Hlavní navigace

Windows v krizi

1. 6. 2008

Sdílet

Jakmile potřebujete ve Windows skutečně razantně zasáhnout, protože se celý systém závažně poškodil, pak se n...


Jakmile potřebujete ve Windows skutečně razantně zasáhnout, protože se celý systém závažně poškodil, pak se na pomoc tohoto operačního systému nespoléhejte. Naše DVD vám tentokrát přináší záchranný nástroj, s jehož pomocí si poradíte v každé krizové situaci.

Čtyři situace, v nichž se může octnout kdokoliv z vás: Pevný disk pomalu dosluhuje, omylem jste smazali důležité soubory, zablokovali jste si přístup do systému nebo byste chtěli operační systém kompletně přenést na pevný disk. Toto vše jsou docela extrémní situace, do nichž se však může dostat úplně každý. Bohužel v těchto případech vás Windows nechají úplně na holičkách. Pak je každá rada drahá a rychlá pomoc se cení ze všeho nejvíce. Možná si řeknete, že není až zase takový problém opatřit si pro vyřešení zmíněných obtíží skvěle vybavený a osvědčený program. Nikdo vám však ale v jeho případě nezaručí, že všechny problémy skutečně vyřeší.
Pomocník, který problémy skutečně vyřeší: Naše DVD tentokrát obsahuje nástroj Trinity Rescue Kit ve verzi 3.3 Beta. Distribuuje se jako soubor ISO, který vypálíte na CD nebo DVD. Toto médium pak po vypálení představuje bootovací CD/DVD s operačním systémem Linux, jež obsahuje všechny nástroje, které vám pomohou ve všech problematických situacích ve Windows. Stačí jej vložit do mechaniky a spustit z něj počítač (nezapomeňte v BIOSu nastavit bootování z DVD mechaniky). V případě potřeby lze zmiňovaný program samozřejmě stáhnout i z internetu, a to z internetové adresy http://trinityhome.org), a to konkrétně jako soubor TRINITY-RESCUE-KIT.3.3-BUILD-310.ISO o velikosti 112 MB.
Na následujících řádcích vám ukážeme, jak správně použít zmíněný záchranný systém, založený na Linuxu. Zaměříme se přitom na vyřešení výše uvedených čtyř problémů, kdy vám samotná Windows nepomohou.

