Hlavní navigace

Z papíru do počítače - test stolních skenerů

1. 12. 2002

Sdílet

Celých šest měsíců jsme nechali vydechnout výrobce a prodejce a dali jim takdostatek času, aby představili na našem trhu nové modely deskových stolních skenerů. Ani my jsme však nezah
Celých šest měsíců jsme nechali vydechnout výrobce a prodejce a dali jim tak
dostatek času, aby představili na našem trhu nové modely deskových stolních
skenerů. Ani my jsme však nezaháleli a pozměnili jsme způsob hodnocení
jednotlivých výrobků tak, jak jste nás o to ve svých dopisech žádali.

S jakými novými prvky se tedy na stránkách svého oblíbeného časopisu setkáte?
Pro někoho méně přehledné shrnující údaje o výkonu či konstrukci byly nahrazeny
vyjádřením konkrétních hodnot naměřených v našich testech. Položka "přesnost
zachycení detailů" odpovídá schopnosti rozpoznat linky kontrolního terče v
rozsahu 75-600 lpi při snímání v nastavení 1 200 ppi. Lepší přečtení detailu je
hodnoceno vyšším číslem. Další sloupce tabulky obsahují hodnoty o šumu, který
ovlivňuje jednolitost barev, průměrné i maximální barevné odchylce (v delta E).
Údaje získáváme při snímání kontrolního barevného odrazového terče Kodat IT.8 s
následným vyhodnocením programem Candela Color Synergy. U popsaných hodnot
platí, že nižší číslo odpovídá lepšímu dosaženému výsledku. Rozebírat
následující sloupečky není příliš složité obsahují totiž časy náhledu a
zpracování finálního snímku (v různém barevném podání a rozlišení). Zde
samozřejmě platí, že kratší časový úsek je pro uživatele výhodnější. Tabulku
uzavírají informace o rozměrech, hmotnosti, maximálním rozlišení, druhu
snímače, způsobu připojení, ceně výrobku a jeho záruce.


Nebojte se skenování

Softwarová výbava dnešních skenerů může být zpracována v češtině, angličtině,
němčině nebo dalším jazyce. Grafické ztvárnění ovladače skeneru i doprovodných
programů však bývá dostatečně přehledné a snadno pochopitelné i pro uživatele,
jejichž jazykové znalosti jsou na nižší úrovni. Během testování jsme se
rozhodli zachytit grafickou podobu softwarového vybavení a připravit všeobecný
přehled, který hardwarový test výrobků doplňuje. Znázorněním jednotlivých oken
či panelů vás chceme přesvědčit, že snímání dokumentů nepatří k činnostem,
kterých by se měl třeba začínající uživatel obávat. Majitelům skenerů různých
značek by přehled mohl napovědět, jak se se zpracováním softwaru vypořádali
výrobci konkurenčních produktů.


Změny ovládání mohou zrychlit a ulehčit práci

Současné levné stolní deskové skenery se od svých předchůdců podstatně liší.
Dříve prodávané modely, připojované k počítači většinou paralelním obousměrným
rozhraním, byly řízeny téměř výhradně softwarovým ovladačem. Konstrukční změny,
při nichž byl paralelní port nahrazen USB 1.1, FireWire a v současné době také
USB 2.0 konektory, přinesly i nové způsoby ovládání pomocí tlačítek
zabudovaných v těle skeneru. Množství ovládacích prvků je celkem proměnlivé,
některé výrobky jsou opatřeny jen tlačítkem pro rychlé vyvolání programu, s
nímž je skener řízen, jiné nabízejí tři až sedm prvků, s nimiž lze snímání
dokumentů řídit a se snímkem dále pracovat. Tlačítka rychlé volby bývají
nastavena pro skenování, kopírování (tj. odeslání snímku na připojenou místní
čí síťovou tiskárnu) a zaslání sejmutého dokumentu faxem či elektronickou
poštou. U novějších skenerů nebývají funkce pevně stanoveny, naopak k dispozici
jsou konfigurační nástroje, pomocí kterých je možné tlačítkům přiřadit jiné
funkce. Jedním tedy můžete spustit rychlé snímání barevného dokumentu v nízkém
rozlišení, jiným odešlete textovou předlohu k rozpoznání do OCR programu s
následným vložením do některé kancelářské aplikace. Grafické zpracování
konfiguračního programu může pro snazší pochopení funkcí vypadat stejně jako
skener (např. Mustek BearPaw). Další možností je zapracování konfigurace do
tzv. panelu rychlé volby, pomocí něhož lze základní funkce skeneru rychle řídit
z pracovní plochy operačního systému (HP, Canon).


