Hlavní navigace

Zásady skupiny, profily a Intelli Mirror ve Windows 2003, 2000 a XP

1. 2. 2008

Sdílet

Operační systémy Windows jsou námětem nespočetných knižních zpracování, jež spojuje přinejmenším jedna vla...


Operační systémy Windows jsou námětem nespočetných knižních zpracování, jež spojuje přinejmenším jedna vlastnost: zůstávají uživatelsky „na povrchu“ a zbytečně nezabíhají do hloubky. Pakliže třeba správce či návrhář složitějších sítí na bázi Windows zatouží po dobré a přínosné knize, často ostrouhá. Pokud nenarazí na tento titul, v němž tentokrát nic začátečnického nehledejte.
Látka této publikace je tematicky jasně vymezena a patří do oblasti správy sítí se servery a stanicemi s Windows. Autor zde do značné šíře rozpracoval určitou součást a funkcionalitu, zahrnutou v této platformě, a nabízí tak velmi cennou příručku pro pokročilé administrátory a síťové designéry.
Problematika technologie Group policy (Zásady skupiny) je zde důkladně rozpracována s ohledem na serverovou i klientskou „stranu“ – zájemci se mohou podrobně obeznámit s návrhem a zavedením potřebných nastavení na serveru Windows 2003, na druhé straně pak též nastudovat propagaci zaváděných politik v klientském prostředí odpovídajících variant Windows XP či 2000.
Kniha je podrobná a látka je vyložena vyčerpávajícím způsobem. V přehledně členěných kapitolách jsou vysvětleny základní koncepce, s jejichž neznalostí řada začínajících či „rádoby“ správců bojuje, nechybí ani kompletní návody či postupy k zavedení různých scénářů správy. Autor očekává dialog s poučeným publikem, a proto se nikterak zbytečně nedrží „při zdi“. Samozřejmostí jsou různé ukázky skriptů či popisy i poměrně komplikovaných mechanizmů. Najdeme zde i ukázky přípravy vlastních konfiguračních šablon či jiných dosti odvozených kroků při praktické administraci.
Publikace je cenná především díky své ucelenosti, neboť zde nenarážíme na potřebu sáhnout po „něčem důkladnějším“. Dané téma je zpracováno tak do hloubky, jak je potřeba. I díky tomu se jedná o knihu ojedinělou a užitečnou. Také proto, že se zaměřuje na oblasti, o nichž si správci myslí, že jsou jasné a jednoduché. Patrik Malina

Excel 2007

Podrobný průvodce

Aplikace MS Excel patří k nejužitečnějšímu softwaru výrobce z Redmondu a nabízí obrovské možnosti jak pro uživatele, tak pro nakladatele a spisovatele. Řada důležitých a pohříchu opomíjených témat čeká na zpracování – tím spíše, že jinde nejsou k nalezení – a přitom stále místo toho vznikají „základní“ příručky s minimální přidanou hodnotou ve srovnání s dobře provedenou nápovědou. Tato kniha vybočuje jen částečně.
Podtitul publikace naznačuje, že by text mohl zasahovat více do hloubky, ovšem toto zdání klame. Látka zahrnuje většinou jen základní témata. V první třetině textu je zaměřena na operace, jež nelze označit jinak než základní – od otevírání souborů přes vkládání dat do buněk, práci s jednotlivými listy či tiskový výstup. Opravdu nelze přistoupit na to, aby demonstrace funkce „Krok zpět“ (Undo) či kopírování pomocí schránky Office byly považovány za podrobný výklad možností tak sofistikované aplikace.
Ve druhé polovině nabývá text podoby zdánlivě zaměřené na pokročilejší vymoženosti. Na řadu přicházejí grafy, použití vestavěných funkcí, práce s grafickými prvky či použití tzv. databázových funkcí. Ani při volbě pokročilejších témat se autor příliš neponořil do podrobností – pakliže za ně nepovažujeme změnu typu grafu, zvětšení a zmenšení vložené barevné bubliny s popiskem či ohraničení a zvýrazňování buněk.Kniha přitom nabízí místa, jež naznačují, kudy mohla vést cesta k opravdu podrobné příručce. Třeba kapitola o funkcích mohla dostat více prostoru, i ony zmíněné databázové funkce by si zasloužily větší příděl.
Základní publikace psaná převážně formou krátkých průvodců typu „krok za krokem“ se nestane podrobným materiálem k dané problematice jen proto, že daná aplikace je sofistikovaná. MS Excel je náročnější látkou a i základní vstup si žádá své. Kniha je šíře pojatým základním průvodcem k problematice. Je jistě vhodná jako základní materiál pro začátečníky v Excelu (nikoliv ovšem pro začátečníky u PC). Patrik Malina

CSS

Chybějící manuál

Není sporu o tom, že v současné době jsou návrh a tvorba webových stránek pro mnohé totéž co práce v grafickém editoru s přímým náhledem výsledného výstupu. Vedle těchto grafiků je početná skupina těch, pro něž je určena tato kniha: jsou jimi tvůrci grafického vzezření webových stránek, a právě jim by se tato příručka mohla velmi hodit.
Problematika „surové“ tvorby webového designu už možná nakladatelům připadá vyčpělá, a proto se obdobných publikací v poslední době mnoho neobjevilo. Technologie kaskádových stylů (CSS) je do značné míry uzavřená, ale i tak po ní tvůrci stále sahají a kompletní referenční materiál ocení.
Kniha je víceméně učebnicí, zpracovávající látku od základních kroků po pokročilá témata. Nejde o encyklopedii či referenční příručku. Ačkoliv v ní najdeme dostatek ukázkového zdrojového kódu různých stránek, nejedná se o převažující náplň. Autor klade důraz na opačný postup, totiž na prvotní vytvoření žádoucího grafického návrhu a následné praktické provedení pomocí popisované technologie. Potřebné řádky kódu jsou dávkovány přiměřeně, s neustálou snahou ukázat jejich okamžitý dopad na podobu výsledné prezentace.
Autor vkládá do textu na řadě míst velmi cenné poznámky z praxe. K těm nejdůležitějším vůbec patří četná upozornění na nevychovanost různých typů prohlížečů, ovšem včetně ukázek možných řešení situací. Jinak řečeno, problémy jsou zpracovány v úplnosti a čtenář nezůstává opuštěn na půli cesty s pocitem, že něco správně nefunguje a on nemůže dál. Zajímavým prvkem jsou odskoky „pro pokročilé“, v nichž jsou naznačeny možnosti dalšího rozvoje.
Kniha je velmi slušně provedena, četné pomocné ilustrace jsou přehledné a dobře použitelné. Černobílé provedení mnohdy ubírá na názornosti. Netvrdíme, že jiná obdobná kniha není k mání, ale pakliže je technologie CSS pro čtenáře aktuální, přichází tato publikace jako na zavolanou.

Autor článku