Hlavní navigace

WebMonitor - program, který pozná, kdy se která webová stránka (jež vás zajímá) změnila (CD)

1. 10. 2003

Sdílet

Tak vás opět vítám u dalšího, už jedenatřicátého (uffff) dílu Rychlokurzu, anebseriálu s podtitulem "Snadno a rychle, nejlépe zdarma". I dnes si představíme pomocníka, který nás ne...
Tak vás opět vítám u dalšího, už jedenatřicátého (uffff) dílu Rychlokurzu, aneb
seriálu s podtitulem "Snadno a rychle, nejlépe zdarma". I dnes si představíme
pomocníka, který nás nebude stát ani korunu, avšak odvede práci k nezaplacení.

Představuji vám WebMonitor, program pro hlídání změn na webových stránkách. Je
sice zadarmo, ale k tomu, abyste jej mohli plně využít, budete muset přece jen
jistou cenu zaplatit. Tou cenou je sebevzdělání... Budete muset proniknout za
pomyslné zrcadlo a zjistit, co se vlastně skrývá pod webovou stránkou, kterou
vidíte ve svém prohlížeči, a co znamená HTML.


Instalace

Už jsem to v předchozích dílech několikrát zmiňoval a musím to konstatovat i
dnes. Odstavec Instalace je zdá se odsouzen k zániku, neboť drtivá většina
popisovaných programů (a WebMonitor není výjimkou) má instalaci typu Spusť \
[Další] \ ... \ [Další] \ [Dokončit]. Není tedy co popisovat, prostě jen
odsouhlaste vše, na co se vás program zeptá a neuděláte chybu. Zmiňme tedy v
tomto odstavci alespoň to, že licenčně je program freeware ale jak autor
podotýká, pouze pro nekomerční účely.


První spuštění

Po prvním spuštění si pravděpodobně všimnete tří věcí. Za prvé vám v systémové
liště v pravém dolním rohu přibyla ikonka WebMonitoru, za druhé se objevilo na
obrazovce poměrně jednoduché okno aplikace a za třetí si všimnete, že je
program anglicky. Ano, nemá českou lokalizaci (alespoň v době psaní článku ji
neměl nebo ji zkrátka autor nenašel). Ale myslím, že program je natolik
jednoduchý, že vlastně ani ty české nápisy nebudete potřebovat. Podívejme se
tedy na první nastavení...


Nastavení

Předem podotýkám, že implicitní nastavení programu je poměrně chytré, takže
koho to nebaví, může tento odstavec s klidem přeskočit. My ostatní to jen
rychle "prolétneme". Přejdeme tedy do sekce Nastavení (menu Tools \
Preferences... [Ctrl+P]). V levém rámci vidíme seznam možností co nastavit a v
pravém pak konkrétní volby pro vybranou kategorii. Následuje výčet voleb, které
považuji za potenciálně zajímavé, i s mnou doporučenými hodnotami (to je
naznačeno zaškrtnutím mnou preferované volby [X] nebo (o), oproti [ ] ( )).

- Update alerts (Upozornění při změně) v této sekci nastavujeme chování
programu při nalezení změny v hlídané webové stránce. Standardně se při ní ozve
pípnutí a vyskočí na vás v pravém dolním rohu malé žluté okénko ([X] Display a
pop-up alert...) s odkazem na hlídanou stránku. Na něj lze kliknout a stránku
si rovnou zobrazit. To malé žluté upozornění standardně po 8 sekundách opět
"zaleze" ([X] Automaticaly close alerts after 8 seconds). Ono "pípnutí" se dá
vypnout [X] Play a sound..., případně si lze nastavit vlastní zvuk přes (o)
Custom sound... Po kliknutí na tlačítko [Browse] vyberete patřičný soubor WAV.
Také je při nalezení změny možné nechat spustit nějakou aplikaci ([ ] Run a
following command...). Jediné využití této možnosti, které mě napadá, je
automatické spuštění webového prohlížeče (nastavení [iexplore %1]).

- Update logging (Záznam změn) zde si můžete nechat ukládat informace o
nalezených změnách do souboru pro pozdější využití. Informace mohou být uloženy
buď jako čistý text, jako webová stránka nebo ve formátu XML (nebo ve všech
třech formátech najednou)

- Connections (Spojení) tady můžeme zvolit, zda si má program sám detekovat
připojení k internetu ([X] Automaticaly detect...), nebo zda mu dáme vědět
ručně z menu File \ Work offline [F12] ([ ] Manually specify...). Dvěma
posuvníky tu také můžeme nastavit "timeouty", tedy časy, jak dlouho bude
WebMonitor čekat na spojení a přenos dat.