TWAIN pro začátečníky i pokročilé

Aplikační programové rozhraní skenerů (i dalších zařízení poskytujících
obrazové informace) je označováno jako TWAIN rozhraní. Jeho grafické znázornění
na ploše počítače se vyvíjí stejně rychle jako zařízení, která jsou jím
ovládána. Většina výrobců dodává ke svému skeneru software, jenž pracuje na
dvou rovinách. Pro začátečníky je připraven jednoduchý nástroj, s nímž lze
spustit náhled a skenování, vybrat druh snímání, případně cíl, kam bude
předloha zaslána. Dostupná nastavení jsou připravena pro běžnou práci se
skenerem a uživatel s nimi zvládne zpracování předloh poměrně rychle. Pokročilí
uživatelé však od programového rozhraní požadují více, a proto je pro ně
připravena druhá poloha rozhraní s bohatší paletou nastavení. Rozdíl mezi oběma
volbami si můžete prohlédnout na obrázcích TWAIN rozhraní ScanGear CS.


Když dva dělají totéž, není to totéž

Doprovodné ilustrace jednotlivých TWAIN rozhraní vás mohou přesvědčit, že každý
výrobce jde při tvorbě ovládacího programu skeneru vlastní cestou. CanoCraft s
německou i anglickou jazykovou úpravou nabízí menší vestavěnou ovládací lištu s
"klikacími" proměnnými řádky. Obdobné řešení je možné nalézt také u rozhraní
Visioneer. ScanGear CS nových skeneru CanoScan ponechává menší prostor náhledu
snímku a ke změnám nastavení je použito roletových menu. Ovladač HP v češtině
je vybaven rozbalovacími nabídkami se všemi důležitými volbami. Skenery Mustek
se za své TWAIN rozhraní také stydět nemusí, uživatel v nich najde mnoho
parametrů pro ovlivnění získaného obrazu, stejně jako u HP je však pracovní
plocha vlastního náhledu poměrně malá. Český TWAIN pro skenery Umax je poměrně
pestrý, protože kombinuje roletové nabídky s posuvnými lištami a tlačítky.
Výrobky Umax jsou však dodávány i s rozhraním SilverFast SE, které se velmi
dobře hodí pro profesionální využití skeneru.


Nejste spokojeni s výsledkem? Změňte jej!

