Hlavní navigace

Z DVD na DVD+-R - zálohujeme kompletní dévédéčko

1. 7. 2003

Sdílet

Před několika měsíci, konkrétně v PC WORLDu 11 a 12/02, jsme si ukázali, jak sedá zálohovat DVD na CD prostřednictvím kompresního formátu DivX. Média i CD vypalovačky se dají poříd...
Před několika měsíci, konkrétně v PC WORLDu 11 a 12/02, jsme si ukázali, jak se
dá zálohovat DVD na CD prostřednictvím kompresního formátu DivX. Média i CD
vypalovačky se dají pořídit za "pár korun", a představují nadále ten
nejlacinější způsob, jak se pojistit před nechtěným poškozením svého dost
drahého DVD filmu. Ovšem čas běží, a ceny dramaticky klesají i u DVD
vypalovaček lze je pořídit pod 10 000 Kč, a tudíž nastal čas podívat se na
problém ještě jednou a z nového úhlu.

Jak z titulku vyplývá, dnes si ukážeme, jak lze zálohovat filmové dévédéčko na
médium DVD?R. Nejprve však nezbytná dávka teorie: Filmová DVD se lisují buď
jako jednovrstvá (tzv. DVD-5) s kapacitou 4,37 GB, nebo jako dvouvrstvá (tzv.
DVD-9) s kapacitou dvojnásobnou. Vypalovačky a přepisovatelná média DVD?R ovšem
existují pouze jednovrstvé. Budete-li tedy na DVD?R pálit variantu DVD-5, může
být záloha pořízena 1 : 1. Budete-li však pálit DVD-9, nastává problém. V
takovém případě je potřeba originální DVD rekomprimovat, stejně jako jsme to
dělali s DivXem. Ale protože DVD?R disponuje několikanásobně vyšší kapacitou
než obyčejné CD-R, máme tím pádem i větší šanci, že se nám podaří zachovat
kvalitu původního dévédéčka.

Druhá věc, kterou si musíme vysvětlit, je skutečná kapacita média DVD?R. Na
obalu se sice dočtete, že váš disk má 4,7 GB, ale tím se nenechte zmást. Je to
pouze trik výrobců, kteří úmyslně počítají kilobajt jako 1 000 bajtů, nikoli 1
024, jak je normálně zvykem.

A do třetice je třeba zmínit se o znaménku "+", resp. "-" v názvu média. Tedy
stručně: je-li v názvu "-" (např. DVD-R), jedná se o původní formát, ustanovený
sdružením výrobců počítačů a spotřební elektroniky DVD Forum. Je-li v názvu "+"
(např. DVD+R), jedná se o novější formát podporovaný kupříkladu Philipsem,
Sony, HP či Microsoftem. Který je lepší či horší není podstatné. Důležité je,
že nejsou vzájemně kompatibilní, a tudíž je třeba, abyste vypalovali pouze na
formát, jejž vaše přehrávací mechanika podporuje. V případně stolních DVD
playerů to z 99 % bude "minus", ale spolehlivě to zjistíte jen tehdy, když to
fyzicky vyzkoušíte. Totéž platí o přepisovatelné variantě RW.


Z DVD na HD

Nejprve potřebujeme dostat obsah DVD na pevný disk. To provedeme pomocí
programu DVD Decrypter. Nejprve se však majitelé systémů Windows 2000/XP
přesvědčí, zda mají na svých strojích nainstalovánu podporu ASPI to jim
prozradí utilitka aspichk. Pokud ne, stačí z našeho CD rozbalit archiv
forceaspi17.zip, a spustit dávkový soubor instaspi.bat.

Po vložení disku do mechaniky a spuštění DVD Decrypteru zvolíme v menu
Mode/ISO/Read, a zjistíme, kolikavrstvé DVD je (viz obr. 1). Je-li Počet vrstev
(Number of Layers) 1, rovnou vybereme místo, kam chceme data uložit
(Destination), a spustíme zálohu na disk. Poté, co záloha proběhne, se můžeme
rozhodnout, zda vzniklý soubor ISO ihned vypálíme pomocí DVD Decrypteru
(Mode/ISO/Write), nebo to raději svěříme Neru (viz dále).

V případě, že je počet vrstev roven 2, zvolíme v menu Mode/File, označíme
všechny soubory vpravo (Ctrl+A), a spustíme zálohu (viz obr. 2) do adresáře v
Destination.

POZOR! Pro pořádek připomínám, že zálohovat můžete pouze své vlastní, legálně
zakoupené disky!


