takto vytvořený soubor REG klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte příkaz Upravit. Soubor se otevře v Poznámkovém bloku. Nevšímejte si prvního řádku, ani prázdného řádku za ním, ani třetího řádku (obsahuje hlavičku uzavřenou v závorkách). Naopak vyhledejte řádek, který odpovídá nastavení, jež budete chtít měnit. Tento řádek ponechte a ostatní řádky pod hlavičkou smažte. Z menu Soubor vyberte příkaz Uložit. Nyní změňte nastavení v tom řádku, který vás zajímá (například změňte údaj hodnoty z 1 na 0 nebo z no na yes). Poté klepněte do menu Soubor, vyberte příkaz Uložit jako a zadejte upravenému souboru odlišné jméno (nezapomeňte na konec jména souboru přidat příponu .reg). Nyní musíte vytvořit zástupce, který vloží nastavení zapsaná v souboru do registru. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu nebo uvnitř složky a z kontextového menu vyberte příkaz Nový/Zástupce. Do textového políčka zapište příkaz regedit /s, následovaný mezerou a zadáním cesty k prvnímu souboru REG. Pokud bude cesta k souboru obsahovat mezery nebo dlouhé názvy, nezapomeňte ji uzavřít do uvozovek například regedit /s "C:Moje dokumentyreg1.reg". Potom klepněte na tlačítko Další, zadejte jméno zástupce a dokončete jeho tvorbu tlačítkem Dokončit. Stejné kroky zopakujte i pro vytvoření zástupce pro druhý soubor REG. Od této chvíle kdykoliv budete potřebovat změnit nastavení klíče v registru, není nic snazšího než poklepat na zástupce, kterého jste si předtím vytvořili. Klíč registru pak vrátíte do původního stavu poklepáním na druhého vytvořeného zástupce. Tyto zástupce si můžete umístit do nabídky Start nebo ještě lépe do panelu Snadné spuštění či jiného panelu nástrojů. Oběma zástupcům můžete přiřadit i klávesové zkratky stačí klepnout pravým tlačítkem na zástupce, z kontextového menu vybrat příkaz Vlastnosti a zapsat požadovanou klávesovou zkratku do příslušného políčka a potvrdit nastavení tlačítkem OK.

