Hlavní navigace

Začínáme s PHP

1. 12. 2008

Sdílet

Na následujících řádcích se vás pokusíme seznámit se základní syntaxí PHP a uvedeme si také několik základn...


Na následujících řádcích se vás pokusíme seznámit se základní syntaxí PHP a uvedeme si také několik základních příkladů. Pro účely vyzkoušení budete potřebovat jakýkoliv textový editor, žádné IDE (vývojové prostředí pro PHP) není v tomto případě potřeba. Můžeme vám doporučit například editor PSPad (www.pspad.cz), který je pro podobné účely velmi vhodný, a to vzhledem ke schopnosti zvýrazňovat syntaxi a doplňovat některé funkce. Pro testování samotných skriptů je vyžadován jakýkoliv webový server s podporou PHP, popřípadě instalace všeho potřebného na vlastním počítači. Toto téma bylo probráno v jednom z předešlých článků, „Testujeme webové aplikace na domácím PC“ v PC Worldu číslo 2/2008.Ondřej Baar

Historie PHP

Od roku 1994 je PHP jedním z nejpoužívanějších způsobů tvorby dynamicky generovaných webových stránek. Jeho tvůrce (Rasmus Lerdorf) ho vytvořil pro svou osobní potřebu přepsáním z Perlu do jazyka C. Sada skriptů byla vydána ještě v témže roce pod názvem Personal Home Page Tools, zkráceně PHP.
V polovině roku se systém PHP spojil s programem Form Interpreter stejného autora. Tak vzniklo PHP/FI 2.0. Zeev Suraski a Andi Gutmans v roce 1997 přepsali parser a zformovali tak základ PHP 3. Současně byl název změněn na dnešní podobu PHP Hypertext Preprocessor. PHP 3 vyšlo v roce 1998, bylo rychlejší a obsahovalo o mnoho více funkcí. Rovněž běželo i pod operačním systémem Windows.
V roce 2000 se objevilo PHP verze 4 a o čtyři roky později pak následovala verze 5 s vylepšeným objektovým přístupem, podobným programovacímu jazyku Java. V únoru 2008 byla ukončena podpora PHP 4 a PHP 5 bude nadále jedinou možností pro aplikaci PHP. Samozřejmě servery s PHP 4 určitě poběží i nadále, ale bude jich ubývat, doporučujeme tedy programovat dynamicky generované stránky především a pouze v PHP 5. V případě, že si necháváte dělat webové prezentace, požadujte raději právě standard PHP 5. Pokud vás problematika zaujala, více informací můžete nalézt na http://gophp5.org/.
Aktuálně lze na adrese www.php.net, což je domovská stránka PHP, stáhnout již verzi 5.2.6, která je obohacena především o rozšíření zabezpečení a disponuje již opravami nejpodstatnějších chyb v některých funkcích. Programovací nebo spíše skriptovací jazyk PHP je však stále ve vývoji, který pravděpodobně bude ještě nějakou dobu pokračovat.

Princip tvorby dynamických stránek

Klientský webový prohlížeč zašle požadavek o zobrazení stránky.

Webový server tuto žádost zpracuje, načte požadovaný soubor, zjistí, zda je tento soubor PHP skriptem (podle přípony souboru), pokud ne, pak přímo odešle tuto stránku zpět klientovi, pokud ano, předá tento kód ke zpracování PHP enginu.

PHP engine začne vykonávat skript. Pokud skript obsahuje požadavek na provedení SQL dotazu, pošle dál tento požadavek na databázový server.

Databázový server tento dotaz zpracuje a výsledek odešle zpět PHP enginu.

PHP engine zpracuje data z databáze, naformátuje potřebné výstupy do HTML či xHTML, výsledek odešle webovému serveru a ukončí vykonávání skriptu.

Webový server pošle výsledné HTML či XHTML klientskému webovému prohlížeči, který o tuto stránku požádal.