1. Obnovení zapomenutých hesel
Problém: Vracíte se z dovolené a usedáte k počítači. Spustíte jej a počkáte, až se objeví přihlašovací obrazovka. Nyní stačí jen zadat to správné heslo a můžete začít pracovat. Ale ouha – ať děláte, co děláte, za nic na světě si nemůžete na heslo vzpomenout. A jak to tak bývá, samozřejmě jste poslechli rady expertů na zabezpečení počítače a určitě víte, že heslo nebylo nijak jednoduché. Nyní je fuč – prostě jste ho zapomněli a bohužel ho ani nikde nemáte poznamenáno.
Řešení: Není divu, že jste po návratu z dovolené heslo zapomněli. Při tom velkém množství všelijakých hesel a PIN je zcela normální, že si na jedno z nich nevzpomenete, zvláště když jste je nějakou dobu nepoužívali. Nezbývá nic jiného, než se do systému dostat násilím. Podobně jako každý pokus o násilný průnik do systému začíná i tento mimo samotný postižený systém. Vložte naše spouštěcí DVD do mechaniky počítače a spusťte pomocí něj počítač. Pokud se spuštění operačního systému z DVD nepovede, je nutné v BIOSu nastavit pořadí vyhledávání operačního systému v jednotlivých mechanikách, aby se operační systém začal vyhledávat jako první právě v CD/DVD mechanice.
1. krok: Povolení českého rozložení klávesnice. Jakmile se na monitoru objeví řádek Welcome to Trinity Rescue Kit version 3.3 build 310, podařilo se vám úspěšně spustit operační systém z vaší CD/DVD mechaniky. Nyní zadejte příkaz:
loadkeys cz
Nastavíte tak české rozložení klávesnice. Původně je totiž nastaveno rozložení klávesnice pro Spojené státy (US), takže musíte při zadávání příkazu místo klávesy Y stisknout klávesu Z. Pro pořádek připomeňme, že americké rozložení klávesnice se od českého liší mimo jiné právě v tom, že má prohozeny klávesy Y a Z. Jinými slovy je nutno na klávesnici postupně stisknout klávesy loadkezs cy.
2. krok: Nalezení uživatele. Příkazem:
winpass –l
získáte seznam všech nainstalovaných verzí Windows. Vyberte tu instalaci, v níž je uživatel, jehož heslo chcete obnovit, a to tak, že zadáte číslo této instalace, které uvidíte před informací o cestě k dané instalaci Windows. Vzhledem k tomu, že se v systému Trinity Rescue Kit nepoužívají pro označení diskových oddílů písmena, je třeba používat obecnou notaci známou z operačního systému Linux. Takže zde kupříkladu výraz /dev/hda1 odpovídá prvnímu diskovému oddílu na prvním disku (většinou se jedná o disk C:), pod označením /dev/hda2 se skrývá druhý diskový oddíl prvního pevného disku, řetězec /dev/hdb1 odkazuje na první diskový oddíl druhého pevného disku apod.
Po zadání čísla instalace Windows a jejím potvrzení stiskem klávesy Enter se objeví seznam všech uživatelů nainstalovaných ve Windows, jejichž heslo se v případě potřeby dá znovu nastavit.
3. krok: Prolomení hesla. Pro prolomení hesla zadejte příkaz:
winpass –u <uživatelské jméno>
Při zadávání uživatelského jména dávejte pozor na velká a malá písmena. Nyní musíte ještě jednou zadat číslo instalace Windows. V dalším dotazu stiskněte klávesu N, abyste nezakázali službu Syskey. Při posledním dotazu je nutné vybrat si jednu variantu z nabídky. V nabídce najdete možnost vymazání existujícího hesla (1), nastavení nového hesla (2), nebo nastavení daného uživatele jako správce (3). Doporučujeme vybrat možnost (1).
Když nyní příkazem reboot restartujete počítač a spustíte Windows, zjistíte, že se lze přihlásit bez hesla. Nezapomeňte ale v Ovládacích panelech pod ikonkou Uživatelské účty nastavit pro daného uživatele heslo nové.

