Hlavní navigace

Záchrana v nouzi

1. 2. 2006

Sdílet

Data uložená na CD nebo DVD discích jsou v neustálém ohrožení. Stárnutízáznamové vrstvy, mechanické poškození nebo nevhodné uchovávání disků - to vše může data na discích uči...
Data uložená na CD nebo DVD discích jsou v neustálém ohrožení. Stárnutí
záznamové vrstvy, mechanické poškození nebo nevhodné uchovávání disků - to vše
může data na discích učinit nečitelnými. V tomto článku vám představíme zdarma
dostupnou utilitu Dvdisaster, která riziko ztráty dat na CD nebo DVD discích
sníží na minimum.

Princip, na kterém je tato utilita založena, je sice prostý, ale ve své
podstatě velmi účinný. Utilita vytváří z obrazu CD nebo DVD disku uloženého na
pevném disku soubor pro opravu chyb. Pomocí tohoto souboru budete moci o řadu
let později rekonstruovat všechny nečitelné soubory umístěné na CD/DVD a
následně všechna data ze starého CD/DVD kopírovat na nový disk. Nejlepší je
vytvářet soubor pro opravu chyb tehdy, kdy je disk ještě "čerstvý", v ideálním
případě ihned po vypálení.

První krok: vytvoření obrazu disku
Vložte CD či DVD, které chcete zálohovat, do mechaniky v počítači a spusťte
program Dvdisaster. V prvním kroku vždy vytváříte obraz CD/DVD na pevný disk. V
případě, že ve vašem počítači je mechanik několik, označte vlevo nahoře
mechaniku, do níž jste disk vložili. Ujistěte se, že máte na pevném disku
dostatek místa. Pokud se jedná o diskový oddíl na pevném disku formátovaný
systémem souborů FAT32, pak nebudete moci vytvářet obrazy CD/DVD větší než 2
GB. V tomto případě klepněte na ikonu se symbolem klíče a šroubováku v pravém
rohu okna aplikace a v dialogovém okně na záložce Read & Scan zatrhněte položku
Split image into files papíru uprostřed okna aplikace. Objeví se dialogové okno, které vám umožní
zadat název a umístění souboru s obrazem CD/DVD disku. Obraz disku bude mít
příponu IMG. Konečně stiskem tlačítka Read zahájíte vytváření obrazu disku. U
novějších DVD mechanik s 16násobnou rychlostí bude tato operace trvat v případě
CD (700 MB) dvě minuty, v případě DVD (4400 MB) asi devět minut.

Druhý krok: vytvoření souboru pro opravu dat
V tomto kroku vytvoříte soubor pro opravu chyb. Klepněte proto nejprve na ikonu
se šroubovákem a klíčem a na záložce Error correction zadejte podíl dat, jež má
být později možné opravit ze zálohy (v procentech). Čím vyšší je tato hodnota,
tím větší bude pravděpodobnost, že se vám podaří opravit všechna data na
CD/DVD, ale na druhou stranu se zvýší i velikost vytvářeného souboru pro opravu
dat. Na výběr máte tři možnosti Normal (14,3 procenta), High (33,5 procenta),
popřípadě Other (můžete zadat libovolnou hodnotu). Dobrým kompromisem mezi
jistotou zabezpečení dat a velikostí vytvářeného souboru pro opravu dat jsou
hodnoty v rozmezí 15-25 procent. Velikost souboru pro opravu dat představuje
pro plný DVD disk 700-1100 MB. Nakonec klepněte na ikonu se symbolem jin&jang v
horní části okna programu vpravo, zadejte název a umístění souboru pro opravu
chyb a spusťte jeho vytvoření tlačítkem Create. Celá operace bude trvat asi tři
minuty pro plné CD, popřípadě 17 minut pro plné DVD.

Pravidelné prověřování CD/DVD a zjišťování případných chyb
Čas od času byste měli otestovat, zda jsou data na vašem CD/DVD v pořádku. Při
skladování ve vhodných podmínkách (malá vlhkost, pokojová teplota a
nevystavování disků přímému slunečnímu světlu) doporučujeme kontrolovat disk v
následujících intervalech: 3, 14 a 90 dní po vypálení a následně každého půl
roku. Obraz disku, který se vytvořil v okamžiku, kdy jste vytvářeli soubor pro
opravu dat - a tento soubor zabírá na pevném disku v případě plného DVD okolo 4
GB místa - však můžete ihned po provedení první kontroly CD/DVD odstranit,
samozřejmě za předpokladu, že při kontrole nenarazíte na žádné závažnější
nedostatky.
Kontrolu integrity dat na vašem CD/DVD provedete následujícím způsobem: vložte
CD/DVD do mechaniky a v programu Dvdisaster klepněte na tlačítko Scan. Pokud
bude disk v pořádku, bude celá kontrola trvat v případě CD asi dvě minuty, při
kontrole DVD počítejte asi s devíti minutami. Pokud program během kontroly
narazí na chyby, které označí červenými čtverečky, může se kontrola celého
kotouče protáhnout až na několik hodin. V tomto případě doporučujeme kontrolu
přerušit a ihned se pokusit poškozená data opravit.
Upozornění: Operaci načítání a kontroly CD/DVD můžete zkrátit, pokud klepnete
na ikonu s klíčem a šroubovákem, kde na záložce Read & Scan přemístíte posuvník
u položky Skip xxx sectors after read error co nejvíce doprava. Ale pozor, čím
vyšší hodnotu u tohoto parametru nastavíte, tím méně bude mít utilita dat pro
provedení kontroly chyb velmi dobrým kompromisem mezi zabezpečením dat a
rychlostí čtení disku představují hodnoty 16 nebo 32.