Základy PHP

Nyní se již konečně vrhneme na samotné programování, vše potřebné již máme nainstalováno a připraveno a nezbývá než napsat první skript. Nejdůležitější ve všech programovacích jazycích je předání informace uživateli. V prvním skriptu si tak v prohlížeči vypíšeme větu „Hello world“.
Základní výhodou PHP je, že jeho kód můžeme bez omezení vkládat do statického HTML či XHTML. K tomu jsou použity tři typy oddělovačů.
Nejpoužívanějším a základním oddělovačem, respektive úvodní a koncovou značkou je <?php a ?>. Doporučujeme používat především tuto značku, neboť je všude a všemi brána jako hlavní a nemusíte se bát, že váš skript nebude na nějakém serveru kvůli špatně zvolené značce korektně prováděn.

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<?php
echo „Hello World“;
?>
</body>
</html>


Výstup v prohlížeči vypadá takto:

Hello World

Krátká značka <? a ?>. V konfiguračním souboru php.ini musí být zapnuto short_open_tag = On. Pokud nemáte přístup k nastavení php.ini na serveru, doporučuji používat dlouhou značku.


<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<?
echo „Hello World“;
?>
</body>
</html>


Výstup v prohlížeči vypadá úplně stejně:

Hello World

Oddělovač typu <script>: tento typ oddělovače je možné použít pro mnoho dalších jazyků, například javascript.


<html>
<head>

<title></title>
</head>
<body>
<script language=“php“>
echo „Hello World“;
</script>
</body>
</html>


Výstup v prohlížeči vypadá opět úplně stejně:

Hello World

Jak si jistě ti pozornější z čtenářů všimli, dalším důležitým oddělovačem je „;“ – tedy středník, který dává PHP enginu najevo, že bude následovat další příkaz. Je nutné takto označit všechny příkazy, pouze u toho posledního jej není třeba psát.

Aby dokument vytvořený v PHP fungoval jak má, je nutné všechny skripty, v nichž jsou použity tyto značky, pojmenovávat s koncovkou .php. Pokud tak neučiníme, server nepozná, že se jedná o PHP skript a nebude s ním schopen pracovat. Pokud náš skript_001.php přejmenujeme na skript_001.html, prohlížeč nezobrazí vůbec nic, uvidíme pouze HTML či xHTML, které není mezi značkami <?php a ?>.
Veškeré skripty naleznete na stránce: http://ondrejbaar.uzasne.cz/pcw/skripty/

Veškeré skripty naleznete na stránce:
http://ondrejbaar.uzasne.cz/pcw/skripty/

8 0713/CZ o

Pokud váš dokument obsahuje pouze čisté XHTML 1.0 (neobsahuje žádné další značkovací jazyky), potom nezaznamenáte příliš mnoho změn. V průběhu vývoje, jak se objevují další a další nástroje pro XML, jako je XSLT pro transformování dokumentů, však začnete objevovat výhody použití XHTML. XForms například umožňují editovat XHTML dokumenty (nebo nějaký jiný druh XML dokumentů) velmi jednoduše. Aplikace pro sémantický web budou schopné využít výhody XHTML dokumentů.
Pokud je váš dokument více než jen XHTML 1.0, například obsahuje MathML, SMIL nebo SVG, potom jsou výhody jasné: toto byste si s HTML nemohli nikdy dovolit.PHP
*.php –
Označení souboru, ve kterém se nalézají PHP skripty.
*.phps –
Označení souboru, ve kterém se nalézají PHP skripty. Ty ale nejsou vykonány, nýbrž jen zobrazeny v prohlížeči.
<?php – Úvodní dlouhá značka.
<? – Úvodní krátká značka.
?> – Uzavírací značka.
echo – Funkce PHP pro výpis.
; –
String, který je vypsán funkcí echo, je uvozen dvojitou uvozovkou.
; - Oddělovač několika příkazů.

Html
<html> -
Úvodní tag pro HTML
dokument.
<head> -
Tag pro začátek hlavičky.
<title> -
Tag pro titulek stránky.
<body> -
Samotný začátek HTML dokumentu, za tento tag je již možné psát HTML.
<script> -
Tag pro označení použití skriptu. Má parametr language= a následně je do uvozovek potřeba napsat jazyk, v němž má být následný skript vykonán. V našem případě tedy „php“.
Všechny tyto tagy jsou párové a je potřeba je ukončit tagem s lomítkem na začátku názvu. Například <title>Titulek stránky</title>. Veškeré značky je vhodné psát malými písme

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).