2. Obnovení smazaných souborů
Problém: Provádíte zase jednou na počítači důkladný jarní úklid, který se týká mimo jiné i nainstalovaných programů a dokumentů. Tu odstraníte nějaký soubor, tu zase nějakou složku. Poté ještě vysypete koš, aby se na počítači skutečně uvolnilo místo. Bohužel po chvíli zjistíte, že jste toho na počítači vymazali příliš – i to, co jste nechtěli.
Řešení: Poslední možností, která zbývá, je pokusit se soubory znovu obnovit. Jakmile si všimnete, že jste omylem smazali něco, co jste neměli, doporučujeme co nejrychleji vypnout počítač. Tím minimalizujete riziko, že se na místo, které se smazáním souborů uvolnilo, zapíší nějaká jiná data. Pak už je na záchranu dat skutečně pozdě.
1. Připojení disků. Spusťte počítač pomocí DVD se záchranným systémem Trinity Rescue Kit a povolte v něm české rozložení klávesnice (viz tip 1). Poté příkazem:
mountallfs –g
připojte do operačního systému spuštěného z DVD všechny diskové jednotky (včetně diskových oddílů NTFS) vašeho počítače. Budete potřebovat minimálně dva diskové oddíly, protože omylem smazané soubory nelze obnovit na stejný oddíl, z něhož byly smazány. Pokud se zeptáte, proč tomu tak je, odpověď je nasnadě. Jde o to, aby se při obnově nemohly obnovenými soubory přepsat soubory jiné, které byste případně mohli později chtít obnovit rovněž. Soubory se dají obnovit i na síťovou jednotku, tu však předtím musíte připojit ručně (viz tabulku Trinity Rescue Kit 3.3 – Přehled příkazů).
2. Nastavení původního diskového oddílu. Příkazem cd /hda1 se nyní přepněte na první diskový oddíl, příkazem ls zobrazte jeho obsah. Tento postup následně opakujte pro všechny diskové oddíly, dokud nenajdete ten, na němž jste odstranili soubory, které chcete obnovit. Příkazem cd.. nyní tento disk opusťte a hned nato zadejte příkaz:
umount / <výraz1>
Místo řetězce <výraz1> napište identifikátor oddílu obsahujícího smazané soubory (hda1, hda2, hdb1…), neboť přesně tento disk nesmí být při obnovování připojen.
3. Nastavení složky pro obnovené soubory. Na disku, kam se mají uložit obnovené soubory, vytvořte příkazem:
mkdir /<výraz2>/restore
novou složku s názvem restore. Místo řetězce <výraz2> pak zadejte identifikátor pro oddíl, kam se mají obnovené soubory uložit.
4. Obnovení souborů. Nyní všechny systémem obnovitelné soubory obnovíte příkazem:
ntfsundeleteall /dev/<výraz1>
/<výraz2>/restore 100
V tomto příkazu se budou obnovovat všechny odstraněné soubory nalezené na diskovém oddílu označeném identifikátorem /<výraz1> na disk /<výraz2>, a to do složky restore. Parametr 100 říká, že se mají obnovit pouze soubory, které jsou obnovitelné zcela (ze 100 %). Samozřejmě místo parametru 100 můžete zadat i libovolný menší. Obnovené soubory pak po restartu Windows najdete v již vytvořené složce Restore.

3. Záchrana dat z dosluhujícího pevného disku
Problém: Pevné disky obecně mají pouze omezenou životnost. Pokud se tedy při spouštění operačního systému najednou objeví varovné hlášení od funkce SMART, která slouží právě k monitorování pevného disku (SMART – Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), popřípadě pokud slyšíte, že se z pevného disku linou prapodivné zvuky, pak je docela možné, že váš pevný disk je konci svých sil. Nyní je důležité data z tohoto pevného disku co nejrychleji zachránit – roli zde hraje každá minuta.
Řešení: Poškozený disk se samozřejmě pokuste co nejméně zatěžovat a spusťte počítač ze záchranného DVD.
1. Připojení disku. Nejprve nastavte české rozložení klávesnice (viz tip 1) a poté zadejte na příkazovém řádku příkaz mountallfs 1, kterým do systému připojíte všechny disky.
2. Připojení sdílených síťových prostředků. V tomto případě budeme data uložená na dosluhujícím pevném disku ukládat na disk na jiném počítači, který je nastaven v síti jako sdílený.
mount -o username=<uživatelské jméno>,password=<heslo> //<IP-adresa>/<název sdíleného disku> /mnt0
Výše uvedeným příkazem připojíte sdílený disk v síti. Místo výrazů <uživatelské jméno> a <heslo> zadejte přihlašovací údaje pro počítač charakterizovaný IP adresou, k jehož disku se budete chtít připojit. Chcete-li data z dosluhujícího pevného disku uložit na druhý pevný disk, který se bude nacházet ve stejném počítači jako disk dosluhující, pak tento krok přeskočte.
3. Vytvoření složky pro umístění dat z dosluhujícího pevného disku. Na sdíleném disku vytvoříte složku backup pro umístění dat z dosluhujícího pevného disku příkazem mkdir /mnt0/backup. Chcete-li zálohovat data na jiný místní disk počítače, pak místo řetězce /mnt0 zadejte identifikátor tohoto disku (například /hdb1).
4. Kopírování souborů. Nyní přejděte na dosluhujícím pevném disku do složky, která obsahuje důležitá data (například do složky Dokumenty). K tomu použijte příkaz:
cd „/hda1/Documents and Settings/tom/Dokumenty“.
Cestu ke složce upravte podle svého (v našem případě se jedná o složku Dokumenty uživatele Tom). Rekurzívní kopírování do složky Backup pak spustíte příkazem:
cp -rvf * /mnt0/backup

