Hlavní navigace

Xara 3D 3.0

1. 7. 2005

Sdílet

Dnes vám přináším další díl seriálu Rychlokurz. Tentokráte půjde o legendu meziprogramy své třídy - Xaru 3D 3.0. Je to pěkných pár let, kdy jsem název Xara 3D slyšel poprvé a už...
Dnes vám přináším další díl seriálu Rychlokurz. Tentokráte půjde o legendu mezi
programy své třídy - Xaru 3D 3.0. Je to pěkných pár let, kdy jsem název Xara 3D
slyšel poprvé a už tehdy to byla aplikace, jež ze svého uživatele dokázala
udělat umělce. K čemu vlastně slouží? Umožní vám rychle a jednoduše vytvořit
efektní prostorové nápisy a ještě je okořenit animací.

Instalace
Po spuštění instalačního souboru nejprve odsouhlasíme licenční ujednání,
následně zvolíme adresář, kam chceme program nainstalovat a nakonec klikneme na
[Install].
Po spuštění Xary 3D se objeví registrační rozcestník. Klikněte na tlačítko
[Register this copy] - objeví se internetový prohlížeč a automaticky přejde na
adresu offer.xara.com/xara3d3/idg/. Zde nejprve vyberte z nabídky správný
časopis - "PC WORLD" - a na následující stránce vyplňte okénko s názvem "New to
Xara...". Do pole "E-mail Address" zapište svoji e-mailovou adresu, pokud
chcete být informováni o novinkách Xary, zaškrtněte i checkbox pod ním. Nakonec
nastavte do pole "Country" Českou republiku a klikněte na [Continue]. Na další
stránce uvidíte červeně vaše sériové číslo. Zkopírujte si jej do schránky
Windows a pro jistotu také někam zapište!
Spusťte Xaru a v úvodním dialogu klikněte na [Run Xara3D 3 Now]. Zadejte
sériové číslo - nejlépe ze schránky Windows - a klikněte na [Unlock]. Tím je
software odblokován a vy před sebou spatříte hlavní okno programu Xara 3D.

Práce s programem
Jak už jsme si řekli, program slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření
trojrozměrných grafických nápisů. Tomu je v hlavním okně podřízeno vše - skládá
se z hlavní grafické plochy, z menu a z panelu s ikonami. Dole je pruh pro
nastavení vlastností textu. Na grafické ploše vidíte velký nápis "Xara 3D 3.0".
Zde budete pracovat a zde (úpravou tohoto nápisu) vytvoříte své vlastní dílo.
Nejprve k základním činnostem: nápisem lze otáčet - to je velice jednoduché,
proste myší uchopte text a při stisknutém levém tlačítku myši objektem
otáčejte. K rotaci podél os X a Y můžete využít i horizontální a vertikální
posuvníky. Ostatní manipulace je otázkou nastavení vizuálních vlastností textu.
Na to se podíváme nyní...
Pruh ikonek pod hlavním menu obsahuje následující: první skupina ikon znamená
klasické operace se souborem ( Nový| Otevřít| Uložit| Exportovat...). Následují
ikonky pro vracení akcí ( Zpět poslední akci| Znovu proveď ). Na další se
podíváme podrobněji.
Skrýt/Ukázat textový kurzor - jak název napovídá, kliknutím na ikonu můžeme v
našem nápisu zobrazit textový kurzor. To nám umožní objekt vizuálně editovat.
Změny se projeví ihned.
Vlastnosti textu - touto volbou zobrazíte dialogové okno pro nastavení
vlastností textu. Vpravo vidíte 2D náhled, vlevo pak seznam fontů, nahoře další
vlastnosti textu. Ve 2D náhledu lze provádět klasické editační činnosti
(dopisovat, mazat, označovat), tentokrát můžete využívat i myš. Změny nastavení
(použitý font i ostatní volby) se vždy aplikují na označenou část, pokud není
označeno nic, aplikují se na celý text. Popis významu jednotlivých voleb
naleznete na obrázku.
Vlastnosti extruze - extruze představuje prostorovou podobu nápisu tedy vlastně
to, co dělá z 2D písma 3D. Nastavujete zde také čelní a zadní stranu textu či
vlastnost "Outline" (do češtiny bych to přeložil "Obrysovost").
Zaoblení/zkosení hran [CTRL + B] - aby text neměl jen ostré hrany, umožňuje
Xara nastavit mnoho druhů zaoblení či skosení hran. V dialogovém okně lze ze
seznamu vybrat libovolný typ skosení. Volby pod seznamem (Miter / Round) pak
ovlivňují rohy - mohou být ostré (Miter) či zakulacené (Round). Nastavením
hodnoty Depth pak určíte hloubku skosení. Toto nastavení je platné pro celý
text, ne jen pro označenou část.
Stín - zde můžeme ovlivnit vzhled vrhaného stínu. Volbou Style lze určit
základní podobu. Stín 1 je vytvořen tak, že se text začerní a rozmaže. Nejde
tedy o pravý stín, avšak v některých případech vypadá dobře. Hodnota 2 je stín
vypočítaný z pozice světel a textu - tedy pravý stín. Dále můžeme ovlivnit
barvu stínu (Color), průsvitnost (Trasparency) a rozmazanost (Blur). Přiblížit
či oddálit stín za textem lze kombinací kláves ALT + znak "+" a "-" na
numerické klávesnici.
Textura - náš nápis udělá zajímavým textura, kresba povrchu. Nápis ze dřeva,
oceli či kamene - to vše napodobíme texturou. Kliknutím na ikonu otevřete
dialog nastavení. První, co musíte provést, je vybrat texturu. K tomu lze
použít libovolný obrázek ve formátu BMP, JPG, GIF či PNG. Klikněte na tlačítko
[Load Texture] a obrázek vyberte (v adresáři programu Xara najdete podadresář
Textures, kde jich je k dispozici několik na ukázku). Kliknutím na [Otevřít]
texturu aplikujete. Pokud bude vzorek příliš jemný či naopak hrubý, nastavíte
správnou hodnotu zoomu posuvníkem označeným Size. Nebojte se experimentovat,
změny se projevují okamžitě, takže snadno najdete tu správnou míru. Posuvníkem
X a Y pohybujete texturou do stran, nahoru a dolů. Konečně posuvník Angle
slouží k otáčení textury kolem své osy.
Animace - náš statický nápis můžeme touto volbou rozpohybovat. Jedná se hlavně
o otáčení (styl Rotate), kývání (Swing) či přiblížení a oddálení (Pulsate).
Stačí nastavit požadovaný styl s parametry, a pak už jen kliknutím na ikonu
(CTRL + mezerník či menu View > Start Animation) animaci spustíte.
Světla - zde lze ovlivnit nastavení světel. Ta se zobrazují jako tři barevné
prostorové šipky. Levým tlačítkem myši je uchopíte a následně jimi libovolně
otáčíte. Dvojitým kliknutím na šipku nastavíte barvu světla. Kromě tří
barevných šipek (světel) vidíte na scéně také jednu šipku černou. Tou ovládáte
vržený stín. Kliknutím na ikonu zobrazení světel opět vypnete.
Poslední, co vašemu dílu chybí, je nastavení barvy či obrázku na pozadí.
Klikněte pravým tlačítkem na grafickou plochu a z menu zvolte Background color
pro barevné pozadí či Background Texture pro pozadí s obrázkem. Stačí vybrat
barvu či obrázek, a je to.

