Hlavní navigace

Web Design - Kompletní průvodce

1. 11. 2004

Sdílet

Literatura věnovaná aspektům tvorby webových stránek bývá typicky úzcespecializovaná, na své si buď přijdou programátoři, tvůrci databází či třeba grafici. Jen málo knih na trhu ...
Literatura věnovaná aspektům tvorby webových stránek bývá typicky úzce
specializovaná, na své si buď přijdou programátoři, tvůrci databází či třeba
grafici. Jen málo knih na trhu se zabývá návrhem a tvorbou dnes tak
samozřejmého komunikačního prostředku, jakým web bezpochyby je, v celé šíři,
nebo alespoň v rozsahu zachycujícím všechny podstatné problémy. Jedním z pokusů
o takto ucelený výklad představuje tato kniha.
Poměrně obsáhlý svazek zahrnuje řadu témat, jež byste zde možná vůbec nečekali.
Mezi zhruba dvaceti kapitolami najdeme samozřejmě i ony technologie. Autor
důkladně vyložil možnosti značkovacích jazyků, pojednal o obrázcích a jejich
formátech, vysvětlil význam programování dynamických součástí na straně serveru
a klienta a stranou nezůstaly ani síťové protokoly pro přenos samotného obsahu.
Velkou pozornost autor věnoval grafickým prvkům. dosti důkladně rozebírá
problematiku textu a nechybí zde základy typografie, významný prostor je
vymezen používání barev a kromě již zmíněné problematiky obrazových formátů
jsou zde zmíněny i populární technologie typu Flash.
Zcela mimořádnou pozornost autor věnuje ovládacímu rozhraní webových stránek,
což se projevuje hned na několika místech knihy. Kromě rozsáhlé kapitoly o
tvorbě formulářů, která je orientována spíše technologicky, zde najdeme mnohem
závažnější látku, zaměřenou na teorii navigace na stránce a využití
existujících poznatků z této oblasti. V podobném duchu jsou také zpracovány
stati o vyhledávání či sestavování mapy webových serverů. Opravdu zajímavým
překvapením bude pro čtenáře asi obsáhlá část podrobně pojednávající o
kompletním vedení projektu návrhu a realizace webového serveru, stejně
netradiční je též metodika hodnocení kvality a použitelnosti sestavených
návrhů. O podobných souvislostech se v mnoha jiných knihách nepíše.
Kniha představuje v mnoha ohledech velmi zajímavé čtení, na něž příliš často
nenarazíte. Poměrně velký prostor, jehož se autorovi v anglickém originále
dostalo, byl využit k nesmírně široce pojatému a důkladně zpracovanému výkladu
až monografického charakteru.

Autor: Thomas A. Powell
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 818
Doporučená cena: 890 Kč