Hlavní navigace

Zameťte po sobě stopy! Steganos Internet Trace Destructor 4(CD)

1. 3. 2005

Sdílet

C05P0118Vítám vás u dalšího Rychlokurzu. Dnes se podíváme na nástroj, jenž dokáže zamést stopy, které zanecháváte při brouzdání na internetu (a nejen tam). Chrání tak vaše sou...
C05P0118
Vítám vás u dalšího Rychlokurzu. Dnes se podíváme na nástroj, jenž dokáže
zamést stopy, které zanecháváte při brouzdání na internetu (a nejen tam).
Chrání tak vaše soukromí a vaše data před zneužitím. Program pochází od firmy
Steganos (http://www.steganos.com) a jmenuje se Internet Trace Destructor volně
přeloženo "likvidátor internetových stop". Pojďme se na něj tedy podívat...

Instalace
Ještě před instalací musíte získat sériové číslo. Pro čtenáře PC WORLDu je
připravena speciální stránka (www.steganos.com/magazine/pcworld/
itd4/), na níž naleznete jednoduchý formulář. Zde pouze zadáte svoji e-mailovou
adresu, PSČ a jako zemi Českou republiku. Na uvedenou adresu pak přijde vaše
sériové číslo.
Nyní už k instalaci. Jako první krok musíme vybrat jazyk instalace angličtinu
nebo němčinu. Vyberte jazyk, který je vám bližší, a poté následuje již klasická
sekvence obrazovek [Next>], souhlas s licencí "I accept..." [Next>], volba typu
instalace (Complete kompletní, Custom uživatelská). Zvolte Complete a spusťte
instalaci tlačítkem [Install]. Celý proces je ukončen stiskem tlačítka [Finish].
Při prvním spuštění (kliknutím na ikonu Internet Trace Destructor 4 v nabídce
[Start] > Programy > Internet Trace Destructor 4) budete dotázáni na sériové
číslo (tlačítko [Enter Serial Number]). Zadejte jej a stiskněte [OK]. Tím je
instalace a registrace hotová.