Uložení
Pokud budete chtít své dílko uložit, klikněte na ikonu (menu File > Save) -
implicitně je nastaven formát X3D, jenž je nativním formátem programu Xara 3D.
Budete-li ovšem chtít svůj nápis použít v nějaké prezentaci či na webové
stránce, musíte jej exportovat. K tomu slouží ikona (menu File > Export
bitmap). Získáte tak možnost uložit obrázek ve formátu BMP, JPG, GIF nebo PNG.
Jeho velikost bude přesně taková, v jaké jej vidíte na obrazovce (viz pravý
dolní roh hlavního okna, kde se nachází údaj o rozměrech). Pokud tedy budete
chtít obrázek větší či menší, musíte změnit velikost hlavního okna.
Takto však uložíte pouze jednoduchý statický obrázek. V případě animace je
potřeba použít menu File > Export animation. Formáty máte na výběr dva -
animovaný GIF a AVI. O velikosti videa platí totéž, co bylo řečeno v minulém
odstavci - je stejná jako velikost grafické plochy hlavního okna. Pamatujte
však, že velikost souboru s animovaným nápisem bude několikanásobně větší než
velikost statického obrázku. Velikost souboru upravíte buď snížením rozlišení
(zmenšíte hlavní okno) nebo změnou parametrů animace (ikona ).

Další volby
Poslední dvě volby, o nichž jsem se zatím nezmínil, jsou:
( Menu File > Import - umožní importovat grafické formáty XAR, WEB, WMF, EMF do
vašeho textu jako znak.
( Menu Window > Quality settings - nastavení kvality zobrazení. Zde nastavíte
kvalitu (a rychlost) zobrazování textu v jednotlivých situacích. Doporučuji
ponechat původní hodnoty.

Závěr
Tímto jsme vyčerpali snad vše, co je potřeba říci, abyste mohli začít používat
program Xara 3D. Zbytek už záleží na vaší fantazii, citu a šikovnosti. Popsaná
aplikace je sice jednoduchý, ale velice šikovný a užitečný nástroj. Dostali
jste do ruky štětec, umělcem už se musíte stát sami...