Hlavní navigace

Windows 8 Consumer Preview: klávesové zkratky

24. 3. 2012

Sdílet

 Autor: http://technet.microsoft.com
Operační systém Windows 8 je optimalizován pro dotykové obrazovky, lze jej ale ovládat i klávesnicí. Právě klávesové zkratky budou tím, co vám v tomto novém operačním systému dozajista zefektivní práci. Pokud se je naučíte.

Windows 8 Consumer Preview je již nějakou dobu volně ke stažení a je zřejmé, že jeho používání přinese uživatelům Windows úplně něco jiného, než na co byli dosud zvyklí. Pravdou je, že Microsoft tento operační systém optimalizoval z pohledu používání dotykové obrazovky, to ale neznamená, že zapomněl na ty, kteří ke své práci potřebují používat klasickou dvojici zařízení -- klávesnici a myš.

Windows 8 Consumer Preview ve skutečnosti podporuje spoustu nejrůznějších klávesových zkratek, které vám ovládání operačního systému poněkud usnadní. Některé klávesové zkratky, jako je kupříkladu klávesová zkratka Windows-O pro uzamknutí orientace zařízení, se týkají práce s dotykovou obrazovkou, jiné, jako třeba Windows-C pro otevření panelu Charms Bar (šém), se vztahují k úplně novým funkcím.

Níže uvádíme přehled nám známých klávesových zkratek, a to včetně těch, které zůstaly z Windows 7 a samozřejmě včetně nových klávesových zkratek. Pokud tedy používáte pro ovládání Windows 8 klávesnici a myš či touchpad na notebooku, nepochybujeme, že vám pomohou vylepšit efektivitu vaší práce na počítači.

MIF21

 

Klávesové zkratky, které zůstaly z Windows 7:

Klávesová zkratka

Funkce ve Windows 7

Windows

Skryje nebo zobrazí nabídku Start

Windows-šipka vlevo

Umístí aktivní okno do levé poloviny obrazovky (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-šipka vpravo

Umístí aktivní okno do pravé poloviny obrazovky (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-šipka nahoru

Maximalizuje aktivní okno (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-šipka dolů

Obnoví/minimalizuje aktivní okno (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-Shift-šipka nahoru

Maximalizuje aktivní okno ve svislém směru, a to při zachování šířky okna (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-Shift-šipka dolů

Obnoví/minimalizuje aktivní okno ve svislém směru, a to při zachování šířky okna (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-Shift-šipka vlevo

Přesune aktivní okno doleva (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-Shift-šipka vpravo

Přesune aktivní okno doprava (u aplikací ve stylu Metro tato klávesová zkratka nefunguje)

Windows-P

Zobrazí možnosti projekce

Windows-Home

Minimalizuje všechna neaktivní okna, při opakovaném stisku této klávesové zkratky se provede obnovení těchto oken (u aplikací ve stylu Metro obnovení nefunguje)

Windows-číslo

Spustí nebo se přepne do programu umístěného na příslušné pozici na Hlavním panelu (například po stisku klávesové zkratky Windows-1 se spustí aplikace, která se na Hlavním panelu nachází jako první)

Windows-Shift-číslo

Spustí novou instanci programu umístěného na Hlavním panelu na dané pozici

Windows-B

Vybere oznamovací oblast

Windows-Break

Zobrazí dialogové okno Vlastnosti systému

Windows-D

Zobrazí pracovní plochu, při opakovaném stisku této klávesové zkratky se provede obnovení oken (u aplikací ve stylu Metro obnovení nefunguje)

Windows-E

Otevře okno programu Průzkumník, a to ve složce Počítač

Windows-Ctrl-F

Vyhledávání počítačů v síti (pokud jste připojeni do počítačové sítě)

Windows-G

Postupně prochází Windows Desktop Gadgets

Windows-L

Uzamkne počítač (pokud jste připojeni k doméně), popřípadě přepne uživatele (pokud nejste připojeni k doméně)

Windows-M

Minimalizuje všechna otevřená okna

Windows-Shift-M

Obnoví minimalizovaná okna zpět na pracovní plochu (u aplikací ve stylu Metro obnovení nefunguje)

Windows-R

Zobrazí dialogové okno Spustit

Windows-T

Nastaví Hlavní panel jako aktivní a umožňuje procházet mezi jednotlivými aplikacemi

Windows-Alt-Enter

Spustí aplikaci Windows Media Center. Pokud chcete tuto klávesovou zkratku použít, nezapomeňte, že musíte mít nejprve tento program nainstalovaný. V mnoha edicích Windows 8 totiž tato aplikace jednoduše vůbec není.

Windows-U

Zobrazí Centrum usnadnění přístupu

Windows-X

Zobrazí Centrum nastavení mobilních zařízení

Windows-F1

Zobrazí okno Nápověda a podpora pro systém Windows

Windows-N

Vytvoření nové poznámky (OneNote)

Windows-S

Vytvoření výřezu obrazovky (OneNote)

Windows-Q

Spustí Lync. Povšimněte si, že ve Windows 8 tuto klávesovou zkratku potlačí funkce pro vyhledávání

Windows-A

Přijme příchozí volání (Lync)

Windows-X

Odmítne příchozí volání (Lync). Povšimněte si, že pokud je na počítači nainstalováno Centrum mobilních zařízení, pak tato klávesová zkratka nefunguje

Windows-znak minus

Zmenšení (Lupa)

Windows-znak plus

Zvětšení (Lupa)

Windows-Esc

Uzavře lupu

 

Nové klávesové zkratky pro Windows 8 Consumer Preview:

Klávesová zkratka

Funkce ve Windows 8

Windows-mezerník

Přepíná jazyk vstupu a rozložení klávesnice

Windows-O

Uzamkne orientaci zařízení

Windows-,

Dočasně zprůhlední otevřená okna, takže budete vidět pracovní plochu

Windows-V

Procházení mezi upozorněními (toasts)

Windows-Shift-V

Procházení mezi upozorněními (toasts) v opačném směru

Windows-Enter

Spuštění aplikace Narrator

Windows-PgUp

Přesun obrazovky Start či aplikaci ve stylu Metro zobrazenou na monitoru doleva

Windows-PgDown

Přesun obrazovky Start či aplikaci ve stylu Metro zobrazenou na monitoru doprava

Windows-Shift-.

Posune rozdělovník pracovní plochy doleva (srazí velikost okna aplikace)

Windows-.

Posune rozdělovník pracovní plochy doprava (srazí velikost okna aplikace)

Windows-C

Zobrazí panel Charms

Windows-I

Zobrazí okno Settings (Nastavení)

Windows-K

Zobrazí okno Connect (Připojení)

Windows-H

Zobrazí okno Share (Sdílení)

Windows-Q

Zobrazí pole Search (Hledat)

Windows-W

Spustí aplikaci Settings Search (Hledání nastavení)

Windows-F

Spustí aplikaci File Search (Hledání souborů)

Windows-Tab

Procházení aplikacemi

Windows-Shift-Tab

Procházení aplikacemi v opačném pořadí

Windows-Ctrl-Tab

Procházení aplikacemi a zároveň jejich zachytávání

Windows-Z

Otevření panelu App (Aplikace)

Windows-/

Spuštění opakované konverze pro editor IME (Input Method Editor)

Windows-J

Přepíná do popředí sražená (snapped) nebo roztažená (filled) okna aplikací