Změňte titulek v názvu okna Internet Exploreru

Ve standardním nastavení obsahuje titulek okna MS Internet Exploreru název internetové stránky, kterou si právě prohlížíte, následovaný textem Microsoft Internet Explorer. Případně může rovněž obsahovat jméno firmy, u které pracujete, nebo poskytovatele internetového připojení, jenž vám prohlížeč dodal. Pokud chcete tento text změnit nebo jej úplně odstranit, otevřete Editor registru a přesuňte se do klíče HKEY_CUR-RENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain a tam poklepejte na hodnotu Window Title. Jestliže zde takovou hodnotu nenaleznete, klepněte v menu Úpravy/Nový na položku Řetězcová hodnota, jako název hodnoty napište výraz Window Title a potvrďte stiskem klávesy <Enter>. Jako údaj hodnoty zadejte výraz, který se má objevit v titulku Internet Exploreru. Pokud nezadáte nic, bude se na tomto místě objevovat pouze název stránky. Všimněte si, že spojovník oddělující standardně název stránky od dalšího textu zůstane. Provedené změny se projeví při otevření nového okna prohlížeče. Distribuce různých nastavení v registru do více počítačů
Možnost distribuovat jednu sadu nastavení provedených na jednom počítači do více počítačů připojených v počítačové síti vám umožní dosáhnout na všech počítačích stejné konfigurace, a to aniž byste museli použít kterýkoliv z pokročilých nástrojů pro správu systému. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je exportovat nastavení do jednoho nebo více souborů REG a pokud je to nezbytné, upravit je v Poznámkovém bloku podobně, jak jsme popsali v minulém tipu. Takové soubory REG pak umístíte na nějaké přístupné místo na serveru nebo je třeba pošlete e-mailem všem, kteří tato nastavení potřebují. Příjemci po stažení souborů REG ze serveru nebo po uložení příloh jednoduše poklepají na jednotlivé soubory (nebo klepnou pravým tlačítkem myši na soubor REG a z kontextového menu vyberou příkaz Sloučit). Stiskem tlačítka Ano v dialogovém okně, které se jim objeví, pak odsouhlasí integraci nastavení do registru Windows, aniž by museli nějak do registru sami zasahovat.
Provádíte-li distribuci souborů REG tímto způsobem, dávejte pozor na to, aby prováděná nastavení obsažená v souborech REG nebyla jedinečná pouze pro váš počítač, ale aby byla univerzálního charakteru. Jinými slovy to znamená, že všechny změny provedené v klíčích registru vašeho počítače budou platné v jiných počítačích pouze tehdy, pokud i jiné počítače budou obsahovat stejný hardware a software. Dále připomeňte všem uživatelům, kteří budou importovat nastavení ze souborů REG, aby nezapomněli před importem nastavení provést zálohu svého registru.
Tento nástupce operačního systému Windows XP, který bude po čtyřech letech intenzivního vývoje uvolněn na trh koncem tohoto roku, nabídne skutečně hmatatelné vylepšení bezpečnosti a výkonu.
Většina funkcí nových Windows, které budou součástí finální verze, je již součástí betaverze 2, i když jen ve velmi hrubých rysech. Zmíněná betaverze byla uvolněna v prosinci loňského roku. Při testování jsme si oblíbili vše, co nám zatím beta verze 2 Windows Vista (i když bez dvoucestného firewallu) ukázala a zdá se, že nové a vylepšené funkce jako rodičovský zámek půjdou ještě dále, než je uvedeno v betaverzi. Bezpečnost bude pro většinu uživatelů asi tím nejvýraznějším důvodem, proč na novou verzi Windows vůbec přejít. Vista bude posílena v této oblasti tak, aby byla schopna odrazit všechna nebezpečí z internetu, která hrozí ve 21. století. Mnohým z nich současná Windows XP dokáží čelit jen s velkými obtížemi.
Windows Vista také zkracují dobu potřebnou pro spuštění a vypnutí systému a používají v dnešních počítačích poměrně velkou operační paměť RAM pro urychlení spouštění aplikací díky přítomnosti nového správce paměti s názvem Superfetch. Operační systém slibuje nové funkce včetně rozpoznávání hlasu. Rozhraní Aero používá průhlednost, stínování a barvy, aby poskytlo pro každou ikonu, okno či dialogové okno co nejvíce informací a možností. (Jsme si jisti, že někdy až do očí bijící podobnost s operačním systémem Mac OS X je čistě náhodná).