- Proxy server pokud se k internetu nepřipojujete přímo, ale přes bránu zvanou
proxy server, musíte to WebMonitoru sdělit nastavením této sekce. Jak se to
dozvíte? Buď se zeptejte vašeho správce sítě, nebo se podívejte na nastavení
svého internetového prohlížeče (pro Internet Explorer je to menu Nástroje \
Možnosti Internetu \ Připojení \ Nastavení místní sítě \ sekce Server Proxy).

- Visual settings (Vzhled) zde se dá změnit vzhled hlavního okna, pořadí
hlídaných stránek nebo použitý typ písma.

- Web browser (Webový prohlížeč) v této sekci oznámíte programu, kterým
prohlížečem má stránku otevřít, pokud třeba kliknete na ono zmíněné žluté
pop-up okénko. Buď určíte, že má použít implicitní prohlížeč systému ((o) Use
the system default...), nebo vyberete jiný ( ) Specify a web browser.

- Default interval (Implicitní interval) zde nastavíte standardní interval mezi
dvěma kontrolami hlídaných stránek.

- Automation (Automatické činnosti) v první sekci nastavujete automatické
činnosti, které program provede, aby vám zjednodušil definování nových stránek
pro hlídání. Zde doporučuji nechat zaškrtnuté všechny možnosti. Sekce Startup
options se nás zeptá, zda WebMonitor spouštět při startu Windows ([ ] Run
Webmon when Windows starts) a zda při startu WebMonitoru nadefinované stránky
rovnou zkontrolovat ([X] Automatically check when WebMon starts).

- Miscellaneous (Různé) zde stanovíme, zda kliknutím na křížek chceme aplikaci
zavřít, nebo jen minimalizovat ([X] Closing list of... znamená pouze
minimalizovat, namísto zavřít). Vše ostatní ponechte, tak jak je...


Definice hlídaných stránek

Konečně máme nastavení za sebou a můžeme přejít k tomu nejdůležitějšímu, tedy k
definici toho, co vlastně chceme hlídat. Zde se projeví ta pravá síla
WebMonitoru. Ono totiž takové hlídání změn na webové stránce není vůbec nic
jednoduchého. Většina současných webů je totiž generovaná dynamicky a obsahuje
takové věci jako aktuální datum, čas, počítadlo, náhodné reklamy, kdo má dnes
svátek atp. Tedy obsah, který se velmi často mění bez ohledu na vlastní datový
obsah stránky. Jistě by vás nepotěšilo, kdybyste místo upozornění na novou
verzi vašeho oblíbeného softwaru zjistili, že má dnes svátek někdo jiný než
včera. Je tedy třeba, programu nejen říci, jakou stránku hlídat, ale také co
přesně na ní hlídat, a naopak které změny ignorovat. Jak na to? Pojďme se na to
podívat...

Novou stránku do seznamu hlídaných přidáme kliknutím na ikonu . Nejprve se
program zeptá na přesnou adresu stránky nejlépe je ji překopírovat z
prohlížeče. Např. adresa k rubrice Novinky na stánkách PC WORLDu je
http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/novinky?openview. Po kliknutí na [OK] se objeví
hlavní okno s volbami pro danou stránku.

Program automaticky předvyplní potřebné údaje jako název stránky či interval,
jak často stránku kontrolovat. Pokud bychom nyní klikli na [OK], tak by nás
upozornil na úplně každou změnu na stránce. Pokud se však na stránku podíváme
pozorně, zjistíme, že je zde aktuální datum. WebMonitor by nás tedy upozorňoval
každý den, že se na stránce něco změnilo. Měl by sice pravdu, ale nás to nijak
neuklidní. Klikněte tedy na tlačítko [Specify content to check].

Zachovejte klid... to, co před sebou nyní vidíte, je ona stránka popsaná v
jazyce HTML. Váš prohlížeč totiž dostává webové stránky ve formátu HTML, a jen
díky HTML značkám (poznáte je tak, že jsou uzavřeny do lomených závorek
) prohlížeč ví, kterou část textu zobrazit tučně nebo kam vložit
obrázek.

