Hlavní navigace

WAP zn. Hledám uplatnění - protokol WAP se podle všeho převratným fenoménem nestal ...

1. 10. 2003

Sdílet

Wireless Application Protocol, tedy WAP, se měl stát fenoménem, převratnýmzpůsobem využívání mobilních služeb. Nestal. Dnes je odepisován, ale přesto zůstává stále součástí kaž...
Wireless Application Protocol, tedy WAP, se měl stát fenoménem, převratným
způsobem využívání mobilních služeb. Nestal. Dnes je odepisován, ale přesto
zůstává stále součástí každého nového mobilního telefonu. Jaké jsou jeho
vyhlídky?

Původním smyslem, účelem, za kterým byl WAP vytvořen, bylo přinést na
miniaturní displeje mobilních zařízení, především GSM telefonů, ale nejen jich,
možnost procházet WWW stránky. Kdyby se pro jejich stavbu používalo pouze
triviálního HTML, nebyl by problém při dodržení určitých pravidel zobrazovat
stránky i na mobilních zařízeních. Protože však weby přibližně od roku 1998
obsahují mimo jiné množství skriptů, plug-inů a dalších aktivních prvků, staly
se závislými na "velkých" počítačích.


K čemu měl WAP sloužit

WAP, přesněji řečeno WML byl konstruován tak, aby zachoval možnosti HTML, avšak
přizpůsobil je jednak displejům, absenci barev a nízkému rozlišení, jednak
specifikám ovládání mobilních telefonů. K tomu přispěla zásada ukládání odkazů
pod sebe, rozdělení stránky do "karet" nebo třeba způsob, kterým se operuje s
řezy písma. Stránky měly být malé, svižné, s co největším obsahem podstatných
informací bez zbytečného balastu, který má sloužit jen jako vizuální kulisa.

Bohužel, WAP zůstal nepochopen. Místo příchodu nových a zajímavých aplikací se
jeho obsahová stránka vydala stejným směrem, jako v počátcích svět "velkého"
http://www. Na technickém základu, umožňujícím provozovat složité databáze typu
klient/server s minimálními nároky na straně klienta a maximálními možnostmi
poskytovat kvalitní služby, vznikla hromada impotentních stránek. Část z nich,
když nepočítáme portály mobilních operátorů, byla založena na extrakci obsahu
"velkých" webů, jejich úpravě do WML a následném nabízení. To byl ještě lepší
případ. Ten horší představovaly mrtvé, pasivní stránky bez života a beze špetky
zajímavého obsahu.

WAP byl v době svého počátku pronásledován problémy s připojením. Síť GSM sice
uměla sestavit datové spojení o rychlosti 9,6, respektive 14,4 kilobitu za
sekundu, avšak tarifikované v závislosti na čase. Při procházení složitými
stránkami tak bylo (a stále je) možné utratit nemalé peníze, než se uživatel
vůbec dopracuje k tomu, co vlastně chtěl najít. Stránky, které jsou koncipovány
tak, aby byly především rychlé, nejsou vizuálně atraktivní. O to v případě WAPu
vůbec nejde, ale mnoho tvůrců prezentací a služeb to nepochopilo.


Pozvolný úpadek

Dnes je prohlížeč WAP součástí každého nového mobilního telefonu. Podporuje
novější verzi protokolu, obsahuje zabezpečení, cookies, šifrovaný přenos na
úrovni stejné nebo podobné té, jakou známe z PC. Technologie připojení GPRS
odbourala nutnost platit za minuty on-line, a ceníky snad všech mobilních
operátorů nabízejí takové kilobajtové sazby, že využívat WAP například ke čtení
zpravodajství je levné. Asi jako odesílání SMS.

Přesto WAP "vypadl" z veřejného povědomí. Prohlížeč je až příliš často mrtvou
součástí mobilního telefonu, o kterou jeho majitel projevuje jen minimální
zájem. Přitom již zdaleka netrpí problémy svých počátků. Poskytovatelům obsahu,
snad s výjimkou technických nadšenců, se WAP nevyplatí. Neochota uživatelů
plodí neochotu tvůrců, nedostatek financování, bez vyhlídek na příjmy, bez
potřeby tuto technologii využívat.


Lepší časy v nedohlednu?

Tak, jak dochází ke zdokonalování mobilních telefonů, zlepšují se i jejich
komunikační možnosti. Nové modely mají barevné displeje. Také rozlišení se
počítá nezřídka již ve stovkách obrazových bodů v každém směru. Díky tomu, díky
rychlému připojení a modernímu hardwaru lze s mnohem menšími problémy
zpracovávat a zobrazovat standardní WWW stránky. Tím se zvolna zužuje již tak
malý prostor pro WAP. WWW je levnější, stává se dostupnějším, je to zavedená a
široce podporovaná technologie.

Přesto stále existují aplikace, ve kterých by mohl být WAP užitečnějším,
efektivnějším a rychlejším řešením. Když pomineme zpravodajství nebo výběr MMS
na telefonech, jež tuto službu nativně nepodporují, existuje široká škála
různých aplikací, pro které je malé a kompaktní řešení lepší variantou než
klasické WWW se všemi jeho doplňky, formáty, protokoly a omezeními.

Asi největší vyhlídkou jsou ony již zmiňované aplikace C/S. WAP může
představovat ideální uživatelský frontend tam, kde často dochází ke změně
voleb, různým druhům vstupu textu, čísel, přepínačů a také kumulovaných
výstupů. Jeho prostřednictvím mohou fungovat konference, expertní systémy,
katalogy. Díky podpoře zabezpečení pak samozřejmě i ty aplikace, u nichž
dochází k přenosu šifrovaných dat: bankovní systémy, vnitřní portály, či
podnikové informační systémy, které využívají internet jako přenosové médium
pro provoz samostatného intranetu. Díky své jednoduchosti, zejména v
uživatelské vrstvě, může WAP nacházet použití právě tam, kde je potřeba
akumulovat výsledky fungování složitého systému do přehledného a malého
výsledku. Takového, který se vejde na displej mobilního telefonu, zobrazí se a
nabídne několik elementárních voleb, jak pokračovat dále. Je lhostejno, jak
komplikovaný a kolikavrstevný systém se k těmto údajům dopracoval, a z kolika
zdrojů je musel posbírat. WAP je zde pouze primitivním prostředníkem, který
může sloužit pro podporu složitých rozhodnutí.


Není pozdě?

Ne. Pokud si potenciální dodavatelé obsahu uvědomí, že síla WAPu nespočívá v
kopírování koncepcí WWW, se kterým nelze soutěžit, mohou vytvářet dále kvalitní
služby pro koncové zákazníky. Problém připojení k síti je dnes prakticky
vyřešen, problémy s bezpečností, s integritou stránek, se serverovým softwarem
také. Jediné, co doopravdy chybí, jsou právě ty dostatečně lukrativní služby,
které by donutily zákazníka rozpomenout se, že i v jeho mobilním telefonu se
nachází prohlížeč WML stránek a možnost pracovat s internetem i jinak, než jako
pouhý modem jako zprostředkovatel komunikace pro jiná zařízení, typicky
notebook nebo PDA. Potom by se WAP mohl, i přesto že je dnes zatracován a
posílán na smetiště dějin, stát opět funkční, životaschopnou a lákavou
technologií. Takovou, která může nabídnout s minimálními investicemi služby s
vysokou přidanou hodnotou.