Bezpečnější Windows

Není pochyb o tom, že Windows Vista jsou daleko bezpečnější než předchozí verze. Pokud instalujete Windows XP na počítač připojený k internetu, je průnik červa Blaster do systému otázkou několika minut. Microsoft začal brát brát bezpečnosti daleko vážněji vydáním Service Packu pro Windows XP, nejprve ve verzi 1, později ve verzi 2, kdy ve standardním nastavení automaticky zapínal firewall Windows i automatické aktualizace. Vista jde v otázce ochrany před útoky vedenými z internetu ještě dále její součástí je i antispywarová utilita a vylepšená standardní úroveň zabezpečení Internet Exploreru. Centrum zabezpečení Windows je rozšířeno o novou sekci sledující ochranu proti spywaru sleduje, zda je spuštěn Windows Defender, což je antispywarová utilita, dříve známá pod názvem Microsoft Antispyware. Další sekce s názvem General Security sleduje, zda nebyla úroveň zabezpečení Internet Exploreru snížena na nebezpečně nízkou úroveň, která by otevřela vrátka útokům vedeným prostřednictvím internetového prohlížeče. Verze Internet Exploreru obsažená ve Windows Vista vám nedovolí prohlížet internetové stránky dříve, než se nastaví úroveň zabezpečení na úroveň střední/vysoká, což odpovídá střední úrovni z Windows XP Service Pack 2. Navzdory všem těmto vylepšením nedokázaly Windows Vista ošetřit jednu neustále se rozšiřující se bezpečnostní trhlinu, alespoň pro běžné uživatele. Windows dlouho potřeboval firewall, který by blokoval neoprávněné požadavky o přenos dat jak ve směru dovnitř, tak ve směru ven z počítače čímž by bránil přístupu virů, spywaru, červů a jinému malwaru v odesílání vašich soukromých dat na cizí servery nebo v rozšiřování škodlivých kódů na další počítače. Firewall ve Windows Vista prokáže dobré služby podobně jako ve Windows XP, protože dokáže zabránit průniku červa Blaster a jiným útokům. Když nainstalujete aplikaci, která přijímá příchozí připojení (což je například internetový prohlížeč nebo program typu instant messenger), pak se vás firewall zeptá, zda chcete toto připojení povolit nebo zakázat. Ale nepleťte si tyto dotazy s požadavky na odchozí připojení.
Firewall ve Windows Vista dokáže rozpoznávat i to, zda se programy pokoušejí navázat odchozí připojení, nicméně tato funkce není považována za zásadní. Microsoft totiž prohlašuje, že tato funkce bude používaná spíše celými sekcemi IT než jednotlivými uživateli. Při podrobnějším prozkoumání místního nastavení zabezpečení ve správě počítače v Ovládacích panelech bylo možné zablokovat odchozí připojení a vytvořit výjimky pro jednotlivé aplikace. Nicméně tato nastavení jsou pro většinu uživatelů poměrně nesrozumitelná. Pokud firewall ve Windows Vista zůstane ve stejné podobě jako v betaverzi, bude nejjednodušším řešením instalace některého z obousměrných firewallů, kupříkladu zdarma dostupného Zone Alarmu od firmy Zone Labs, což je i dnes firewall, který vřele doporučujeme i uživatelům Windows XP.

Prostředky pro zamezení neoprávněného přístupu ve Windows Vista

Riziko neoprávněného průniku do operačního systému můžete snížit omezením přístupu ke klíčovým nastavením systému a hardwaru. Linux, Mac OS X, Unix a jim podobné operační systémy zabraňují používání uživatelských účtů s vysokými oprávněními pro každodenní práci. Tím je zaručeno, že pokud se nějaký škodlivý kód dostane do počítače, pak škoda, kterou tam způsobí, bude minimální. Pokud budete potřebovat spustit program, který vyžaduje práva administrátora, objeví se dialogové okno, do něhož jednoduše zadáte heslo správce počítače a program se spustí.
Ve starších verzích Windows sice existovala možnost zřídit účty s omezeným oprávněním, nicméně jejich praktické použití bylo omezené, protože řada běžně prováděných akcí vyžadovala oprávnění vyšší (konkrétně třeba instalace programů nebo změna nastavení zabezpečení), což konkrétně představovalo odhlášení z účtu a pak přihlášení pod účtem s oprávněním správce.
Účty s omezeným oprávněním jsou ve Windows Vista poněkud benevolentnější. V účtech se standardním oprávněním (kterému ve Windows XP odpovídal účet s omezeným oprávněním) je stále zablokována možnost provádění řady důležitých a z hlediska bezpečnosti citlivých úloh a spuštění podezřelých aplikací. Nyní se však pro provedení úkolu vyžadujícího vyšší oprávnění jednoduše objeví dialogové okno, v němž můžete zadat heslo správce počítače. Bohužel se toto dialogové okno v betaverzi 2 objevuje i tehdy, pokud se pokusíte spustit jakýkoliv úkol vyžadující vyšší oprávnění, a to i v případě, pokud již jste jako správce počítače přihlášeni.
Prostředky zabezpečení při přihlašování do systému a šifrování disků ve Windows XP komplikovaly příležitostným hackerům život, nicméně někteří zloději dat stále dokáží rozluštit obsah ukradeného laptopu nebo pevného disku, samozřejmě pokud mají dostatek času a ty správné utility. Funkce Secure Startup ve Windows Vista přesouvá šifrovací klíč pro dekódování obsahu disku mimo disk samotný, a to konkrétně na čip základní desky s názvem Platform Module, případně na disk USB, nebo si jej můžete vytisknout i na obyčejný papír. Stejně tak můžete šifrovat diskové oddíly nebo složky podobně jako ve Windows XP Professional. Funkce Secure Startup ve Windows Vista vás provede samotným procesem šifrování disku a uložením 48bitového klíče do souboru na jiném počítači nebo disku USB, případně jeho vytištěním na papír. Pak již nikdo nebude moci spustit Windows Vista na počítači bez úspěšného přístupu k čipu TPM (to není možné, pokud je disk odpojen od systému), bez vložení disku USB, nebo bez zadání 48bitového klíče přímo do počítače. Doporučujeme tento klíč zapsat nebo uložit do souboru když jsme při našich testech zkoušeli spustit počítač z čerstvě zašifrovaného disku, nedařilo se nám tento klíč z disku USB načíst. Podle informací firmy Microsoft bude funkce Secure Startup obsažena pouze ve verzi Enterprise Edition, přičemž bude omezena pouze na korporátní verze Windows Vista.