Rozšířenou ovládací nabídku si můžete prohlédnout na zobrazení jednotlivých
záložek TWAIN rozhraní skenerů Mustek BearPaw. První záložka obsahuje všechny
důležité veličiny pro práci s předlohou. Scan Mode (režim snímání) dovolí měnit
barevný režim skeneru černobílé a barevné nastavení zde doplňuje také volba pro
práci se škálou šedé barvy. Výběr Scan Source (zdroj snímání) slouží ke
specifikaci předlohy a nabízí volby odrazových předloh (reflective) a
transparentních materiálů (diapozitive, negative). Menu Scan Size (velikost
předlohy) slouží k výběru předvolených formátů předlohy. Resolution (rozlišení)
je důležitým faktorem, protože ovlivňuje nejen kvalitu získaného snímku či
rychlost snímání, ale společně s barevným režimem také velikost, jakou budete
potřebovat pro jeho uložení na pevném disku počítače. Descreen či descreening
je možné přeložit jako odstranění tiskového rastru či vzoru. Při práci s
běžnými fotografiemi není třeba tuto položku měnit, naopak během snímání
předlohy z novin nebo časopisu se vyplatí této nabídky využít. Zaškrtávací
políčka pro spuštění vyvážení barev a barevné shody (Color Matching, Color
Balance) mohou ovlivnit vyvážení barev na výsledném snímku. U levných skenerů
sejmutý snímek může vypadat lépe, ale zářivější barvy většinou neodpovídají
předloze. Nastavení zvětšení či zmenšení snímku proti originálu (Scaling)
doplňují na hlavní záložce také informace o rozměrech snímané předlohy a
velikosti snímku. Druhá záložka TWAIN rozhraní v nastavení pro pokročilé umožní
uživateli měnit jas a kontrast (Brightnes, Contrast) snímku. Další tlačítka
zpřístupní histogram pro posunutí bílého a černého bodu, křivky pro změny
vyvážení jednotlivých kanálu RGB a umožní pozměnit celkové barevné podání v
zobrazeném barevném prostoru. Třetí záložka skrývá filtry, kterými je možné
dále proměňovat výsledný snímek. Blur poslouží k drobnému rozmáznutí (vhodné i
pro odstranění rastrování), Sharpness naopak předlohu doostří. Invert promění
pozitiv v negativ, a Flip je připraven k otočení obrazu. Nastavení Emboss na
snímku vytlačí reliéf a Unsharp Mask pozmění hrany či přechody. Čtvrtou záložku
rozebírat nemusíme, obsahuje informace o verzi ovládacího programu, případně
webový odkaz pro získání aktuálnější verze.


Další programové vybavení

Řídicí panel, konfigurační program a TWAIN jsou základními ovládacími prvky
skeneru. Pro zpracování sejmutých předloh je dodáván i další software. Jeho
kvalita je většinou přizpůsobena pořizovací ceně zařízení u skeneru za částku
jen těžko šplhající ke 3 000 Kč budete zřejmě marně hledat náročné grafické
editory. Odlehčená (Light), limitovaná (LE) či jinak omezená (SE) verze
programu splňuje základní požadavky uživatelů umožní základní editaci
naskenovaných snímků, avšak od plné verze se v mnoha věcech odlišuje. Grafický
program často doprovází software pro archivaci dokumentů. Snímané materiály
můžete přesunout do strukturovaných adresářů rozdělených například podle data,
oblasti zájmu nebo jména uživatele. Posledním doplňkem je OCR program pro
rozpoznávání znaků a převod dokumentu do elektronické podoby. Pro občasné
převody textu postačí každý OCR program s podporou české znaková sady,
profesionálnímu využití většinou vyhoví jen plná verze OCR, která se dokáže
špatně rozpoznatelné znaky naučit a dále rozřazovat správně.


Kladům a záporům doplňkového programového vybavení se budeme věnovat v některém
dalším čísle PC WORLDu.Canon CanoScan LiDE 20

První výrobek, s jehož technickými specifikacemi vás můžeme seznámit, pochází z
dílen společnosti Canon. Novinka s označením CanoScan LiDE 20 s vestavěným CIS
snímačem uživateli nabízí maximální hardwarové rozlišení 600 x 1 200 ppi a
práci ve 48bitové barevné hloubce. Komunikační rozhraní USB 2.0 je využito i
pro napájení skeneru. Vnější rozměry produktu i jeho nízká hmotnost potěší
zákazníky, kteří hledají snadno přenositelné zařízení vhodné pro připojení k
notebooku. Programové vybavení je připraveno pro počítače s operačním systémem
Windows 98, a vyššími verzemi i pro Macintoshe s Mac OS od verze 9.0. Pro PC je
připraven samostatný ovládací program, počítače s jablkem ve znaku mohou využít
plug-in pro Adobe Photoshop. Kromě ovladače jsou zákazníkovi na kompaktním
disku dodávány i programy ArcSoft PhotoStudio pro editaci snímaných či
vytvořených obrázků a ArcSoft PhotoBase k přehlednému ukládání snímků, OCR
programy na CD zastupuje ScanSoft OmniPage 9.0. Při testu nás skener překvapil
velmi dobrými schopnostmi zachytit detaily předlohy. Také naměřená maximální
barevná odchylka byla nejnižší v celém testu, celkový výsledek bohužel kazí
průměrná hodnota šumu. Vytvoření náhledu skeneru trvalo poměrně dlouho, lepší
hodnoty dosáhl při práci v maximálním rozlišení. Poměrně příznivě lze hodnotit
pořizovací cenu 2 770 Kč i dvouletou záruční dobu.

