Hlavní navigace

Záloha, na kterou je spoleh - Pásková mechanika ecrix vxa

1. 2. 2001

Sdílet

V dnešní době je vyžadována stále vyšší spolehlivost. Od firemního serveru jevyžadována spolehlivost jako od palubního počítače v raketoplánu. Ale jak známe z praxe, požadavky a s...
V dnešní době je vyžadována stále vyšší spolehlivost. Od firemního serveru je
vyžadována spolehlivost jako od palubního počítače v raketoplánu. Ale jak známe
z praxe, požadavky a schopnosti se někdy rozcházejí... Pro tento případ
provádějí správci sítí (ti zodpovědnější určitě) zálohování dat ze síťových
serverů nebo i pracovních stanic. S novinkou na našem trhu, zálohovací
mechanikou Ecrix VXA, vás nyní chceme seznámit.

Existují různé způsoby zálohování dat. Od zkopírování na jiný pevný disk,
vypalování na CD-R, až po profesionální zálohovací řešení v podobě páskových
knihoven, kde se točí desítky kazet, jež mají kapacitu stovek gigabajtů.
Řešení, které jsme měli v redakci možnost vyzkoušet, je zálohovací mechanika
Ecrix VXA americké společnosti Ecrix. Ta je na rozdíl od současné generace
páskových mechanik zajímavá v několika bodech. Zejména pro střední společnosti
a firmy může být vhodným řešením pro zálohování dat. Takže se podívejme na
Ecrix zblízka.


Technologie

Tohle slovo je dnes slyšet na každém kroku. Ale v případě Ecrixu je základem
všeho. Technologie a řešení jsou tím, co Ecrix odlišuje od ostatních
zálohovacích mechanik stejné třídy. Setkáváme se zde s novým řešením tří
známých bodů: formátu záznamu dat, způsob zápisu dat a jejich následného čtení.

Klasické páskové jednotky zapisují data na pásku kontinuálně. Pokud dojde k
přerušení záznamu, mechanika se zastaví a najde místo, kde skončila. Tento
proces zdržuje a snižuje rychlost mechaniky. Druhým omezením je nutnost velmi
přesného vedení hlavy na pásce. Pokud dojde k posunu pásky, znemožní se čtení
dat. Tyto nedostatky se projevují zejména při obnově dat.

Při vývoji se u Ecrixu zaměřili na celkovou změnu této koncepce a přišli s
následujícím řešením.


DPF Discrete packet format

Místo toho, aby se data zapisovala v jedné dlouhé stopě, jsou rozdělena na
krátké úseky, označované jako pakety. Podobnost s pakety síťovými je nasnadě.
Paket dat u Ecrixu obsahuje 64 bitů uživatelských dat, dále data kontrolního
součtu, data pro adresaci paketu a část, která slouží pro obnovu dat při jejich
poškození. Každá ze stop, jež jsou na pásce uloženy šikmo proti směru posunu,
obsahuje 387 takových paketů. Výhodou je rychlost, s jakou může být každý paket
nalezen a přečten.


VSO Variable speed operation

Tato technologie dovoluje měnit pohyb pásky okolo rotující hlavy podle množství
dat, jež má mechanika k dispozici. Pokud nejsou data dostupná, mechaniky
zpomalí pohyb pásky, ale nepřeruší záznam. Pokud se přítok dat zvýší, zrychlí
se i pohyb pásky. Naproti tomu klasická mechanika při výpadku dodávky dat
přestane zapisovat, zastaví se, musí přetočit pásku zpět na místo, kde přestala
a musí navázat na přerušení. Zdá se to možná nicotné, ale v praxi to může
znamenat i několik desítek minut rozdílu v provozu mezi Ecrixem a klasickou
mechanikou.