Funkce dětského zámku ve Windows Vista

Předchozí verze Internet Exploreru obsahovaly jakýsi dětský zámek, který dokázal filtrovat obsah stránek, jenž byl určen pouze pro dospělé. Windows Vista tuto možnost kontroly dále rozšiřují o další funkce, jež poskytují správci systému (v tomto případě rozumným rodičům) možnost ovlivňovat, co mohou účty s omezeným oprávněním (v našem případě děti, které chceme chránit) na počítači zobrazovat, přičemž je úplně jedno, zda to bude v internetovém prohlížeči, instant messengeru nebo ve hře.
Webová kontrola ve Windows Vista blokuje nevhodný obsah rozdělený do jednotlivých kategorií podle témat drogy, alkohol, zbraně nebo nevhodná mluva filtrují tedy e-mail nebo chat zobrazovaný v prohlížeči. Můžete dále zakazovat nebo povolovat hry hodnocené podle kategorií organizace Entertainment Software Rating Board, včetně her, které jste již na počítač nainstalovali. A co je ještě lepší, pro rodiče, kteří nemají možnost být u monitoru, když si jejich děti hrají nebo pracují na počítači, může dětský zámek vymezit časový interval, v němž je přihlášení pod daným účtem zakázáno. Pokud tedy bylo vašim tajným přáním, abyste mohli znemožnit používání počítače dětem v době, kdy mají být dávno v posteli, pak nyní to je možné. Windows Vista umožňují sledovat aktivity, které byly prováděny pod tímto účtem konkrétně třeba stránky, které byly navštíveny, či čas, který uživatel strávil nad různými programy.
Bohužel se nám v této betaverzi nepodařilo zabránit zobrazení nevhodných stránek v Internet Exploreru nebo Firefoxu a ani se nepodařilo zaznamenat aktivity, které jsme vykonávali. Podobně to vypadalo i u dalších našich činností.

Rychlejší spouštění a vypínání operačního systému

Ačkoliv jsou počítače stále rychlejší, často se nám zdá, že spouštění a vypínání Windows je stále pomalejší. Windows Vista urychlí spouštění operačního systému pouze tehdy, pokud váš počítač bude obsahovat tzv. Extensible Firmware Interface. Zatím je pravda, že se Vista dostává ve všech systémech z úsporných režimů do plného provozu daleko rychleji. Microsoft v této souvislosti tvrdí, že toto rychlejší probouzení je způsobeno schopností Visty zvládnout všechny ovladače a aplikace, kterým trvalo dlouho, než se uvedly do stavu spánku. Nabídka Start ve Windows Vista již neobsahuje možnost vypnutí počítače (která otevírá další dialogové okno s možnostmi vypnutí počítače), místo toho se objevuje nové tlačítko pro vypnutí, které zařídí zapsání obsahu paměti do souboru na pevném disku a pak se počítač přepne do úsporného režimu, kdy je jeho spotřeba elektrické energie minimální. Bohužel se při našich testech z důvodu nekompatibility nepodařilo počítač do tohoto režimu uvést; počítač se místo toho vždy restartoval. Další tlačítko umožní počítač restartovat nebo vypnout podobně jako ve Windows XP, ale možnost pro uvedení do režimu spánku, kdy počítač nebude spotřebovávat prakticky žádnou elektrickou energii, zatím zřejmě chybí.