Cena včetně DPH: 2 770 Kč
K testu poskytla firma: Canon CZCanon CanoScan LiDE 30

Druhý skener, který do tohoto testu zaslala společnost Canon představuje také
čerstvou novinku na českém předvánočním trhu. Od výše popsaného levnějšího
dvojčete se liší vyšší pořizovací cenou 3 990 Kč včetně DPH, změněnou
aluminiovou barvou víka skeneru a odlišnou snímací mechanikou, která dokáže
pracovat v maximálním rozlišení 1 200 x 2 400 ppi při 48bitové barevné hloubce.
Právě vyšší rozlišení a "stylovější" provedení víka by mělo zaujmout náročnější
zákazníky, pro něž je výrobek určen. Dodávané programové vybavení je pro oba
modely shodné, podpora operačních systému počítačů PC a Macintosh rovněž. Oba
skenery CanoScan LiDE jsou vybaveny trojicí ovládacích tlačítek pro přímé
spuštění skenování, kopírování a odeslání snímku elektronickou poštou.
Přehledný a proto snadno pochopitelný konfigurační program umožňuje tato
tlačítka přeprogramovat i na spuštění jiných činností. Po provedeném testu nás
nepříjemně překvapila hladina šumu, která je vyšší než u levnějších zařízení.
Ani vyšší hodnotou průměrné či maximální barevné odchylky si skener celkové
hodnocení nevylepšil. Rychlost náhledu byla shodná s předchozím testovaným
produktem, na sejmutí předlohy ve vyšším rozlišení potřeboval CanoScan LiDE 30
více času. Kladné body si tento produkt připsal za perfektní zachycení
detailních linek z kontrolního terče a také za poskytovanou dvouletou záruku.

Cena včetně DPH: 3 990 Kč
K testu poskytla firma: Canon CZCanon CanoScan N646Pex

Triumvirát produktů Canon v našem testu uzavírá další novinka v předvánoční
nabídce. CanoScan N646Pex byl jediným skenerem v testu, který pro připojení k
počítači využívá paralelní obousměrné rozhraní Centronics IEEE--1284B. Nevýhody
plynoucí z tohoto faktu jsou zběhlejším čtenářům hned zřejmé zejména při práci
ve vyšším rozlišení je skener pomalejší, protože paralelní rozhraní má proti
modernějšímu USB portu podstatně nižší datovou propustnost. V konkurenčním boji
s ostatními skenery může však být pro některé zájemce starší konektor
Centronics paradoxně i určitou výhodou. Paralelních skenerů již na trhu není
tolik jako v minulosti a zákazníci, kteří mají doma starší počítač bez USB
portu nebo systém Windows 95, si také chtějí přijít na své. Bylo by tedy chybou
se domnívat, že tento testovaný výrobek nenajde své uplatnění. Programové
vybavení dodávané se skenerem je podobné předchozím produktům Canon a zákazník
si může nainstalovat OCR program CanSoft OmniPage 9.0, editační software
ArcSoft PhotoStudio 2000 i obslužný program ScanGear Toolbox. Odlišné je však
TWAIN rozhraní CanoCraft. Skener pracuje v maximálním hardwarovém rozlišení 600
x 1 200 a využívá 42bitové barevné hloubky. Jeho snímač není zcela přesný v
detailu ani v barevném zpracování, doba náhledu patří k nejslabším v testu.
Pouze průměrnou známkou lze proto hodnotit poměr ceny a výkonu.

