Hlavní navigace

Windows XP - uživatelská příručka

1. 10. 2002

Sdílet

Windows XP budou bezpochyby nejrozšířenějším operačním systémem (ať už se námto líbí či nikoli), ovšem ne každý se v jejich ovládání vyzná tak, jak by si přál či je nezná v...
Windows XP budou bezpochyby nejrozšířenějším operačním systémem (ať už se nám
to líbí či nikoli), ovšem ne každý se v jejich ovládání vyzná tak, jak by si
přál či je nezná vůbec. Vydavatelé jsou si toho vědomi a bylo tedy jen otázkou
času, než i na český trh budou vrženy více či méně obsažné příručky, průvodci,
návody.

Abych pravdu řekl, přistupoval jsem k této publikaci s rezervou, obávaje se, že
buď sklouzne do pro začátečníka nesrozumitelných termínů, či naopak zůstane na
povrchu a pokročilému uživateli přinese minimum. Naštěstí se tyto obavy
nenaplnily. Zjistíte totiž, že je psána velice přátelským stylem a snaží se
čtenáře seznámit s Windows XP tak, jako by dostal zcela nový počítač s bez
systému, explicitně dodává, co uživatel musí znát a co naopak znát nemusí ke
zvládnutí systému.

Publikace krok za krokem seznamuje podrobným způsobem čtenáře s tím co jsou to
Windows XP, co vlastně vidí na obrazovce, jak se to jmenuje a co se s tím dá
dělat (tj. plocha, soubory, vlastnosti...), pokračuje standardním programovým
vybavením Windows, toho pro zábavu i pro správu systému. Rozsáhlou kapitolou je
konfigurace systému, jeho HW i SW částí, následuje již pro začátečníka
náročnější popis fungování a správy sítí ve Windows, který samozřejmě nemůže
být vyčerpávající, stejně jako závěrečná kapitola věnovaná Internet Exploreru,
práci v síti a elektronické poště s Outlook Expressem.

Grafické zpracování a celková přehlednost jsou tradičně na profesionální
úrovni, slabší je snad dle mého názoru poněkud ochuzený rejstřík. Tato
publikace tedy je určena jak úplným začátečníkům, kteří se chtějí s Windows XP
podrobněji seznámit, tak středně pokročilým uživatelům pro poznání všech
uživatelských funkcí, a nakonec i těm, kteří se v systému vyznají, ale přeci
jen narazí občas na nějakou nejasnost. Rozhodně ovšem není pro experty zběhlé v
editaci registrů a podobných finesách. Velice příjemná je cena této publikace.

Autoři: Jan Bednařík, Jiří Hlavenka, Petr Broža
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 384
Doporučená cena: 197 Kč
1001 tipů a triků pro Windows XP

ALEXANDR RŮZHA

Již v recenzi na Průvodce Windows XP jsem zmínil, že pro pokročilé uživatele
bych doporučil spíše jednu z následujících publikací, a toto je právě ona. Jak
již název napovídá, je tato kniha komponována jako sestava rad a doporučení pro
efektivnější a příjemnější užívání Windows XP (či přímo k nápravě některých
nedokonalostí). Ale ani uživatelé začátečníci se nemusí této knihy obávat,
protože je uspořádána natolik přehledně, že každý si vybere, co se právě jemu
hodí, mj. díky výbornému rejstříku a označení jednotlivých dotazů na ty pro
začátečníky a ty pro pokročilé.

Tato kniha nevede uživatele za ručičku jako školská učebnice, ale je předmětnou
a chronologicky uspořádanou sestavou rad a doporučení, vždy s nadpisem ve stylu
"Jak..." a popisem řešení, obvykle směřujícího k nalezení řešení či zrychlení
chodu počítače. Na rozdíl od Průvodce WXP se zde začíná skutečně úplným
začátkem, tj. instalací, jak instalovat na čistý disk či předchozí verzi
Windows, co je to BIOS a co v něm jak nastavit, ovladače, podrobná práce s
hardwarem. Následuje seznámení se systémem, okny, lištami, vždy "Jak..." něco
učinit. Směřování na pokročilé uživatele se odráží například i v podrobném
zaobírání se prací a kouzly s příkazovou řádkou, samozřejmostí jsou popisy
přímé práce v registrech.

Jak by se dalo čekat, nejvíce pozornosti se věnuje nastavování Windows. Od
vzhledu přes uživatelské účty po bezpečnost, zvláštní pozornost je věnována
optimalizaci a ochraně. Zmíněna jsou i multimédia, samozřejmostí jsou tipy a
triky pro běžné WXP aplikace a internet. Nakonec je věnována pozornost externím
programům pro konfiguraci vlastností Windows (Tweakery).

K tomu všemu je součástí publikace CD s mnoha užitečnými programy jak pro méně
zkušené, tak pokročilé uživatele. Tuto výbornou publikaci lze tedy doporučit
jak začátečníkům, tak značně pokročilým uživatelům i těm, kterým nevyhovuje
učebnicový styl výkladu.

Autoři: Michal Politzer a Jakub Pecha
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 330
Doporučená cena: 297 Kč
Windows XP

ALEXANDR RŮZHA

Pokračujeme v sérii publikací, majících za cíl představit uživatelům operační
systém Windows XP a do různé míry jim umožnit proniknout do jeho hloubky.
Publikace mající velice jednoduchý název Windows XP je malá a útlá knížečka,
která již od počátku budí dojem, že cílovou skupinou jsou uživatelé znalí
počítače málo či vůbec ne a tento dojem je naprosto správný, což píše i autor v
úvodu knihy.

Tentokrát se autor věnuje popisu počítače skutečně od úplného začátku a
vysvětluje, co je to operační systém, jak vypadá klávesnice, co znamenají
jednotlivá tlačítka, co je to myš a jak se s ní kliká, dvojkliká atd., je zde
krátký popis jednotlivých hardwarových komponent, naopak není popis instalace.
Následuje již tradiční popis oken, lišt, nabídek, ovládací panely, nápověda.
Další oblastí zájmu jsou programy obsažené ve WXP, včetně těch nejjednodušších.
Srozumitelně a bez jakéhokoli zabíhání do detailů je popsáno připojení k
internetu, využívání Internet Exploreru a práce s elektronickou poštou.
Celá kniha je plná velice názorných doprovodných obrázků s rozvětvenými menu,
zakroužkovanými důležitými částmi a popiskami. Odlišností od podobných
publikací je právě snaha vyhnout se přebytečným odbornostem, přímé a jasné
vyjadřování a vysvětlování pojmů a činností, jimž by se pokročilý uživatel pro
jím vnímanou samozřejmost mohl zasmát.

Co ovšem není moc k smíchu, je autory nešťastně zvolená sekundární barva (k
primární černé) a to jakási světle meruňková, která trochu zošklivuje a někdy
znepřehledňuje obrázky a dává knížce zcela zbytečně poněkud amatérský nádech.
Nešťastné je rozdělení publikace na dvě části, které se do značné míry
překrývají, nepříjemný je i velice malý rejstřík.

Závěr je jasný, jde o malou knížku pro úplné začátečníky s několika nedostatky.
Vhodná je jako dar ratolesti k nově pořízenému počítači, avšak nemusí to být
jen dítě, ale třeba kamarád/ka, rodiče i prarodiče, či nešťastný žák tápající v
hodinách informatiky v nepřehledné učebnici.

Autor: Josef Slowík
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 127
Doporučená cena: 89 Kč