Hlavní navigace

Za počítač rychlejší

1. 3. 2006

Sdílet

O&O Clever Cache Professional 6 opravdu dělá, co má! To nejlepší využití systémových prostředků počítačů...


O&O Clever Cache Professional 6 opravdu dělá, co má!


To nejlepší využití systémových prostředků počítačů, to je téma, jež pravděpodobně nikdy nezmizí ze scény PC. Přestože se výrobci operačních systémů snaží, seč jim síly stačí, a hardware se vyvíjí ďábelským tempem, nové aplikace si žádají své a dostupných paměťových či procesorových zdrojů není nikdy dost. Své želízko v ohni již delší dobu v této oblasti žhaví také slušně zavedený německý výrobce O&O Software, jehož šikovné drobnosti se na stránkách našeho časopisu neobjevují poprvé.
Clever Cache je pomůcka, jejímž úkolem je co nejvíce napomoci operačnímu systému Windows při zpřístupňování operační paměti aplikacím. Tvůrci vyšli z prostého předpokladu, že mechanismy uvnitř Windows nejsou samy o sobě dostatečně efektivní a instalace programu je tedy vlastně zavedením nových postupů, podle nichž se bude nakládat s volnou operační pamětí a odkládáním aplikačních dat do souborové mezipaměti (cache). Clever Cache se tedy snaží dohlížet na způsob, jak je volná paměť využita. Tam, kde nalezne nedůslednost, se okamžitě pokouší o nápravu cílem je především zabránit zbytečnému odkládání paměťových částí na disk (swapování).
Zavedení programu je poměrně snadné a nevyžaduje žádné dodatečné kroky ani restart operačního systému. Pokud se uživatel nechce nijak věnovat podrobným nastavením či není obeznámen s technologickým pozadím, není nucen provádět žádné konfigurační kroky. Clever Cache nabízí na počátku tři předpřipravené profily, podle nichž okamžitě začne pracovat, takže účinek jeho úsilí může být po chvíli patrný.
Pokud chce uživatel zasáhnout do práce programu podle vlastních představ, má k dispozici tvorbu nových profilů, jejichž součástí je pak sada parametrů, jimiž se program bude řídit. Nastavit můžeme především rozsah operační paměti, jenž bude obětován na dočasné ukládání souborů, a časový interval, v němž se bude zkoumat efektivita využití paměti. Mimo to jsou k dispozici dodatečné nástroje, jako Mem-O-Free pro zajištění minimálně dostupného množství operační paměti za jakékoliv situace či Mem-O-Safe pro průběžné zapisování souborů na disk s cílem zabránit ztrátě při pádu aplikací.
Zdá-li se nám tvorba vlastního profilu s přesnými parametry příliš obtížná, nabízí se jiná možnost. Program v sekci Extras nabízí několik jednoduchých voleb, kde není nutné zadávat konkrétní údaje uživatel jednoduše volí preference. Lze upřednostnit rychlost spouštění programů či přístup k souborům, rovněž činnost procesoru lze nasměrovat na aplikace v pozadí či na uživatelem spouštěné programy.
Velkou předností, podobně jako u jiných aplikací tohoto výrobce, je perfektně zpracované uživatelské rozhraní. Průběžně jsou k dispozici výborně provedené grafy a ukazatele činnosti, ovládání je jednoduché a přehledné. Přičteme-li k dobru několik obrazovek se základním monitorem systémových funkcí, dostáváme poměrně hodnotný výstup. Nejlepší vizitkou ovšem je, že program opravdu přináší dobré výsledky. Pokud spustíte v rychlém sledu více aplikací, paměťové "špičky" se vyhladí a aplikace se chovají jaksi elegantněji, s dobrou odezvou na požadavky uživatele. S postupujícím časem jsou pak dále optimalizovány, takže práce je stále snazší. Velmi výrazný je také efekt po ukončení činnosti aplikace či uzavření souborů, kdy jsou zdroje velmi rychle recyklovány. Zkrátka program opravdu dělá to, co by měl!

O&O Clever Cache Professional 6

skutečně pomáhá
perfektní rozhraní
snadná instalace
K recenzi poskytla firma:
O&O Software, www.oo-software.com
Cena: 29,90 EUR

Autor článku