Cena včetně DPH: 3 190 Kč
K testu poskytla firma: Canon CZHP ScanJet 2300C

Trojlístek zařízení pro digitalizaci obrazu nám zapůjčila také společnost
Hewlett-Packard. Nejlevnější model z její nabídky nese označení ScanJet 2300C a
je vybaven tlačítky pro skenování a tisk a CCD snímačem schopným hardwarově
zpracovat 600 x 1 200 ppi ve 48bitových barvách. Jediné USB 1.1 komunikační
rozhraní díky dodávanému programovému vybavení spolupracuje jen s PC s
operačním systémem Windows 98 nebo novější verzí. Softwarová výbava pod
celkovým označením HP Photo & Imaging nedává uživateli příliš prostoru na
výběr, co chce a nechce na svůj počítač instalovat. Jednoduše nainstaluje česky
mluvící TWAIN rozhraní, řídicí panel HP Director s konfigurací ovládacích
tlačítek, OCR software I.R.I.S. Readiris Pro s podporou češtiny a zabere 225 MB
na pevném disku. Je pravdou, že uživatel je pak připraven na všechny
alternativy využití skeneru, ovšem nedat mu šanci například OCR neinstalovat
(když má zájem o jiný produkt) mi připadá téměř zlomyslné. HP ScanJet 2300C
patří do skupiny entry level zařízení a na jeho výkonnosti je tento fakt celkem
znát. Vysoká hladina šumu a vyšší střední barevná odchylka musejí být při
vážnější práci korigovány pomocí nástrojů TWAIN rozhraní nebo editačním
programem. Vytvoření náhledu neprobíhá rychlostí blesku a spokojeni jsme mohli
být jen s rychlostí práce ve vyšším rozlišení. Přesnost detailu není vysoká,
odpovídá však nízké pořizovací ceně.

Cena včetně DPH: 2 464 Kč
K testu poskytla firma: Hewlett-PackardHP ScanJet 3500C

Stačí si oproti výše uvedenému modelu připlatit několik stokorun a na stole vám
může ležet skener, s jehož výkonem budete mnohem spokojenější. Instalační
program HP ScanJet 3500C také nekompromisně zavede všechny softwarové části bez
ohledu na vaše případné protesty, přidá však volitelnou instalaci programu
Hemera Jigsaw Puzzler pro chvíle oddechu a Hemera CD Design Creator k vytvoření
vlastních potisků vypálených kompaktních disků a jejich obalů. Ovladače skeneru
jsou připraveny nejen pro Windows 98 a vyšší verze, ale tentokrát i pro Mac OS
9.1 a novější. Trojice tlačítek rychlé volby slouží pro přímé skenování, tisk
na připojené tiskárně a odeslání snímku elektronickou poštou. Za příplatek je
možné ke skeneru připojit dianástavec pro zpracování transparentních předloh.
Snímací CCD prvek testovaného zařízení nabízí hardwarové rozlišení 1 200 x 1
200 ppi ve 48bitové barevné hloubce a toto nastavení velmi příznivě ovlivňuje
velice přesnou práci s detaily. Vytvoření náhledu dokumentu trvalo o šest
sekund méně než u levného modelu HP ScanJet 2300C, kratší časy jsme zaznamenali
také u snímání předloh v nízkém rozlišení. Vyšší přesnost však prodlužuje dobu
práce v rozlišení od 600 ppi. Hodnoty šumu i zachování barev jsou spíše vyšší,
pozitivně na nás zapůsobilo české prostředí TWAIN ovladače. Pořizovací cena
skeneru byla stanovena na 3 050 Kč včetně daně a záruční doba činí 1 rok.

