Hlavní navigace

Záchrana v nouzi

1. 2. 2006

Sdílet

Snižte riziko ztráty dat na vypálených CD a DVD (CD) Data uložená na CD nebo DVD discích jsou v neustálém ohro...


Snižte riziko ztráty dat na vypálených CD a DVD (CD)


Data uložená na CD nebo DVD discích jsou v neustálém ohrožení. Stárnutí záznamové vrstvy, mechanické poškození nebo nevhodné uchovávání disků to vše může data na discích učinit nečitelnými. V tomto článku vám představíme zdarma dostupnou utilitu Dvdisaster, která riziko ztráty dat na CD nebo DVD discích sníží na minimum.
Princip, na kterém je tato utilita založena, je sice prostý, ale ve své podstatě velmi účinný. Utilita vytváří z obrazu CD nebo DVD disku uloženého na pevném disku soubor pro opravu chyb. Pomocí tohoto souboru budete moci o řadu let později rekonstruovat všechny nečitelné soubory umístěné na CD/DVD a následně všechna data ze starého CD/DVD kopírovat na nový disk. Nejlepší je vytvářet soubor pro opravu chyb tehdy, kdy je disk ještě "čerstvý", v ideálním případě ihned po vypálení.

První krok: vytvoření obrazu disku

Vložte CD či DVD, které chcete zálohovat, do mechaniky v počítači a spusťte program Dvdisaster. V prvním kroku vždy vytváříte obraz CD/DVD na pevný disk. V případě, že ve vašem počítači je mechanik několik, označte vlevo nahoře mechaniku, do níž jste disk vložili. Ujistěte se, že máte na pevném disku dostatek místa. Pokud se jedná o diskový oddíl na pevném disku formátovaný systémem souborů FAT32, pak nebudete moci vytvářet obrazy CD/DVD větší než 2 GB. V tomto případě klepněte na ikonu se symbolem klíče a šroubováku v pravém rohu okna aplikace a v dialogovém okně na záložce Read & Scan zatrhněte položku Split image into files <= 2GB. Nyní klepněte na ikonu s obrázkem popsaného papíru uprostřed okna aplikace. Objeví se dialogové okno, které vám umožní zadat název a umístění souboru s obrazem CD/DVD disku. Obraz disku bude mít příponu IMG. Konečně stiskem tlačítka Read zahájíte vytváření obrazu disku. U novějších DVD mechanik s 16násobnou rychlostí bude tato operace trvat v případě CD (700 MB) dvě minuty, v případě DVD (4400 MB) asi devět minut.

Druhý krok: vytvoření souboru pro opravu dat

V tomto kroku vytvoříte soubor pro opravu chyb. Klepněte proto nejprve na ikonu se šroubovákem a klíčem a na záložce Error correction zadejte podíl dat, jež má být později možné opravit ze zálohy (v procentech). Čím vyšší je tato hodnota, tím větší bude pravděpodobnost, že se vám podaří opravit všechna data na CD/DVD, ale na druhou stranu se zvýší i velikost vytvářeného souboru pro opravu dat. Na výběr máte tři možnosti Normal (14,3 procenta), High (33,5 procenta), popřípadě Other (můžete zadat libovolnou hodnotu). Dobrým kompromisem mezi jistotou zabezpečení dat a velikostí vytvářeného souboru pro opravu dat jsou hodnoty v rozmezí 15-25 procent. Velikost souboru pro opravu dat představuje pro plný DVD disk 700-1100 MB. Nakonec klepněte na ikonu se symbolem jin&jang v horní části okna programu vpravo, zadejte název a umístění souboru pro opravu chyb a spusťte jeho vytvoření tlačítkem Create. Celá operace bude trvat asi tři minuty pro plné CD, popřípadě 17 minut pro plné DVD.

Pravidelné prověřování CD/DVD a zjišťování případných chyb

Čas od času byste měli otestovat, zda jsou data na vašem CD/DVD v pořádku. Při skladování ve vhodných podmínkách (malá vlhkost, pokojová teplota a nevystavování disků přímému slunečnímu světlu) doporučujeme kontrolovat disk v následujících intervalech: 3, 14 a 90 dní po vypálení a následně každého půl roku. Obraz disku, který se vytvořil v okamžiku, kdy jste vytvářeli soubor pro opravu dat a tento soubor zabírá na pevném disku v případě plného DVD okolo 4 GB místa však můžete ihned po provedení první kontroly CD/DVD odstranit, samozřejmě za předpokladu, že při kontrole nenarazíte na žádné závažnější nedostatky.
Kontrolu integrity dat na vašem CD/DVD provedete následujícím způsobem: vložte CD/DVD do mechaniky a v programu Dvdisaster klepněte na tlačítko Scan. Pokud bude disk v pořádku, bude celá kontrola trvat v případě CD asi dvě minuty, při kontrole DVD počítejte asi s devíti minutami. Pokud program během kontroly narazí na chyby, které označí červenými čtverečky, může se kontrola celého kotouče protáhnout až na několik hodin. V tomto případě doporučujeme kontrolu přerušit a ihned se pokusit poškozená data opravit.