4. Klonování nainstalovaných Windows XP na jiný pevný disk
Problém: Váš pevný disk v počítači už pomalu, ale jistě přichází do let a pro neustále se zvyšující nároky celého systému je jednoduše příliš malý. Nejvyšší čas na změnu. Koupíte si tedy nový, větší a rychlejší pevný disk a přemýšlíte, jak obsah celého starého pevného disku včetně operačního systému na nový pevný disk přenést. Starý pevný disk pak z počítače vyndáte, popřípadě jej budete používat pro zálohování.
Řešení: Pokud vás napadne obsah starého pevného disku na nový jednoduše zkopírovat, pak vězte, že tudy cesta nevede. Operační systém po zkopírování na novém pevném disku fungovat nebude. Navíc pokud bude mít váš nový pevný disk jinou strukturu diskových oddílů než ten starý, připravte se na to, že se brzy objeví spousta chybových hlášení. Jinými slovy – pokud jste měli na starém pevném disku dva diskové oddíly označené písmenky C: a D:, pak musíte mít tyto oddíly i na novém pevném disku.
1. Vytvoření nových oddílů na novém pevném disku. Nejprve nový pevný disk v počítači zapojte vedle starého. Poté spusťte počítač z DVD a nastavte rozložení klávesnice na české. Nyní příkazem:
qtparted
spusťte utilitu pro vytváření oddílů. V levém sloupci pak uvidíte všechny připojené disky. Vyberte kupříkladu disk pod označením /dev/hda a v pravé části okna pak uvidíte všechny diskové oddíly, které se na tomto pevném disku nalézají. Pokud máte v počítači pouze dva pevné disky, pak označte druhý pevný disk, jenž má označení /dev/hdb, a uvidíte, že zde ještě žádný diskový oddíl není. Tento disk je tedy ten váš nový. Máte-li v počítači více pevných disků, pak je krajně důležité, abyste správně určili, který je který.
Po označení nerozděleného místa klepněte v pravé části okna utility pravým tlačítkem myši na příslušný odkaz k pevnému disku a stiskněte tlačítko Create. V dalším dialogovém okně nastavte pro diskový oddíl systém souborů přiřazením položky fat32 a do políčka Label napište jmenovku prvního diskového oddílu na novém pevném disku. Zároveň zadejte velikost nového oddílu. Velikost musí být stejná nebo větší než velikost prvního diskového oddílu na starém pevném disku. Poté na nově vytvořený diskový oddíl opět klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte příkaz Set Active. Tím diskový oddíl nastavíte jako aktivní a tedy i jako systémový.
Celý postup poté zopakujte (samozřejmě kromě použití položky Set Active, protože jako systémový lze nastavit pouze jeden oddíl) tolikrát, abyste na novém pevném disku vytvořili stejný počet diskových oddílů jako na starém pevném disku. Jako systém souborů vždy volte FAT32, a to i v případě, že budete chtít používat NTFS. Na NTFS pak tyto diskové oddíly převedete později.
Po provedení všech nastavení klepněte do menu File/Commit, čímž všechny změny uložíte. Nakonec nástroj příkazem Quit z menu File ukončete.
2. Připojení pevných disků. Nyní máte všechny potřebné disky a diskové oddíly připraveny a můžete je příkazem mountallfs -g připojit do operačního systému spuštěného z DVD. Následně uvidíte seznam všech disků, které jste připojili jako složky. Jejich názvy odpovídají identifikátoru zařízení (např.
/hda1, /hda2, /hdb1, /hdb2…).
3. Kopírování obsahu systémového diskového oddílu. Nyní zkopírujte obsah systémového oddílu starého pevného disku (většinou je označen jako /hda1) na příslušný diskový oddíl nového pevného disku (například /hdb1). Kopírování provedete příkazem:
