Hlavní navigace

Webové stránky snadno a rychle - 1ST page 2000

1. 1. 2001

Sdílet

Pro tvorbu webových stránek se používají dva typy nástrojů. První z nich,vhodnější pro začínající uživatele, se označují jako WYSIWYG editory (What You See Is What You Get). Naopak...
Pro tvorbu webových stránek se používají dva typy nástrojů. První z nich,
vhodnější pro začínající uživatele, se označují jako WYSIWYG editory (What You
See Is What You Get). Naopak nástroje z druhé skupiny, pracující přímo s HTML
kódem, upřednostňují pokročilí uživatelé. Mezi zástupce této skupiny patří i
1st Page 2000, s nímž bych vás chtěl nyní blíže seznámit.


Po instalaci
Bezprostředně po instalaci vás pravděpodobně překvapí skutečnost, že nikde
nenajdete zástupce s názvem 1st Page 2000. Tuto záhadu lze ale snadno
vysvětlit. Autoři programu totiž počítají s různou úrovní znalostí uživatelů, a
proto je možné 1st Page 2000 spustit ve 4 pracovních režimech lišících se
množstvím ovládacích prvků (příslušní zástupci nesou označení Easy, Expert,
Hardcore a Normal). Osobně tento přístup považuji za velmi užitečný zejména pro
začínající autory, kteří v režimu Easy nejsou okamžitě po spuštění aplikace
zavaleni nástrojovými lištami s množstvím tlačítek, ale mají k dispozici pouze
nejdůležitější ovládací prvky. Naopak zkušený uživatel si může uživatelské
rozhraní do značné míry přizpůsobit svým požadavkům.


Nástroje

Pracovní plocha aplikace je rozdělena do několika částí maximálně využívajících
dostupný prostor. Horní část okna je vyhrazena pro menu a nástrojové lišty. Z
nich považuji za nejužitečnější a také pravděpodobně nejčastěji používanou
paletu nástrojů (Palette), která na několika lištách a záložkách sdružuje mj.
základní příkazy jazyka HTML (tabulky, rámce, písmo, skripty atd.). Obdobné
možnosti nabízí také tzv. Hardcore bar s HTML příkazy, seskupenými do několika
snadno přístupných nabídek.

V levé části okna pod nástrojovými lištami (lze ho ale přemístit i na druhou
stranu) se nachází Side Panel, kde jsou dostupné nástroje pro práci se soubory
(1st Page Explorer obdoba Průzkumníka z Windows), knihovny HTML příkazů (Tag
Library) a útržků kódu (myCode), projekty (Project Management) a nápověda k
jednotlivým příkazům jazyka HTML.

Největší část pracovní plochy zabírá vlastní editační okno, rozdělené
prostřednictvím záložek na tři pohledy. Nejdůležitější je editační pohled
(Edit) určený k zápisu či úpravám kódu budoucí stránky. Jak bude váš výtvor
vypadat v prohlížeči, se lze přesvědčit v režimu prohlížení (Preview). Pro
okamžitou kontrolu změn provedených v kódu si můžete zobrazit tyto dva pohledy
nad sebou nebo vedle sebe. Samozřejmě je možné z prostředí 1st Page 2000 také
otevřít dokument v libovolném externím prohlížeči. Poslední záložka (Reference)
slouží k zobrazování nápovědy, syntaxe HTML příkazů apod.

1st Page 2000 obsahuje také řadu nástrojů a funkcí, jejichž cílem je maximálně
usnadnit život tvůrcům webových stránek. Tak například pro větší přehlednost
editor používá přizpůsobitelný systém barevného zvýrazňování zapsaného kódu,
který umí aplikovat více sad barevných kombinací v závislosti na typu souboru
(např. HTML, PL/SQL, Java, Perl).

Autorům je zdarma k dispozici také téměř 500 skriptů v jazycích JavaScript
(zcela převládá), DHTML a Perl. Nabídka obsahuje nejrůznější textové, grafické
a zvukové efekty, počítadla přístupů, on-line hry, rozbalovací menu atd. Pro
zvýšení rychlosti načítání vašich webových stránek můžete použít HTML
Compressor, který z dokumentů odstraní všechny nepotřebné znaky a zmenší tak
výslednou velikost souborů. Vedlejším efektem je snížení přehlednosti kódu
(odstraněny jsou nadbytečné mezery, konce řádků apod.) ztěžující práci
případným zlodějům vašich nápadů.

Zajímavým způsobem je ve 1st Page 2000 řešena tvorba tabulek. K dispozici je
minieditor představovaný dialogem, ve kterém lze nejen nastavit všechny
potřebné parametry budoucí tabulky, ale přímo tuto tabulku naplnit daty. Pokud
potřebujete do dokumentu vložit pouze prázdnou kostru tabulky, můžete použít
jiné tlačítko na nástrojové liště a jednoduše zvolit počet řádků a sloupců.

Dalším užitečným nástrojem je Tidy HTML. S jeho pomocí lze stávající webové
stránky snadno zkonvertovat do jazyka XML nebo převést na dokumenty využívající
kaskádové styly (CSS). Můžete ho ale také využít k "pročištění" a
přeformátování zápisu HTML kódu do přehlednější podoby vhodné pro další úpravy.
Tato funkce je vhodným řešením v situaci, kdy pracujete s dokumenty vytvořenými
některými WYSIWYG editory nebo konverzními nástroji (např. Microsoft Office).


Jen pro Angličany

1st Page 2000 disponuje dnes již standardními nástroji pro kontrolu pravopisu.
Bohužel slovník s českou slovní zásobou není k dispozici a tak je nutné tuto
funkci pro stránky vytvářené v češtině oželet. Další funkcí, kterou jsem v
nabídce aplikace hledal marně, je kontrola hypertextových odkazů.

Nicméně i přes tyto nedostatky považuji 1st Page 2000 za jeden z nejlepších
editorů pro tvorbu webových stránek, který může směle konkurovat i mnohem
dražším produktům renomovaných firem (např. Microsoft FrontPage nebo Adobe
PageMill). Pokud vás možnosti této aplikace zaujaly, navštivte stránky
společnosti Evrsoft (www.evrsoft.com/1stpage), kde lze zcela zdarma získat
instalační soubory.1st Page 2000

cena
uživatelské rozhraní
tvorba tabulek
nápověda
kontrola pravopisu
absence kontroly odkazů
www.evrsoft.com/1stpage