Oprava poškozeného CD/DVD disku a vytvoření původního obrazu disku
Nejprve vytvořte obraz poškozeného CD/DVD. Klepněte proto na ikonu se symbolem
klíče a šroubováku a na záložce Read & Scan nastavte u parametru Reading
strategy možnost Adaptive (for defective media). Dále klepněte na symbol
jin&jang v pravé horní části okna aplikace a vyberte pro toto CD/DVD soubor pro
opravu dat, který jste vytvořili dříve. Potom klepněte vlevo na ikonku se
symbolem papíru a zadejte název a umístění na pevném disku pro obraz
poškozeného CD/DVD. Opět nezapomeňte zkontrolovat, zda máte na pevném disku
dostatek volného místa. Po stisku tlačítka Read vpravo v okně programu začne
Dvdisaster vytvářet obraz poškozeného CD/DVD. Tato operace může při velkém
množství chyb trvat až několik hodin.
Nakonec klepněte na tlačítko Fix. Když se objeví hlášení o úspěšné opravě všech
sektorů, znamená to, že program dokončil rekonstrukci obrazu CD/DVD disku. Nyní
je obraz poškozeného CD zase kompletní a bez chyb. Tento obraz jako soubor s
příponou IMG můžete následně vypálit na nový disk. K tomu účelu se hodí
například program Nero, kdy vložíte nové CD/DVD do vypalovačky a spustíte
zmíněný program. V hlavním menu programu Nero pak pod položkou Soubor vyberete
příkaz Vypálit obraz CD. Otevře se okno podobné Průzkumníku Windows, v němž
vyberete v poli Soubory typu: položku Všechny soubory (*.*) a pak se přesunete
do složky se souborem IMG. Zde označíte příslušný soubor a stisknete tlačítko
Otevřít. Následující okno potvrdíte stiskem tlačítka OK.
Pokud se obnovení poškozeného CD/DVD podaří jen zčásti, pak se určitě vyplatí
pokusit se ho opravu znovu, jen s tím rozdílem, že jako obraz poškozeného disku
použijete obraz CD/DVD částečně opravený při prvním pokusu. Také můžete zkusit
načíst poškozené CD/DVD na jiné mechanice - samozřejmě máte-li ji k dispozici.

Výsledky testování: oprava silně poškrábaného DVD
Samozřejmě jsme vyzkoušeli, co všechno tato utilita dokáže. Na disk DVD jsme
vypálili 4 400 MB dat a vytvořili jsme soubor pro opravu chyb způsobem, který
jsme popsali výše. Potom jsme vzali nůž a do disku jsme udělali dva pořádné
škrábance - jeden napříč v délce dvou centimetrů a druhý podélně, dlouhý tři
centimetry.
Obnova disku se nám podařila po provedení dvou pokusů. První pokus o obnovu dat
trval šest hodin a zrekonstruovalo se při něm 95 % všech poškozených dat. Druhý
pokus trval pouhých 30 minut a při něm se podařilo obnovit posledních 5 %
procent poškozených dat. Nakonec jsme porovnali obraz disku před poškozením a
obraz zrekonstruovaného disku. Při porovnání se obrazy shodovaly na 100 %. Z
toho vyplývá, že Dvdisaster je velmi účinný nástroj, který dokáže zachránit
data na CD/DVD discích i při velmi závažném poškození.

Dvdisaster 0.64
Tento program pro záchranu dat umístěných na discích CD/DVD je dostupný zdarma
v rámci licence GNU a je určen pro operační systémy Windows 2000, XP a
distribuce Linuxu s jádrem ve verzi 2.6.7 a vyšší. Program naleznete na našem
CD, popřípadě se dá stáhnout například na adrese www.dvdisaster.com jako soubor
dvdisaster-0.64.2-setup.exe o velikosti 3,5 MB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).