Hlavní navigace

Zajímavé adresy na Internetu - kluby a společnosti

1. 2. 2003

Sdílet

Elitářská sdružení Pravděpodobně nejznámější společenská organizace tohoto typu sídlí na http://www.mensa.cz Mensa je sdružení lidí s IQ nad 130, tj. teoreticky by to měla bý...
Elitářská sdružení

Pravděpodobně nejznámější společenská organizace tohoto typu sídlí na
http://www.mensa.cz Mensa je sdružení lidí s IQ nad 130, tj. teoreticky by to
měla být 2 % populace, zda je to i ve skutečnosti, to je už otázka statistická
a problém validity a relevance užívaných IQ testů.

Pokud se tedy cítíte intelektuálně nevyužiti svým okolím a hledáte lidi
podobného ražení, mohla by Mensa být místo právě pro vás. Nicméně stránky Mensy
jsou tu pro všechny, kteří si například chtějí vyzkoušet své schopnosti na
některém z IQ testů, ať již přímo na stránkách či v podobě odkazů. Přehled akcí
pořádaných Mensou, včetně výletů a testování, ocení i nečlenové, protože jsou
přístupné i jim.

Rotary klub, čili Rotariáni, je celosvětově rozšířená organizace sdružující
podnikatelskou a společenskou elitu, resp. zjednodušeně některé bohaté občany.
Mezi jejich deklarované cíle patří aktivity v humanitární, vzdělávací a
kulturní oblasti, základní aktivita ovšem spočívá v pravidelných schůzkách,
diskusi o aktuálních tématech a hlavně navazování obchodních kontaktů a
známostí. Pro dobře hmotně zabezpečené, kteří hledají nové kontaktech ze své
sociální skupiny a jsou ochotni konat dobročinnost, je toto sdružení jednou z
alternativ. Informace se nacházejí na stránkách Rotary klubu ČR
http://www.rotary.cz

Sice podobná, ale historicky mnohem větším tajemnem opředená organizace
Svobodní zednáři sdružuje muže starší 21 let s deklarovaným cílem prosazování
svobody slova, snášenlivosti a myšlenkové otevřenosti. Samozřejmě v dnešní době
není prosazování těchto zažitých cílů již aktuální jako v době největšího
rozmachu zednářství, přesto si zednáři uchovávají svou osobitou atmosféru a na
rozdíl od Rotary klubu není přijímacím kritériem majetková hranice. Velkolóži
Veliký Orient Český najdete na http://www.zednari.cz


Vědecké společnosti

Sisyfos je společnost skeptiků, snažících se bojovat proti vědeckému poznání
odporujícím myšlenkám, které zasahují v menší či větší míře naši společnost.
Jejich web na adrese http://www.sisyfos.cz je ovšem technicky na značně nízké
úrovni, jistě by se mezi členy našel někdo ochotný vytvořit nový design.
Nicméně i přesto svému účelu slouží, a krom základních informací o sdružení
jsou samozřejmostí údaje stran pořádaných přednášek, publikací, on-line
knihovna, příspěvky, tedy velmi široký obsah.


Pro fyzicky výrazné

Česká společnost je na jednom z předních světových míst ve výskytu obezity, to
znamená množství horizontálně výrazných jedinců. Není se tedy co divit, že
vznikl klub XXXL Praha s adresou mujweb.cz/spolecnost/xxxl/, nicméně odtud by
neměl být problém získat kontakt i na mimopražská sdružení obdobného typu.
Obvyklé činnosti jsou společné akce, výlety, kultura a samozřejmě pomoc členům,
například ve vyhledávání obchodů atd. Ale pozor, myslíte-li si, že zrovna vy
jste dostatečně zakulacení, berte na vědomí, že vstupními limity jsou 90, resp.
120 kg.

Výrazně horším designem trpí internetová prezentace Klubu vysokých, tedy
vertikálně výrazných lidí. Ona totiž i výrazná výška může dělat člověku
problémy, ať již poutáním pozornosti, potíže s hledáním partnera, či jen prostě
ve sdílení problémů s podobnými lidmi. V tom by mohl pomoci právě tento
nepříliš známý klub s adresou mujweb.cz/www/klubvys/.


Recese

Podíváme se na stránky, které jsou a možná nejsou míněny vážně, pokud jsou,
potom je autoři zpracovali tak, že mimoděk vyvolávají smích.

Adresa scfem.webpark.cz hostí Spolek českých feministek, společnost velice
radikálních stoupenkyní ženských práv. Dokonce až tak radikálních, že spolu s
charakterem textů je pravděpodobné, že se jedná o velice kvalitní recesi.
Zájemci o členství naleznou informace na uvedené adrese, jestliže zájem o
členství nemáte, alespoň se velmi dobře pobavíte.

Web Brněnských sběratelů hygienicky baleného cukru je zřejmě myšlen vážně a
nejde o recesi, ale pro nezasvěceného a sběratelskou vášní nezasaženého člověka
může být zdrojem legrace, zvláště údaje o počtu nasbíraného cukru a vydávaný
časopis Cukřenka mohou vyvolat přinejmenším úsměv na tváři :)
elektroakustika.cz/cukyrek/.Společenské problémy

Neziskové organizace jsou jednou z opor občanské společnosti a při jejich
množství nemusí být snadné se v nich zorientovat a najít zrovna tu potřebnou. V
tomto může pomoci server s příhodnou adresou http://www.neziskovky.cz Mimo
obecných informací o neziskovém sektoru, jeho podpoře, diskutovaných tématech,
je nejužitečnější databáze všech "neziskovek" s velice dobrým a pohodlným
vyhledávacím systémem, internetovými odkazy apod.

Jedním z ostře sledovaných témat posledním doby je fenomén šikany a její stále
častější výskyt, není proto divu, že se našla odezva na internetu. Zejména
rodičům jsou určen stránky Občanského sdružení proti šikaně s adresou
sweb.cz/sikana.os. Mají sice chatrné technické provedení, přesto poměrně
emotivním způsobem přibližují šikanu i lidem nezúčastěným. Naleznete zde i
články popisující konkrétní případy a rady, jak školnímu násilí předcházet a
bojovat s ním.

Zvláště v Česku je příznačné, že sdružení propagujících alkohol či sdružujících
pravidelné návštěvníky alkoholových aktivit je na internetu velké množství, ale
najít projekty opačného zaměření je poměrně problém. http://www.abstinent.cz je
jedním z mála míst, kde abstinenti mohou nalézt podobně smýšlející jedince.
Sice bez formalizované organizační struktury, ale s poměrně živými diskusními
fóry, kde není problém zapadnou mezi místní návštěvníky, a krom abstinentů jsou
přítomni i lidé mající s alkoholem problém a snažící se o nápravu.

www.nekurak.cz je sesterským webem předešlého, ovšem, jak je již z názvu
zřejmé, orientuje se na nekuřáky, jejich problémy s kuřáky a na kuřáky, kteří
se chtějí své závislosti zbavit a hledají rady a zkušenosti.