Hlavní navigace

XHTML - nástupce HTML 4.01 - zkuste nový jazyk

1. 5. 2002

Sdílet

Jazyk pro tvorbu HTML stránek, respektive jeho poslední verze, pomalu začínábýt zastaralá a na webu se objevují stránky vytvářené v novém jazyku, jeho nástupci XHTML. Jazyk XHTML je vl...
Jazyk pro tvorbu HTML stránek, respektive jeho poslední verze, pomalu začíná
být zastaralá a na webu se objevují stránky vytvářené v novém jazyku, jeho
nástupci XHTML. Jazyk XHTML je vlastně HTML verze 4.01 upravená jako aplikace
XML. Má přísnější pravidla a klade větší důraz na čistotu a správnost
zdrojového kódu. Jeho název vznikl z anglického eXtensible HyperText Markup
Language, a jeho tvůrcem je W3C (http://www.w3c.org). XHTML by mělo postupem
času nahradit stávající HTML stránky a umožnit tak přenositelnost dat mezi
všemi platformami i technologiemi (mobilní telefony, palmtopy, webové kiosky).
Ta je zajištěna tím, že XHTML je aplikace XML.


ZMĚNY OPROTI HTML 4.01

Co udělat pro to, abych měl své stránky kompatibilní se standardem XHTML 1.0?
Zde jsou pravidla, která musíte dodržovat, aby byly stránky validní: Všechny
tagy musí být uzavřené. Už tedy neexistuje formulace:

ahoj
Nyní jenom:

ahojJednopárové tagy musí být též uzavřeny, čili už ne:ale:

,
, popř.


Formulaci
zkousnou jak nové prohlížeče, tak ty, které nejsou pro
zobrazování XHTML tvořeny. I když jsou všechny tři formulace správné, důrazně
doporučuji používat
, jelikož zbylé dva tagy interpretují starší browsery
odlišně.

Všechny atributy musí mít svou hodnotu, a nesmí být použity jenom jako
přepínače. Takže ne:ale:Dále si je třeba dát pozor na správné vnořování tagů. Špatný zápis je:

ahoj


Správně by to bylo:

ahoj

DT21Tagy i atributy musíte psát malými písmeny. Tak praví definice XML. Tedy ne:

ahoj


ale:

ahojVšechny hodnoty atributů musí být v uvozovkách. Pokud toto nedodržíte, je
možné, že stávající prohlížeče tento problém zkousnou, ale modernější verze už
nikoliv.

Je třeba si uvědomit, že XHTML je nositel informací, ne však grafického
vzhledu. K tomu daleko lépe poslouží jiné jazyky (CSS, XSL...)

Pokud už máte své stránky napsány a nechce se vám všechno ručně přepisovat,
můžete si pomocí prográmku TIDY HTML převést dokument do XHTML. Najdete ho na
http://www.w3.org/status.html#tidy.


NAŠE PRVNÍ XHTML STRÁNKA

Každá XHTML stránka musí začínat hlavičkou, ve které je deklarováno DTD,
použité kódování a informace o verzi XHTML. Takže hlavička by mohla vypadat
nějak takhle:Tato hlavička prohlížeči říká, že stránky jsou napsány v jazyce XML a používají
znakovou sadu iso-8859-2 standardní kódování písma pro češtinu. Pokud jste
dosud tvořili stránky v kódování windows-1250, je nejvyšší čas na změnu. XML
totiž kódování windows-1250 nepodporuje.

br /> "www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">

Tady se prohlížeč dozví, že se jedná o jazyk XHTML verzi 1.0, a kde najde DTD
(Document Type Definition). V současné době je k dispozici už i verze XHTML
1.1, což je ale jenom verze XHTML 1.0 se striktní definicí DTD (neobsahuje
odmítnuté deprecated tagy). Pokud děláte složitější web a nejste zkušení
webdesigneři, tak na tuhle definici radši zapomeňte. Moc stránek, které by byly
napsány v této definici, neznám, snad jen www.insoma.cz, která je tak skvěle
napsaná, že neobsahuje jediný tag
všechna čest!No a zde je uložena informace o tom, v jakém národním jazyce jsou stránky
napsány.

Celá definice by tedy mohla vypadat nějak takhle:


br /> "www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd">

titulek

tělo dokumentuVelmi důležité je taky uvést do hlavičky meta-tag, obsahující informace o
použitém kódování, kvůli starším prohlížečům. Bude vypadat takhle:Na stránkách W3C lze nalézt taky XHTML validator, který vám vypíše chyby ve
vašem XHTML souboru. Tímto lze efektivně odstranit všechny chyby.


ZÁVĚREM PROČ PŘEJÍT NA XHTML?

Postupem času a s vývojem prohlížečů se kompletně přejde na jazyky založené na
XML. Staré HTML 4.01 už nám nic nového nenabídne. S takovou by se rozvoj
internetových stránek zastavil na jednom bodě a stagnoval by. Je třeba si
uvědomit, že moderní internet nemůže existovat bez moderně napsaných stránek.
Vím, že hodně lidí si bude dál vytvářet své stránky ve FrontPage, nebo ještě
hůř ve Wordu, ale doufám, že se mi podařilo oslovit alespoň ty, kteří se o
webdesign opravdu zajímají. Pokud umíte HTML, není problém zvládnout XHTML.
Rozdíly jsou minimální, výsledky nedozírné. I starší prohlížeče celkem správně
zobrazí XHTML, poněvadž je zpětně kompatibilní s HTML.


UŽITEČNÉ ODKAZY

Mnoho zajímavých informací v češtině získáte na xhtml.euweb.cz. Zde je i seznam
stránek vytvořených v jazyce XHTML, popř. si můžete zaregistrovat tu svou.
Další informace jsou na www.w3c.org/tr/xhtml1. Něco o XML a XHML lze nalézt i
na stránkách Jirky Koska www.kosek.cz. Jinak si spusťte http://www.google.com a
napište XHTML. Uvidíte, kolik užitečných odkazů vám nalezne.