Rychlejší spouštění aplikací

Předcházející verze Windows nahrávaly do paměti soubory některých aplikací předem, aby se dosáhlo jejich rychlejšího spuštění. Windows Vista jdou se svou funkcí Superfetch v tomto ohledu ještě dále. Windows XP nahrávaly do operační paměti ty soubory aplikací, které byly otevřeny nedávno. Toto nahrávání souborů probíhalo dříve, než došlo k samotnému požadavku na spuštění aplikace. Funkce Superfetch ve Windows Vista sleduje všechny programy, které byly do operační paměti nahrány během několika posledních měsíců, ty nejpoužívanější soubory umisťuje do operační paměti trvale (samozřejmě pokud máte dostatečně velkou operační paměť RAM).
Vzhledem k tomu, že operační paměť počítače bývá často docela plná, dokáží Windows Vista jako paměť pro Superfetch použít i kapacitu vyměnitelného disku USB nebo externího pevného disku. Stačí k portu USB připojit prázdný disk a Windows Vista se samy zeptají, zda chcete pro urychlení počítače použít jeho část nebo celou jeho kapacitu. Diskový oddíl pro Superfetch, který Windows Vista na disku USB vytvoří, je šifrovaný, nicméně vzhledem k tomu, že se USB disky snadno ztrácí, nedoporučujeme uživatelům pracujícím s citlivými daty jejich kapacitu pro funkci Superfertch používat.
Po připojení USB disku o kapacitě 512 MB a rezervování kapacity 431 MB pro Superfetch jsme si sami ověřili, že se programy podruhé spouštějí skutečně daleko rychleji, ovšem testovaný počítač měl 1 GB operační paměti RAM a zdálo se nám, že se aplikace spouštějí stejně rychle i v případě, kdy jsme USB disk rychle odpojili. Z našich testů pak vyplývá, že nejlepší výsledky z hlediska rychlosti spouštění aplikací pravděpodobně získáte, když si pořídíte opravdu rychlý USB disk (ty nejnovější dokáží číst data rychlostí téměř 30 MB/s).

Automatická údržba

Ve Windows XP můžete pro aktualizaci ovladačů použít službu Windows Update, kde jsou takové aktualizace dostupné pouze jako volitelné. Windows Vista stahování nových ovladačů víceméně automatizují a vás žádají pouze o souhlas s jejich instalací. Tento způsob má za úkol co nejvíce usnadnit průběh aktualizací pro všechna zařízení, která nebudou hned od počátku podporována přímo ve Windows Vista. Pokud se takový ovladač objeví na webu Windows Update, Vista jej stáhne dříve, než by vás napadlo, abyste si tento ovladač pořídili.
Odesílání chybových hlášení je ve Windows Vista rovněž automatizováno. Pokud nějaká aplikace spadne ve Windows XP, jste dotázáni, zda chcete odeslat zprávu na server Microsoftu, nicméně nemůžete očekávat, že vám Microsoft nějakým způsobem odpoví nebo pošle opravu. Pokud se ve Windows Vista objeví nějaký problém a vy se rozhodnete tento problém ohlásit, dostanete odpověď s řešením samozřejmě pokud existuje. Je jasné, že pokud nám odpovědi budou k ničemu, budeme moci tuto funkci deaktivovat.