Jak na to
Jak se vlastně s Internet Trace Destructorem pracuje? Velice jednoduše. Spusťte
ho a objeví se hlavní okno programu. To nabízí seznam oblastí, odkud chceme
odstranit stopy o naší činnosti. Uveďme si, co jednotlivé oblasti znamenají:
1)Seznamy Windows evidují seznamy naposledy spuštěných aplikací, dokumentů či
hledaných souborů. To proto, abyste se k nim dostali co nejrychleji.
Automaticky předpokládají, že pokud byl posledním otevřeným dokumentem soubor
Dopis.doc, budete jej brzy chtít otevřít znovu, třeba proto, abyste jej
dopsali. Totéž platí i o spouštěných aplikacích. Toto "usnadnění" však často
bývá nepříjemné hlavně z důvodu ochrany soukromí.
- List of recently used files seznam naposledy otevřených dokumentů.
- st of recently searched files seznam naposledy hledaných souborů.
- st of recently used applications seznam naposledy spuštěných aplikací.
2)Koš jistě víte, že po smazání se soubor nevymaže, ale přesune se do tzv.
Koše. Avšak ani vysypání koše není zárukou, že daný soubor zmizel nadobro. Dá
se s jistou dávkou štěstí specializovanými nástroji obnovit a mnohé z nich lze
najít na internetu zdarma. Následující volba zajistí, aby byl obsah Koše zničen
nadobro.
- Recycle bin contents obsah Koše.
3)Internet Explorer Internet Explorer si (stejně jako ostatní internetové
prohlížeče) z důvodů urychlení a usnadnění brouzdání uchovává množství dat.
Prohlédnuté stránky a obrázky pro rychlejší načítání, cookies pro
personalizované přístupy k webovým serverům (ten podle cookie pozná, kdo k němu
přistupuje), historii pro dohledání adres, které jsme již navštívili... Mnohé z
těchto informací však mají důvěrný charakter a mohou být zneužity proti vám.
Následující volby zajistí, aby tomu tak nebylo:
- Internet Explorer Cookies cookies jsou nástroj, jehož pomocí webový server
pozná, že jste jeho stránky již navštívili, dokáže vás hned přihlásit a
nabídnout vám personalizovaný obsah. Bez nich server nerozezná jednoho
uživatele od druhého. Tato vlastnost je však zneužitelná.
- Internet Explorer History historie, seznam adres navštívených stránek.
- Internet Explorer Temporary Internet Files (cache) dočasně ukládané soubory
pro rychlejší a optimální přístup k webovým stránkám. Všechny obrázky a další
potřebné soubory se uloží na disk do paměti cache a při další návštěvě této
stránky se již znovu z internetu nestahují. Ovšem nějaká jiná osoba může velmi
snadno zjistit, jaké adresy jste v poslední době navštívili.
- Internet Explorer Offline Web Pages někdy můžete část obsahu webového serveru
stáhnout na disk, a pak po odpojení od internetu stránky prohlížet z disku.
Toto lze nastavit automaticky. Opět ušetříte čas (i peníze), avšak uložené
stránky vás mohou kompromitovat.
4)Netscape 6 byl kdysi poměrně oblíbený internetový prohlížeč (hlavně mezi
odpůrci produktů Microsoftu), ale svoji pozici největšího konkurenta Internet
Exploreru již dávno ztratil. Nahradil jej mnohem silnější protivník Mozilla
Firefox, který v současnosti zažívá drtivý nástup na pozice MSIE. Pro Netscape
či Firefox platí totéž, co bylo řečeno v předchozím odstavci o IE oba ukládají
na disk mnoho důvěrných informací. Následující volby je bezpečně odstraní
(účinky mají nejen na Netscape, ale i Firefox, ačkoli se tím autoři nechlubí):
- Netscape 6 Cookies viz cookies v MSIE.
- Netscape 6 History navštívené internetové adresy.
- Netscape 6 Cache pomocné soubory.
Na hlavní stránce pak najdete kromě oblastí k vyčistění i několik tlačítek:
[Settings...] Nastavení pod tímto tlačítkem se skývá okno s volbou metody,
která se použije pro vymazání dat z pevného disku. První volbou je Complete
overwrite (fast). Ta je sice rychlá, ale méně spolehlivá (program prostě
přepíše data a soubor smaže). Druhá metoda Multiple complete overwrite (slow)
má být pomalejší a bezpečnější, neboť dojde k opakovanému přepsání původních
dat. Otestoval jsem obě metody a musím konstatovat, že podle mých měření nebyl
časový ani funkční rozdíl nikterak velký. Pomalejší metoda byla pomalejší jen
nepatrně a ani v jednom případě se mi nepovedlo z takto smazaných dat cokoli
zpětně obnovit. Proto se spíše kloním k nastavení pomalejší varianty, protože
"sichr je sichr".
[Destroy...] Zničit toto tlačítko spustí vlastní likvidační proces. Obrňte se
trpělivostí, někdy to může chvilku trvat. Záleží na velikosti vaší cache.
[Close] Zavřít slouží k zavření okna a ukončení programu.

