Hlavní navigace

Zajímavé vynálezy v historii IT

1. 11. 2000

Sdílet

Technologie přicházejí na svět takovou rychlostí, že je velmi obtížné s nimidržet krok. V několika posledních letech se vývoj natolik urychlil, že co platí dnes, nemusí platit již z...
Technologie přicházejí na svět takovou rychlostí, že je velmi obtížné s nimi
držet krok. V několika posledních letech se vývoj natolik urychlil, že co platí
dnes, nemusí platit již za několik dní. Velké firmy se předhánějí v uvádění
vylepšených verzí nejrůznějších počítačů, mobilních telefonů a komunikačních
prostředků. Zároveň se ale technologie stávají samozřejmou součástí našeho
života a práce. Kopírování, tisk na laserových tiskárnách, firemní ethernetové
sítě, digitální fotoaparáty a kamery kde se tyto vynálezy berou?

Dnes bych se chtěl zaměřit na vynálezy pocházející z kuchyně jedné z největších
firem na světě v oblasti zpracování dokumentů firmy Xerox.


Xerox Palo Alto Research Centre

Když roku 1938 Chester Carlson sestrojil pradědečka dnešních kopírek, neměl ani
tušení, že "xerox" bude synonymem špičkových kopírek. Navzdory revolučnosti
nápadu se Carlsonovi nedařilo produkt prodat. Nakonec s Carlsonem uzavřely
kontrakt Batelle Memorial Institute, což mu umožnilo produkt zdokonalit, a za
tři roky veškerá práva k tomuto vynálezu zakoupila továrna na fotopapír, Haliod
Company.

Poprvé se značka Xerox objevila na trhu roku 1948 a vzápětí následoval jeden
produkt za druhým. Roku 1970 založil Xerox v americkém Palo Altu výzkumné
středisko PARC (Palo Alto Research Centre), které provádí výzkum a vývoj nových
technologií a zároveň se zaměřuje na vylepšení stávajících produktů Xeroxu.
Vznik tohoto střediska byl zřejmě jedním z nejdůležitějších kroků v
technologické oblasti, jelikož umožnil vzniknout mnoha vynálezům, které dodnes
tvoří základy světa informačních technologií.

PARC se jistou měrou podílel i na vytváření prvních osobních počítačů. Prvnotní
idea vývojářů vlastně byla zaměřena na zařízení, umožňující vzájemnou
komunikaci mezi lidmi. Vědci firmy Xerox došli k závěru, že počítač může
sloužit nejen jako stroj, na kterém člověk může pracovat odděleně od ostatních,
ale že hlavní přínos počítače je právě ve vzájemném propojování a komunikaci
mezi jednotlivými uživateli.

V roce 1975 představili inženýři z PARCu grafické uživatelské rozhraní pro
osobní počítače, které zahrnovalo systém ikon a operativní menu (pop-up menu),
jež se později vyvinulo v rozhraní Windows a Macintosh.


Začíná éra digitálního věku

Mezi dalšími vynálezy společnosti Xerox najdeme také laserovou tiskárnu, jejíž
koncept přinesl do centra PARC Gary Starkweather v roce 1971. Vznik laserové
tiskárny vedl k revoluční změně při práci s dokumenty. I dnes nabízí Xerox ve
svém portfoliu celou řadu tiskáren pro růzé druhy zákazníků a zařadil se tak
mezi světové giganty, poskytující kancelářím řešení, která usnadňují maximálně
efektivní práci s dokumenty.

Dnes tak běžná součást počítače, jako je komerční myš, byla také vyvinuta
střediskem PARC. Za zmínku stojí rovněž například ethernetové sítě, které
umožnily spojit různé počítače do sítí lokálních, což napomohlo komunikacím
získat jejich současnou neporazitelnou pozici. Ethernet byl uveden v roce 1980
aliancí firem Xerox, Intel a Digital Equipment, kdy byly k dispozici licence na
tuto technologii.

Snad nejvíce dnes hýbe světem Internet komunikační a obchodní prostředek, který
mění způsob komunikace mezi lidmi, způsob obchodování a který smazal hranice
států. Firma Xerox stála u zrodu protokolů pro sítě Internet. V roce 1992
například spolupracoval PARC s několika univerzitami z celého světa na
implementaci přenosu videa v reálném čase po Internetu. Xerox PARC byl vybrán
světovým konsorciem World Wide Web, aby vedl vývoj a design příští generace
protokolu HTTP.