Hlavní navigace

Záchrana i zatracení vašich souborů

1. 4. 2005

Sdílet

Práce se souborovým systémem, jako jedna z nejběžnějších činností na PC, ssebou samozřejmě přináší tradiční problémy: jedním z nich je nežádoucí smazání souborů, způsoben
Práce se souborovým systémem, jako jedna z nejběžnějších činností na PC, s
sebou samozřejmě přináší tradiční problémy: jedním z nich je nežádoucí smazání
souborů, způsobených nepozornosti či omylem, druhým pak naopak nedokonalé
odstranění privátních či tajných dat z fyzických nosičů při konvenčním mazání
pomocí prostředků operačního systému. Pro obě situace dodává řešení německá
firma O&O Software, v jejíž "stáji" se však najde více zajímavých prográmků.
Prvním z dvojice, kterou vám chceme představit, je jakýsi souborový "skartovací
stroj" s názvem O&O SafeErase. Jak z jeho názvu plyne, jedná se o
specializovaný software pro naprosto spolehlivé odstranění pozůstatků datových
souborů na médiích, jako jsou pevné disky či třeba diskety. Jeho užitečnost
plyne ze skutečnosti, že operační systém maže soubory pouze tím, že jejich
místo "pobytu" označí jako prázdné a vše jinak ponechá beze změn. SafeErase
pracuje aktivně tak, že na inkriminované místo opakovaně zapisuje sekvence, jež
důsledně nahradí původní informace. Tvůrci do této na první pohled jednoduše
zaměřené aplikace vložili vše potřebné: samotná operace přepisu může probíhat
podle jednoho z 5 algoritmů, jež jsou definovány v souladu s různými přijatými
normami pro bezpečné utajení dat, samozřejmostí je volání akcí z kontextové
nabídky souboru či složky. Bezpečně tak lze mazat existující soubory či celý
obsah Odpadkového koše, nově pak původní kopie po přesunu na jiný disk nebo
místo na disku označené jako prázdné. Výmluvná je zcela nová přímočará funkce
TotalErase pro likvidaci všeho na stávajících discích.
Úkolem druhého nástroje DiskRecovery je přesný opak, tedy záchrana ztracených
souborů, k jejichž smazání došlo konvenčními postupy. Pracuje podobně jako
konkurenční produkty přímo se strukturou úložného média a při hledání
pozůstatků žádaných dat ignoruje irelevantní údaje alokační tabulky. Záchrannou
operaci lze v nové verzi zahájit jak přímo ze spouštěcího a instalačního CD,
tak prostřednictvím nainstalované varianty. Před skenováním disku lze upřesnit
metodu a tím zpřesnit, jak bude disk prozkoumán: díky dalším novinkám je možné
ignorovat malé fragmenty, ale můžete si vyžádat i tzv. RawScan, jenž nebude
brát v úvahu případné následky formátování a pokusí se objevit i dříve
existující záznamy. Již před spuštěním průzkumu jste nuceni vybrat alespoň
jediný ze široké škály typů souborů, po nichž pátráte, filtrovat lze posléze
samozřejmě i výsledky. Před použitím je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že
zachraňovaná data pak bude nutné odložit na jiný disk či přímo po síti na
server služby FTP, neboť aplikace vám zabrání zničit prohledávanou oblast
zápisem do ní samotné.
Jak už bylo zmíněno výše, DiskRecovery je koncipován jako globální prohledávač
disku bez ohledu na alokační tabulky, což je možná trošku škoda. V některých
situacích bychom ocenili, kdyby nám byla nabídnuta možnost rekonstruovat
adresářovou strukturu či hledat soubory právě podle jejich dřívější
příslušnosti v této hierarchii. Na druhou stranu, program je spíše zaměřen na
úplnou obnovu kolekcí souborů určitého typu a takto i funguje.
Oba nástroje z dílny O&O splňují požadavky, jež jsou často ve světě aplikačního
softwaru pro Windows opomíjeny či zanedbávány: jednoznačný účel a jasné
ovládání. Z tohoto pohledu jde o řešení "na jedničku".

O&O SafeErase 2.0 a O&O DiskRecovery 3.0
K recenzi poskytla firma: O&O Software
http://www.oo-software.com
Cena: SafeErase 2.0 29,90 eur, DiscRecovery 3.0 79,90 eur