Hlavní navigace

Vzorce s procenty v Excelu: % z celku, DPH... - 5.díl

10. 5. 2020

Sdílet

 Autor: (c) St22 - Fotolia.com
Vzorce v tomto článku vám pomohou při nejběžnějších výpočtech – ať se jedná o výpočet daně z přidané hodnoty nebo o tipy pro výpočet procentního nárůstu nebo poklesu.

Předcházející díl

 

Vzorce pro práci s procenty, které se nachází v programu MS Excel, vám pomohou při těch nejběžnějších výpočtech, v nichž se v nějaké podobě uplatňují procenta – ať se jedná o výpočet daně z přidané hodnoty, nebo o výpočet procentního nárůstu nebo poklesu. Všechny námi prováděné výpočty ukážeme na konkrétních příkladech, třeba příklady pro převod zlomků na procenta, výpočet daně z přidané hodnoty z nějaké částky, výpočet počtu procent z celku, výpočet procentního nárůstu nebo poklesu, výpočet počtu procent dokončení nějakého projektu a výpočet percentilu. 

Zjištění úrovně dokončení úkolu nebo projektu v procentech

Pokud nechcete utrácet peníze za pořizování programu pro správu projektů, můžete použít níže uvedené vzorce pro správu plánování a průběhu realizace každého projektu společně s údajem o procentu dokončení každého projektu v zadaných intervalech.

1. Zadejte do sloupce A názvy přibližně šesti rozpracovaných projektů.

2. Do sloupců B a C pak zadejte pro každý projekt datum jeho zahájení a datum jeho ukončení.

3. Abyste mohli zjistit stav dokončení projektu, je nejprve třeba spočítat, kolik dní má celkem projekt trvat. To zjistíte tak, že od data dokončení projektu odečtete datum zahájení projektu. Zadejte proto do buněk D2 až D7 vzorec =SUMA(C2-B2).

4. Do sloupce E zadejte počet dní, po které se na každém projektu pracuje. Jedná se o jediný sloupec, jehož obsah budete sami měnit. Předpokládejme, že třeba jednou denně (nebo třeba i týdně) si tento list Excelu otevřete a upravíte data ve sloupci E, čímž získáte přesné výsledky týkající se stavu projektu ve sloupcích F a G (počet dní do dokončení projektu a údaj o tom, z kolika procent je již projekt hotový).

5. Počet dní, které zbývají do dokončení projektu, se zjistí vzorcem =SUMA(D2-E2) zadaným do buněk F2 až F7. Čísla v těchto buňkách se budou neustále měnit a základě údajů vložených do sloupce E (tam se uvádí, kolik dní se již na projektu pracovalo).

6. Nakonec pomocí vzorce =SUMA(E2/D2) zadaného do sloupce G, přesněji do buněk G2 až G7 zjistíte, z kolika procent je již každý projekt dokončen.

Výpočet počtu procent udávajících úroveň dokončení každého z projektů.

tip MIF temata

 

Pokračování