OSO Overscan Operation

Možná jste někdy zkoumali vnitřnosti vašeho videa a všimli jste si, že rotační
buben s hlavami je šikmo. Je to z toho důvodu, že vzhledem k ose pásky jsou pak
data zapisována šikmo. To dovoluje udělat pauzu a dívat se na zastavený obraz.
Stejný princip používá Ecrix. Stopy jsou ukládány na pásku šikmo a buben je
vybaven dvěma hlavami. Mechanika tak může jednou hlavou data zapisovat a druhou
kontrolovat, jestli jsou uložena v pořádku. Pokud ne, může je zapsat znovu.
Navíc, pokud jsou data načtena nesprávně, nebo není paket kompletní, není pro
mechaniku problém načíst je druhou hlavou znovu správně. Ve výsledku pak
zajišťuje použití všech výše popsaných technologií vysoký výkon, velkou
rychlost záznamu i obnovy dat a vysokou spolehlivost.

Podívejme se nyní na Ecrix po stránce funkční. Mechanika se vyrábí v externí a
interní verzi. Obě jsou pak dodávány buď s klasickou SCSI, nebo LVD sběrnicí. V
nabídce by měla být v budoucnu i sběrnice FireWire. Interní je ve velikosti pro
zabudování do slotu 5,25 palce, externí je možno položit na stůl nebo postavit.
Pracuje v obou polohách. My jsme měli k vyzkoušení externí verzi. Její zapojení
je otázkou 10 minut. Stačí ji pouze vybalit, připojit napájecí kabel, zapojit
SCSI kabel do počítače a zapnout počítač. U Windows ME byla mechanika nalezena
a byla okamžitě přístupná pro zálohovací program, který používáme. Tím se
dostávám k podpoře operačních systémů. Ecrix naistalujete pod následující
systémy: MS-DOS, Windows 95/98/ME, Windows NT, 2000, Linux, UNIX, MacOs.
Detailní informace pro o instalaci, ovladače, utility a firmwarové inovace lze
nalézt na Internetu. Podpora výrobce je také na dobré úrovni.

Po instalaci již nezbývalo, že vložit do mechaniky pásku. Ty se vyrábí o délce
62, 107 a 170 metrů. Jejich celková kapacita bez komprese je 12, 20 a 33 GB. S
ideální kompresí 2:1 je to pak velice zajímavých, a v této kategorii
nevídaných, 66 GB. Klasické DDS mechaniky mají při stejné ceně maximálně 24 GB.

Pásky si zaslouží zvláštní zastavení. Vřele vám doporučuji návštěvu části WWW
stránek Ecrixu, věnované životnosti pásek. Tam se můžete pokochat pohledem na
útrapy, jež musely pásky při testování podstoupit. Technici vše nahrávali a na
Webu jsou k dispozici záznamy ve formátu Real Video. Jedna byla zaživa vařena,
další byla utopena v nádobě se sladkou kávou a třetí byla zamražena do bloku
ledu. Po jejich vyjmutí, omytí a osušení byla data z pásek plně obnovitelná.
Ecrix garantuje životnost správně uložené pásky na 30 let. V běžném provozu by
mělo médium vydržet 20 tisíc průchodů mechanikou. Na pásku je dávána záruka 3
roky.


Provoz

Po zapojení mechaniky a spuštění zálohovacího programu byla mechanika okamžitě
dostupná. Stačilo vložit pásku, naformátovat ji, aby jí mohl program používat.
Pak už nezbývalo, než spustit běžnou zálohovací rutinu týdenní zálohy. Objem
dat byl okolo 15 GB. Záloha proběhla bez nejmenších potíží a zálohovací program
vykazoval o 25 procent vyšší rychlost. Výrobce udává rychlost na 3 MB za
sekundu bez komprese. Největší rozdíl mezi rychlostí klasické páskové mechaniky
a Ecrixe je ale v obnově dat. Zatímco normálně trvá vyhledání požadovaných
souborů pro obnovu i přes deset minut, Ecrix to zvládl za tři. Bohužel jsme
měli mechaniku k testování jen týden, a tak nebylo možné ověřit dlouhodobou
funčnost. Ale i ten týden byl velmi přesvědčivou ukázkou schopností, které
Ecrix má. Pokud bych měl shrnout celkový dojem, jedná se o jednoznačně velmi
zajímavý produkt, který nelze než doporučit, a to především pro její rychlost,
vysokou kapacitu a rozumnou cenu.Ecrix VXA

cena
výkon
podpora

K testu poskytla firma: Data Storage, s. r. o., Vlastina 23, Praha 6
www.datastorage.cz
Cena vč. DPH: 42 000 Kč