Cena včetně DPH: 3 050 Kč
K testu poskytla firma: Hewlett-PackardHP ScanJet 3570

Přehlídku zařízení společnosti HP uzavírá nejlépe vybavený produkt ScanJet
3570. Jeho základem je model 3500, základní programy a ovladače jsou tedy velmi
podobné. Před víkem skeneru přibylo čtvrté tlačítko rychlé volby pro vytvoření
vzpomínkového CD disku s fotografiemi, k němuž je použit dodávaný software HP
Memories Disc Creator. Ve víku skeneru je navíc zabudován prosvětlovací adaptér
pro snímání transparentních materiálů, tedy diapozitivů a negativů, které se
zasouvají do připravených vodících lišt. Vzhledem k tomu, že výsledky testu
ScanJet 3500C a 3570C dopadly shodně, můžeme se věnovat popisu práce s
průsvitnými předlohami. Do víka skeneru lze přímo vložit diapozitivy nebo
vymezovací předlohu pro zasunutí negativu. První náhled po přepnutí TWAIN
rozhraní na diapozitivy trvá 12 sekund, sejmutí snímku v rozlišení 1 200 ppi
zabere 1 minutu a 17 sekund a v rozlišení 2 400 ppi 1 minutu a 39 sekund.
Náhled při práci s negativem je o 20 sekund delší, zpracování políčka negativu
v nastavení 2 400 ppi si vyžádá 3 minuty a 16 sekund. S kvalitou zpracování
diapozitivů jsme byli celkem spokojeni barevná věrnost byla průměrná a šum bylo
možné vyhladit v editačním programu. Zklamáním však bylo snímání negativů, při
nichž je třeba velmi často měnit vyvážení barev RGB nebo si pohrát s dostupným
barevným prostorem. Maximální hardwarové rozlišení 1 200 x 1 200 ppi je na
hranici minima, kterou lze pro negativní předlohy doporučit.

Cena včetně DPH: 5 191 Kč
K testu poskytla firma: Hewlett-PackardMustek BearPaw 2400 TA Pro

U skenerů s dianástavcem ještě chvíli zůstaneme. Bratrstvo medvědí packy, jak
jsou skenery Mustek BearPaw díky rozestavění ovládacích prvků před víkem
nazývány, se totiž rozrostlo o dva zajímavé přírůstky. Levnější model z uvedené
dvojice nabízí hardwarové rozlišení 1 200 x 2 400 ppi, 48bitový barevný režim,
ve víku vestavěný prosvětlovací adaptér a na těle skeneru vyvedené komunikační
rozhraní USB 2.0. Ovladače jsou připraveny pro PC s Windows 98 nebo novějšími
verzemi, uživatelé Macintoshů se bohužel musí poohlédnout po jiném produktu.
Kromě anglicky provedeného TWAIN rozhraní lze do počítače volitelně
nainstalovat také dodávané programy BearPaw Panel Driver, OCR ABBYY FineReader
Sprint i krátké hry Crush a Puzzles. Na samostatném CD je dodán editační
grafický program Ulead PhotoExpress 4.0. Přestože Mustek BearPaw 2400TA Pro
disponuje vyšším rozlišením než HP 3500C nebo CanoScan LiDE 20, nedosáhl na
jejich hodnocení v přesnosti detailů. Naopak nízká hladina šumu a velmi dobrá
práce s barvami nás při testu příjemně překvapily. Při práci s diapozitivy
postačila na sejmutí snímku v rozlišení 2 400 ppi 1 minuta a 30 sekund, u
odrazových předloh pracoval dobře při vytvoření náhledu, avšak finální snímky
zpracovával delší dobu. Vzhledem k celkové výbavě je velmi příznivá nízká
pořizovací cena 3 880 Kč včetně DPH.

Cena včetně DPH: 3 380 Kč
K testu poskytla firma: ELAPMustek BearPaw 4800TA Pro

Pro práci s odrazovými i průsvitnými předlohami se dobře hodí také druhý
zástupce, který do našeho prosincového testu dorazil od společnosti Mustek.
Líbivější šedočerný plast je opatřen názvem BearPaw 4800TA Pro a lze z něj
dovodit, že vestavěný CCD prvek tohoto skeneru nabídne uživateli velmi vysoké
rozlišení 2 400 x 4 800 dpi. Není snad třeba zdůrazňovat, že takové hodnoty
jsou pro práci s negativy a diapozitivy mnohem vhodnější než nižší parametry,
nacházející se v konstrukci předchozích modelů. Za vše se ale platí, takže není
divu, že citlivější snímač ovlivňuje i pořizovací cenu, která se přehoupla přes
hranici 6 000 Kč. Své stopy snímač bohužel zanechal i v hodnocení rychlosti
práce. Model Mustek BearPaw 4800TA Pro neumí moc podvádět a snaží se odvést
velmi precizní práci i ve všech volitelných rozlišeních. Výsledné časy jsou pak
velmi dlouhé a podstatně snižují celkovou výkonnost, hodnocenou podle
přesnosti, rychlosti a barevné věrnosti. Hovoříme-li o barvách, pak se sluší
dodat, že v testu dosažené výsledky byly nejlepší ze všech právě prověřovaných
zařízení. Absolutorium si tento skener zasloužil také za stoprocentní zachování
detailů při snímání kontrolního linkového terče. TWAIN rozhraní obou skenerů
Mustek je rozčleněno do logických skupin základního i speciálního nastavení a
vyhoví tak začátečníkovi i pokročilému uživateli přesto, že je bohužel dodáno
jen v angličtině.