Vytvořen pro úspěch

Uživatelské rozhraní Aero vypadá velmi úhledně, nicméně důležitější je, že umožňuje pohodlnější používání všech funkcí Windows a otevřených aplikací, především díky vydařenému zobrazení jednotlivých prvků, u nichž se při zobrazení využívá vysoké barevné hloubky, barev, textur a průhlednosti. (Popis nabídky Start, okna Průzkumníka a ostatních rysů rozhraní Aero Windows Vista jsou popsány na jiném místě tohoto článku). Společně s novým rozhraním Aero se do Windows Vista dostala řada nových a vítaných utilit. Byli jsme však doslova ohromeni tím, jak se spousta těchto nástrojů podobá programům obsaženým v operačním systému Mac OS X od firmy Apple.
Windows Media Player 11 získal poněkud redukovaný vzhled se zjednodušenou navigací po knihovně médií, s většími navigačními tlačítky a se svěžími barvami ve stylu iTunes. Nový program pro správu obrázků s názvem Windows Photo Gallery používá stejné rozhraní pro prohlížení obrázků, přičemž zjednodušuje proces tisku obrázků, jejich vypalování na DVD pro prohlížení v televizi nebo pro prohlížení na počítači ve formě prezentace. Díky programu DVD Maker, který je součástí Windows Vista, dokáže Windows Movie Maker vypalovat vaše filmy přímo na DVD. Podobně je to i s podporou přehrávání DVD ve Windows Media Playeru, nicméně za možnost stažení potřebného kodeku budete muset zaplatit. Windows Vista rovněž disponují kalendářem ve standardu iCal, který vám poskytuje možnost publikovat kalendář na webu.
Vzhledem k tomu, jak dlouho jsme pracovali s Windows XP bez významnějšího updatu, nás Windows Vista přesvědčily o tom, že se jedná o skutečně dobrý operační systém. Nové prvky v zabezpečení systému a vylepšení výkonu patří mezi jeho velké přednosti, navíc velmi úhledné rozhraní a řada nových užitečných utilit bezesporu vyvolají pocit jedinečnosti.6 0263/OK o

Dokonalý nástroj pro práci s registrem Windows

Pokud se zabýváte editací registru skutečně velmi intenzívně, pak jste možná odhalili několik nedostatků programu Editor registru. Zmíněný program pro úpravu registru je poměrně pomalý, nedokáže vyhledávat a zároveň nahrazovat a také neumožňuje vrácení poslední akce. Jako výkonnější alternativu k Editoru registru vám proto chceme na tomto místě představit Registry Workshop od firmy Torch Soft. Tento program spotřebovává minimum systémových prostředků a vyznačuje se výjimečně rychlým vyhledáváním. Mezi jeho další funkce patří možnost porovnávání dvou souborů registru nebo možnost návratu několika posledních provedených akcí zpět a vpřed. Program disponuje panelem nástrojů a dokáže například otevřít několik souborů registru ve formě záložek, přičemž pomocí technologie drag&drop umožňuje přenos textu mezi soubory otevřenými v záložkách.
Program je sice placený, jeho cena činí 30 dolarů za licenci na jeden počítač, nicméně pro každého, kdo s registrem tráví skutečně hodně času, se jeho pořízení určitě vyplatí. Internetové stránky programu naleznete na adrese www.torchsoft.com. Naleznete zde mimo jiné i zkušební verzi programu, kterou však máme i jako soubor REGISTRYWORKSHOP.EXE o velikosti 491 KB.