cp -a /hda1/* /hdb1
Celá operace bude pravděpodobně nějakou chvíli trvat. Během kopírování se neobjeví žádná hlášení o průběhu operace. Vy však v každém případě počkejte, dokud se opět neobjeví příkazový řádek, na který bude možné zadat nějaký příkaz – tak poznáte, že kopírování skutečně skončilo. Tímto způsobem byste mohli zkopírovat i ostatní diskové oddíly, nicméně vzhledem k tomu, že ani ve Windows tyto oddíly nejsou nijak uzamčeny, lze toto kopírování diskových oddílů provést i v tomto operačním systému. Proto systém spuštěný z DVD nyní můžete příkazem halt ukončit.
4. Nastavení pevného disku jako spouštěcího (bootovacího). Po vypnutí operačního systému spuštěného z DVD na chvíli odpojte starý pevný disk a na jeho místo připojte nový. V případě potřeby nastavte na novém i starém pevném disku stejně i přepínače (jumpery). Nyní spusťte počítač z instalačního CD Windows XP. V dialogovém okně instalačního programu stiskněte klávesu R, kterou spustíte konzolu pro zotavení. V ní poté vyberte příslušnou instalaci Windows a zadejte heslo pro uživatele Administrator. Pokud toto heslo neznáte, zkuste místo zadání hesla jednoduše stisknout klávesu Enter. Objeví se příkazový řádek, v němž postupně za sebou zadejte následující příkazy:
fixmbr
fixboot
exit
Poté spusťte počítač přímo z nového pevného disku.
5. Převod diskových oddílů. Chcete-li převést diskové oddíly ze systému souborů FAT(32) na NTFS, klepněte na nabídku Start/
/Spustit a do políčka Otevřít napište příkaz:
convert <písmenko diskového oddílu>: /fs:ntfs
Namísto řetězce <písmenko diskového oddílu> pak zadejte písmeno diskové jednotky na novém pevném disku. Jako identifikátor disku pak po výzvě zadejte název diskového oddílu na starém pevném disku. Celý postup zopakujte pro všechny diskové oddíly.
Upozornění: Pro spouštěcí diskový oddíl (C:) doporučujeme výše uvedený příkaz provést až naposledy, protože převod tohoto oddílu vyžaduje restartování počítače.
6. Kopírování ostatních diskových oddílů. Pokud je po převodu všech diskových oddílů na systém NTFS vše v pořádku a systém běží jak má, pak počítač vypněte a připojte starý pevný disk vedle nového. Nyní znovu spusťte počítač, abyste zkopírovali obsah diskových oddílů ze starého pevného disku na nový. Spusťte příkazem CMD.EXE okno příkazového řádku a na něm zadejte následující příkaz:
xcopy /k /r /e /i /s /c /h /o /x /y /d <starý diskový oddíl>: <nový diskový oddíl>:
Místo řetězců <starý diskový oddíl> a <nový diskový oddíl> napište písmena příslušných disků. Tento postup zopakujte pro všechny ostatní diskové oddíly na pevném disku. Po restartu počítače by pak měl celý systém vypadat a chovat se stejně jako starý, nyní ovšem na novém pevném disku.
Abyste nyní zkopírovali ze systémového diskového oddílu na starém pevném disku na systémový diskový oddíl na novém
pevném disku i všechna oprávnění, pak použijte příkaz xcopy i na tento diskový oddíl. Zároveň dojde k přepsání všech souborů. Ignorujte přitom všechna chybová hlášení, která se objeví.
Upozornění: Pokud se přechod operačního systému ze starého pevného disku na nový povedl, můžete v tuto chvíli ve Windows XP v nabídce Start/Spustit zadat příkaz DISKMGMT.MSC, čímž spustíte Správce disků. S jeho pomocí můžete ze starého pevného disku odstranit diskové oddíly a například vytvořit jeden velký diskový oddíl třeba pro ukládání záloh. 8 0285/CZ o