Podívejme se zpět na rubriku Novinky. Musíme si nejdříve říci, co vlastně
chceme, aby program hlídal. Zřejmě nám jde nejvíce o seznam novinek umístěných
v prostředním sloupci (v mém případě to začíná novinkou 06 Slovník na cesty).
Nyní se přepneme zpět do programu WebMonitor do HTML kódu. Klikněte na tlačítko
[Find] "Najít" a zadejte [06 Slovník]. Ukáže se vám část kódu, kde se popisuje
zobrazení aktuálně první novinky o slovníku na cesty. Nyní potřebujeme najít
nějakou část HTML kódu před první novinkou, takovou, která by byla jedinečná a
která by vždy předcházela první novince (ať už dobudoucna bude jakákoli). A
vida! Pár řádků před první novinkou je komentář
novinky

#> (komentář v HTML kódu vypadá vždy jako komentář >). Troufnu si tvrdit, že tento komentář i nadále bude uvozovat sekci
z novinkami... a to je přesně to, co pořebujeme. Pokud příště nenajdete nějaký
podobný komentář, vezměte třeba kus kódu s definicí tabulky
cellpadding="2" cellspacing="0"> a podívejte se, zda se tento kód na stránce
nevyskytuje někde jinde. Pokud ne, máte šanci, že jste našli onu hledanou
značku. Nyní potřebujeme programu říci, že chceme, aby stránku kontroloval až
od tohoto místa (a tedy ignoroval změny, které najde v kódu před). Označte onen
jedinečný text a v sekci Start Checking "Začátek prohledávání", klikněte na
tlačítko [Copy selected text]. Označený text se objeví v poli vedle tlačítka, a
hlavně v kódu stránky zčerná text před námi označeným textem. Změny v černém
textu budou při kontrole ignorovány. Stejným způsobem budeme postupovat při
definici koncové značky. V mém případě jsem za poslední novinkou našel komentář
uvozující další sekci , ten jsem označil a v sekci Stop Checking
"Konec kontroly" jsem zmáčkl tlačítko [Copy selected text]. Tentokrát zčernal
text za označeným komentářem.

Pokud si tedy myslíme, že máme oblast kontroly nadefinovanou správně, stiskneme
[OK] a v hlavním okně opět [OK]. V seznamu s hlídanými stránkami máme první
položku. Takto si tam můžete přidat stránek kolik chcete. U některých bude
stačit nadefinování adresy, u jiných budete muset pracovat i s HTML kódem.
Každopádně tuto činost budete pro každou stránku dělat pouze jednou, a o co
více si dáte záležet při definici, o to více času vám program ušetří později.


Kontrola stránek

Kontrolu stránek spustíme jednoduše kliknutím na ikonku (nebo se spustí sama v
určený čas). Každá stránka ze seznamu bude stáhnuta a patřičná část kódu bude
zkontrolována. Pokud se objeví rozdíl, budete upozorněni známým žlutým okénkem,
"vykukujícím" v pravém dolním rohu. Pakliže se budete chtít přesunout na
změněnou stránku, stačí na něj jen kliknout (nebo dvojklik na záznam v seznamu
stránek).

Záznamy v seznamu stránek můžeme upravovat, mazat, resetovat status "nový" a
spoustu dalších činností dostupných přes pravé tlačítko myši. Lze je také
přeuspořádat pomocí klávesové kombinace ALT+šipky nahoru/dolů.


Závěr

Program WebMonitor svým uživatelům poskytuje dobré možnosti při nastavování, co
na stránkách kontrolovat, a co naopak ignorovat. Vyžaduje však naoplátku
alespoň základní znalost HTML kódu. To může být proto pro uživatele začátečníka
tvrdý oříšek. Pokud však jeho tvrdou slupkou proniknete, najdete sladké jádro v
podobě neúnavného pomocníka, který nedovolí, abyste na internetu cokoli nového
zmeškali.

Program používám už drahnou dobu, a i když s HTML kódem nemám sebemenší potíže,
přesto se těším, jestli se jednou objeví nějaká nová verze, jež mne toho
martyria zbaví. Pokud by mi ještě navíc dokázal zvýraznit změny, které se na
stránce od poslední kontroly udály, byl bych na vrcholu blaha.

URL: http://www.markwell.btinternet.co.uk/webmon/