Upozornění: Operaci načítání a kontroly CD/DVD můžete zkrátit, pokud klepnete na ikonu s klíčem a šroubovákem, kde na záložce Read & Scan přemístíte posuvník u položky Skip xxx sectors after read error co nejvíce doprava. Ale pozor, čím vyšší hodnotu u tohoto parametru nastavíte, tím méně bude mít utilita dat pro provedení kontroly chyb velmi dobrým kompromisem mezi zabezpečením dat a rychlostí čtení disku představují hodnoty 16 nebo 32.

Oprava poškozeného CD/DVD disku a vytvoření původního obrazu disku

Nejprve vytvořte obraz poškozeného CD/DVD. Klepněte proto na ikonu se symbolem klíče a šroubováku a na záložce Read & Scan nastavte u parametru Reading strategy možnost Adaptive (for defective media). Dále klepněte na symbol jin&jang v pravé horní části okna aplikace a vyberte pro toto CD/DVD soubor pro opravu dat, který jste vytvořili dříve. Potom klepněte vlevo na ikonku se symbolem papíru a zadejte název a umístění na pevném disku pro obraz poškozeného CD/DVD. Opět nezapomeňte zkontrolovat, zda máte na pevném disku dostatek volného místa. Po stisku tlačítka Read vpravo v okně programu začne Dvdisaster vytvářet obraz poškozeného CD/DVD. Tato operace může při velkém množství chyb trvat až několik hodin.
Nakonec klepněte na tlačítko Fix. Když se objeví hlášení o úspěšné opravě všech sektorů, znamená to, že program dokončil rekonstrukci obrazu CD/DVD disku. Nyní je obraz poškozeného CD zase kompletní a bez chyb. Tento obraz jako soubor s příponou IMG můžete následně vypálit na nový disk. K tomu účelu se hodí například program Nero, kdy vložíte nové CD/DVD do vypalovačky a spustíte zmíněný program. V hlavním menu programu Nero pak pod položkou Soubor vyberete příkaz Vypálit obraz CD. Otevře se okno podobné Průzkumníku Windows, v němž vyberete v poli Soubory typu: položku Všechny soubory (*.*) a pak se přesunete do složky se souborem IMG. Zde označíte příslušný soubor a stisknete tlačítko Otevřít. Následující okno potvrdíte stiskem tlačítka OK.
Pokud se obnovení poškozeného CD/DVD podaří jen zčásti, pak se určitě vyplatí pokusit se ho opravu znovu, jen s tím rozdílem, že jako obraz poškozeného disku použijete obraz CD/DVD částečně opravený při prvním pokusu. Také můžete zkusit načíst poškozené CD/DVD na jiné mechanice samozřejmě máte-li ji k dispozici.
Výsledky testování: oprava silně poškrábaného DVD
Samozřejmě jsme vyzkoušeli, co všechno tato utilita dokáže. Na disk DVD jsme vypálili 4 400 MB dat a vytvořili jsme soubor pro opravu chyb způsobem, který jsme popsali výše. Potom jsme vzali nůž a do disku jsme udělali dva pořádné škrábance jeden napříč v délce dvou centimetrů a druhý podélně, dlouhý tři centimetry.
Obnova disku se nám podařila po provedení dvou pokusů. První pokus o obnovu dat trval šest hodin a zrekonstruovalo se při něm 95 % všech poškozených dat. Druhý pokus trval pouhých 30 minut a při něm se podařilo obnovit posledních 5 % procent poškozených dat. Nakonec jsme porovnali obraz disku před poškozením a obraz zrekonstruovaného disku. Při porovnání se obrazy shodovaly na 100 %. Z toho vyplývá, že Dvdisaster je velmi účinný nástroj, který dokáže zachránit data na CD/DVD discích i při velmi závažném poškození.6 0022/OK o

Dvdisaster 0.64

Tento program pro záchranu dat umístěných na discích CD/DVD je dostupný zdarma v rámci licence GNU a je určen pro operační systémy Windows 2000, XP a distribuce Linuxu s jádrem ve verzi 2.6.7 a vyšší. Program naleznete , popřípadě se dá stáhnout například na adrese www.dvdisaster.com jako soubor dvdisaster-0.64.2-setup.exe o velikosti 3,5 MB.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).