XP Privacy
Poslední tlačítko, které najdete vpravo nahoře, se jmenuje [XP Privacy].
Kliknutím na něj se otevře okno se specifickým nastavením pro operační systém
Windows XP. Pojďme si je tedy popsat:
- Disable Windows Media Player Information Transfer možná to nevíte, ale
zmiňovaný multimediální přehrávač o vás po internetu na servery Microsoftu
odesílá různé údaje. Tyto údaje jsou prý určeny pro statistické účely a pro
zlepšování vývoje tohoto softwaru. Věřit můžeme či nemusíme, každopádně
zaškrtnutím této volby odesílání dat zabráníte. Rozhodně doporučuji!
- Disable Sending Windows Error Reports obdobná situace jako v případě
multimediálního přehrávače platí i pro případ, že některá aplikace havaruje.
Tehdy mají Windows tendenci odesílat po internetu do Microsoftu "technické"
informace. Zaškrtnutím to zakážeme.
- Disable Clock Synchronization Windows XP dovedou jednu šikovnou drobnost
pokud jsou připojena k internetu, synchronizují lokální hodiny s hodinami v
síti a tím neustále udržují správný čas. Nebyl by to však Microsoft, aby v tom
nebyl háček. Server pro synchronizaci patří prý Microsoftu a součástí žádosti o
synchronizaci jsou prý i data o vaší XP licenci (nemám ověřeno). Doporučuji
tuto volbu raději zaškrtnout a pro synchronizaci času používat některou z
aplikací zdarma dostupných na internetu.
- Disable online registration vypne on-line registraci softwaru u Microsoftu.
- Disable update control function Windows umožňují automatickou údržbu systému.
Dokáží zkontrolovat, zda je na serveru Microsoftu k dispozici nějaká nová
bezpečnostní záplata, dovedou ji stáhnout a nainstalovat. Vzhledem k tomu, že
systém Windows je poměrně "děravý" a bezpečnostní záplaty vycházejí celkem
často, je tato funkce užitečná. Háček (zase háček) je v tom, že při této
automatické údržbě opět prozradíte o svém PC i softwaru spoustu věcí. Tato
volba umožní systém automatických aktualizací deaktivovat. Nicméně potom budete
samozřejmě muset aktualizace stahovat a instalovat ručně. Já osobně mám tento
systém vypnutý.
- Disable Internet Explorer Authentication Internet Explorer nabízí možnost
samočinného přihlášení na webový server automatickým zasláním jména a hesla na
tento server tzv. Windows Integrated Authentication. Protože je velmi
nebezpečné dávat z ruky své jméno a heslo, doporučuji tuto volbu zaškrtnout, a
tím automatické přihlašování vypnout.
Nyní jsme vlastně prošli všechna nastavení, která Internet Trace Destructor ve
verzi 4 nabízí. Jednou zaškrtnuté volby zůstanou aktivní i při dalším spuštění
programu, takže pokud se rozhodnete zahladit po sobě stopy, stačí pouze
kliknout na tlačítko [Destroy]. Doporučuji takovouto čistku čas od času provést.

Shredder

Pakliže jste nahlédli do položky Internet Trace Destructor v nabídce [Start],
všimli jste si, že se zde vyskytuje ještě jedna ikona s tajemným názvem
Steganos Shredder. Jak jsem se již zmínil, prosté smazání souboru ani vysypání
Koše neznamená, že soubor byl bezpečné odstraněn. K tomu, abyste jej odstranili
s jistotou, že nebude zpětně obnoven, slouží právě program Steganos Shredder.
Je to takový skartovací stroj, jenž slouží k bezpečné "skartaci" dat.
Ovládání je velice jednoduché. Metodou drag&drop nebo pomocí tlačítka [Add] do
něj naskládáte soubory, které chcete skartovat. A pokud jste nade vší
pochybnost rozhodnuti, že mají všechny zmizet ze světa, stiskněte tlačítko
[Shred]. Posledním krokem je už jen kliknutí na tlačítko [Yes] pro spuštění
skartace, nebo [No], pokud si to rozmyslíte. Za chvíli je po všem a po
původních souborech není ani památky.
Pro nastavení zde opět máme tlačítko [Setings], pod nímž se skrývá již dříve
popsaná nabídka se dvěma metodami mazání dat.

Závěr
Čím více je naše společnost "informační", tím důležitější roli hraje soukromí.
Každý nástroj, který je schopen je chránit, proto vítám. Internet Trace
Destructor patří mezi jednoduché a přímočaré aplikace, jeho použití je rychlé a
nekomplikované. Logicky vám neposkytne komplexní ochranu, ale jako doplněk k
dalším formám zabezpečení ho lze jen doporučit.