Velký úklid

Existuje řada utilit, které dokáží v registru odstranit zapomenuté položky. Ty tam zůstávají po odinstalovaných programech. Jedná se o již neplatné cesty, nepoužívané přípony souborů, neplatné zástupce k programům a o jiné již nepoužitelné záznamy. Některé lepší utility pak dokáží před odstraněním neplatných položek registr zálohovat. Úklid v registru je totiž poměrně riskantní operace. Ale ani tak není podle našeho názoru nutné v této oblasti sahat ke komerčním produktům, když existují takové, které jsou zdarma a přitom splní požadavky většiny běžných uživatelů. Jedním z takových freewarových programů je CCleaner. Program prozkoumává registr Windows, vyhledává všechny nepatřičné položky a zároveň před samotným spuštěním čištění registru poskytuje možnost vytvoření zálohy. Vzhledem k tomu, že v utilitě není možnost obnovení smazaných položek registru, je záložní soubor jednoduchý soubor typu REG. Poklepáním na něj se všechny odstraněné položky vrátí zpět.
CCleaner však umožňuje daleko více než jen čištění registru. Dokáže odstranit všechny dočasné soubory, čistí mezipaměť internetového prohlížeče, historii příkazu Spustit v nabídce Start, odstraňuje soubory cookies apod. Program dále dokáže spustit odinstalátory programů a odstraňuje osamocené položky pro odinstalování programů. Konečně umožňuje odstraňování určitých typů souborů nebo vám před samotným smazáním souborů zobrazí jejich seznam. Program naleznete , popřípadě na internetové adrese www.ccleaner.com (CCSETUP128.EXE, 1,37 MB).

Zálohování snadno a zdarma

Zálohy registru se dají považovat za jakousi pojistku před poškozením systému, protože poskytují ochranu před problémy, které by se mohly vyskytnout díky změnám, jež by v registru mohly provést instalace nebo používání některých programů. Zálohy registru se dají ve Windows 2000 a XP provádět poměrně snadno, a to pomocí utility ERUNT (Emergency Recovery Utility NT). Utilitě pouze prozradíte místo, kam chcete zálohu uložit, a také informaci o tom, zda chcete zálohovat více než svá uživatelská nastavení. Utilita může vytvářet zálohu registrů při každém spuštění Windows, takže se vůbec tímto zálohováním nemusíte zabývat. Kromě toho každá složka se zálohou obsahuje jednoduchý program pro obnovu systému ze zálohy. Tento program však není sám, doplňuje jej utilita NT Registry Optimizer, která zvyšuje výkon systému odstraněním fragmentovaných částí, jež vznikají neustálým instalováním a odinstalováváním aplikací. Oba programy jsou dostupné zcela zdarma. Nabízíme vám je rovněž , popřípadě si je můžete stáhnout na adrese www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt jako balíček ERUNT-SETUP.EXE o velikosti 772 KB, který obsahuje obě utility. V souboru ERUNT-LOC_CZ.ZIP o velikosti 5,13 KB, který rovněž naleznete , popřípadě na již zmíněné internetové adrese, pak naleznete k tomuto programu češtinu. Stačí pouze soubor rozbalit a jeho obsah umístit do složky, kde je program nainstalovaný.

Začněte tlačítkem Start

Nová nabídka Start ve Windows Vista umisťuje položku pro vyhledávání o něco níže. Operační systém disponuje novou možností uzamčení počítače, která aktivuje spořič obrazovky, chráněný heslem. Tlačítko pro vypnutí počítače, které se nachází v pravém spodním rohu, představuje kombinaci nízké spotřeby elektrické energie a ochrany dat režimu spánku s rychlostí úsporného režimu obou funkcí ve stávajících Windows XP (ten ukládá všechna data tak, aby nedošlo v okamžiku přerušení dodávky elektrické energie k jejich ztrátě).

Průzkumník prozradí více

Průzkumník v operačním systému Windows Vista vám toho prozradí o souborech a složkách, které si vyberete, daleko více, a to díky novému vodorovnému panelu, který se bude objevovat ve spodní části okna otevřené složky. Kromě zvýrazněné velikosti souboru, data vytvoření a ostatní informací standardního typu uvidíte i seznam klíčových slov a hodnocení ve formě hvězdiček, které jste danému objektu přiřadili. V případě souborů s hudbou uvidíte i název alba, žánr a další informace.

Přehled otevřených oken aplikací ve Windows Vista

Přepínání mezi otevřenými programy je v operačním systému Windows Vista daleko snazší než v předchozích verzích Windows, protože pokud přejedete ukazatelem nad ikonou spuštěného programu ve Hlavním panelu, uvidíte náhled otevřeného okna. Jejich dynamický vzhled vám dokonce umožní přehrávat video nebo spouštět různé procesy.