Z HD na HD

Předpokládejme, že se nám tedy podařilo dostat kompletní data z DVD na pevný
disk. Jejich celková velikost je řekněme 7 GB, a my nechceme-li ovšem zálohovat
na 2 média je tedy budeme muset poněkud zeštíhlit. K tomu je k dispozici
několik speciálních programů. DVD2ONE (http://www.dvd2one.com) přišel jako
první, je extrémně rychlý, ale kvalita není úplně super. S DVD95COPY
(http://www.dvd95copy.com) lze dosáhnout lepších výsledků. Zato freewarový a
jinak velmi sympaticky zpracovaný DVD Shrink, je v aktuální verzi prakticky
nepoužitelný. Osobně doporučuji výborný Instant Copy od Pinnacle Systems
(http://www.pinnaclesys.com), jejž si pro tuto chvíli vezmeme jako etalon.

Jakmile program nainstalujete, určitě si z internetu stáhněte čerstvý update.
Pak si trošku pohrajeme s registrem a v regeditu (tlačítko
Start/Spustit/regedit/OK) provedeme následující operaci: V
HKEY_CURRENT_USER\Software\vob\CDWizard\7.0\Copy nastavíme položky
"DVDMagic"=dword:00000001 a "DVDAlwaysEnableOkButton"=True.

1. Spustíme program a v okénku Source dvakrát ťukneme na Hard Disk, v okénku
Destination rovněž. (Můžete klidně zvolit vypalovačku, ale možná bude lepší
pálit až v Neru tedy za podmínky, že provozujete file-systém, jenž podporuje
dostatečnou velikost souboru, tj. ideálně NTFS.) Pak klikneme na tlačítko
Details >>, a na záložce DVD nastavíme vše podle obrázku 3. Někdy je užitečné
ťuknout na tlačítko Advanced a zaškrtnout volbu Remove DVD-ROM content. Ničeho
víc si prakticky nemusíme všímat, takže v klidu pokračujeme tlačítkem Start.

2. Následující obrazovka nám přehledně ukáže úplný obsah uloženého DVD (viz
obr. 4). My se nejprve rozmyslíme, zda chceme zálohovat kompletní disk, či film
a některé bonusy, popřípadě jen film. Na základě toho postupně probereme
jednotlivé položky Title 1 Title x a necháme označené pouze to, co hodláme
zachovat. Správnost identifikace Titlu si lze ověřit podle jeho časové délky
(záložka Video, hodnota Time) či přímým náhledem (záložka Preview). V záložkách
Audio a Sub titles odebereme zbytečné jazykové zvukové stopy, resp. titulky, o
něž nemáme zájem. (Upozornění: Někdy se stává, že jsou v seznamu např. české
titulky dvakrát. První se zobrazují jen tehdy, pokud si je při přehrávání
explicitně zvolíte, druhé bývají tzv. forced, tj. vynucené, a zobrazí se třeba
jako překlad psaného textu v rámci filmu. Takové se vyplatí ponechat.)

Také zrušíme zaškrtnutí položky Video Size: Automatic, protože tu a v tom je
podstata celého našeho počínání si nastavíme sami. Na sekundu si odskočíme do
položky Video Tracks, a posuvníkem snížíme kvalitu (a tedy velikost) DVD menu
na minimum. Pak se vrátíme do jednotlivých námi označených položek Title, a
všem postupně analogicky snížíme kvalitu na co nejnižší úroveň. Poté zvolíme
Title hlavního filmu, a kvalitu výtáhneme na hodnotu těsně pod, nebo rovnou 4,5
GB (ignorujte, že pruh svítí červeně). Pokud jste správně pochopili,
principiálně jde o to, abychom se zbavili všeho, co z našeho originálního DVD
zálohovat nechceme, a vytvořili si tak dostatek místa pro to, co zálohovat
chceme potažmo chceme to v co nejlepší kvalitě.

Nakonec ještě jednou zkontrolujeme všechna nastavení a stikneme tlačítko OK.

3. O nějaké 2 hodiny později (závisí samozřejmě na rychlosti počítače) Instant
Copy ohlásí hotovo. Nahlédnutím do cílového adresáře zjistíme, že nám na disku
přibyly asi 4 nové soubory s příponou PDI. (Odpověď na otázku, proč ne jeden
velký soubor, souvisí se zmíněnou schopností file-systému pracovat se souborem
o velikosti více než 4 GB.) Spustíme si tedy prográmek PDI2ISO, a s jeho pomocí
si triviálním postupem připravíme image pro vypálení DVD v Neru (viz obr. 5).


Z HD na DVD

Za ideálních podmínek je vypálení dévédéčka v Neru dětsky snadné. V první řadě
si z webu výrobce nebo z našeho CD stáhněte a nainstalujte update. Pak spusťte
program a v okénku, které na vás vyběhne, klikněte na tlačítko Cancel. Poté
vyberte menu File/Burn image, a otevřete soubor ISO, jenž jste si právě
připravili. Palbu zahájíte tlačítkem Write (viz obr. 6).

S tako vypáleným DVD by neměla mít vaše počítačová DVD mechanika žádné
problémy, a s velkou pravděpodobností ani váš stolní přehrávač.