Cena včetně DPH: 6 639 Kč
K testu poskytla firma: Actebis ComputerUmax Astra 4700

Novinkami v nabídce se v předvánoční době pyšní i firma Umax. Její skener Astra
4700 je nástupcem modelu 4500 a stejně tak je připraven pro připojení
volitelného transparentního adaptéru pro práci s diapozitivy či negativy.
Zařízení s CCD snímačem, který pracuje v maximálním nastavení 1 200 x x 2 400
ppi ve 48bitových barvách, je vybaveno komunikačním rozhraním USB 2.0 a
spolupracuje jak s platformou PC, tak i Macintosh. Jednoduchý a přehledný TWAIN
Umax je zpracován v češtině a poskytuje všechny potřebné funkce pro snímání
předloh. Ke skeneru je dodáváno také profesionálnější rozhraní SilverFast 5.5
SE, které nabízí propracovanější volby k ovlivnění výsledného obrázku. Program
pro rozpoznání znaků a jejich převod do kancelářské aplikace ABBYY Finereader
patří ke skenerům Umax již velmi dlouhou dobu. Překvapením nebylo ani zařazení
grafického softwaru MGI PhotoSuite III SE či velmi dobrého softwaru pro správu
dokumentů PaperPort Document Manager. Umax Astra 4700 se při testu zachování
barev téměř vyrovnal dražšímu zařízení Mustek BP4800 a prokázal poměrně vysokou
schopnost zachytit detaily předlohy. Vysoké hodnocení si zasloužil za rychlost
práce při zobrazení náhledu či snímání v režimech do 600 dpi. Skener je v
současné době prodáván za 3 990 Kč a je na něj poskytována záruka 24 měsíců.

Cena včetně DPH: 3 990 Kč
K testu poskytla firma: UmaxVisioneer OneTouch 5800 USB

Závěrečná slova budou věnována skeneru, který je připraven spíše pro školou
povinného dorostence. Zařízení společnosti Visioneer je vybaveno CCD prvkem s
maximálním hardwarovým rozlišením 600 x 1 200 dpi a dokáže pracovat ve
48bitových barvách. Poměrně velká tlačítka přímé volby usnadňují rychlé
odeslání snímku e-mailem, spouští tisk na připojené tiskárně nebo skenování na
disk či do aplikace. Ovladače jsou připraveny pouze pro PC s USB 1.1 a OS
Windows 98 nebo novější verzí. TWAIN PaperPort 7.0 je k dispozici v anglické i
české jazykové mutaci a na dodávaném CD jej doprovázejí programy MGI PhotoSuite
III SE a OCR ABBYY Finereader Sprint a TextBridge 9. Některé uživatele může
potěšit instalace MS Internet Exploreru 6.0. Na dalším kompaktním disku je
připraven český program Dětské grafické studio, a v ceně produktu je započítána
i prémie prázdná videokazeta Polaroid 240. Po provedených testech skeneru jsme
byli celkem rozpačití. V samostatném hodnocení rychlosti snímání ve všech
rozlišeních by si totiž skener zasloužil nejvyšší příčku, příznivá je i
pořizovací cena. Naopak ve zpracování detailů skončil poslední. Svůj image
nevylepšil ani předvedenou schopností zachytit barevné odstíny, protože
průměrná a maximální barevná odchylka jsou nejhorší z testovaných zařízení. Při
práci tak budete nuceni často následně upravovat získaný snímek v některém
grafickém editoru.

Cena včetně DPH: 2 513 Kč
K testu poskytla firma: ConQuest