Hlavní navigace

Využijte chytrosti pevných disků

Sdílet

SMART (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) je systém promonitorování moderních pevných disků. Jeho aktivitu není většinou možné fyzicky sledovat, ale DriveLED dokáže in...
SMART (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) je systém pro
monitorování moderních pevných disků. Jeho aktivitu není většinou možné fyzicky
sledovat, ale DriveLED dokáže informace od technologie SMART získat a následně
je ve srozumitelné formě předat uživateli. Pevné disky jsou z hlediska poruch
obecně nejháklivějším typem hardwaru - jako jedny z mála obsahují pohyblivé
součásti a například kvůli rychlosti rotace jsou zatěžovány velkými setrvačnými
silami. Naneštěstí je právě pevný disk nositelem toho nejcennějšího - našich
dat. Technologie SMART představuje pokus výrobců nějak podchytit stav disku, a
tím odhadnout pravděpodobnost fatlání havárie. Program DriveLED trvale sbírá
údaje od diskového SMARTu, a v případě potřeby uživatele informuje.
K běhu DriveLEDu je potřeba pouze pevný disk kompatibilní se zmiňovanou
technologií (prakticky všechny moderní pevné disky) a Windows NT, 2000 nebo XP.
Odborníkovi je už patrně jasné, že DriveLED běží jako služba operačního
systému. Svůj stav indikuje ikonou v panelu nástrojů. V uživatelském rozhraní
(viz obrázek) je ikonami znázorněna disková vybavenost počítače a konfigurační
nástroje. Konfigurace představuje zejména možnost měnit transparentnost okna a
jeho ukotvení "vždy na vrchu", takže i během práce s jinými aplikacemi lze
sledovat stav diskového subsystému. Každému pevnému disku jsou přiřazena
kolečka s písmenem, charakterizujícím diskový oddíl. V principu se dají
monitorovat i síťové disky, musejí být ovšem mapovány v době spuštění DriveLEDu
(jinými slovy, musejí se zobrazit v okně Tento počítač). Kromě stavu, který je
barevně kódován (zeleně -disk v pohodě, červeně - disk před kolapsem), se
zobrazují teplota disku a zaplnění oddílů, indikovány jsou také přístupy na
disk (zeleně čtení, červeně zápis). DriveLED umožňuje indikovat operace čtení/
zápisu i pomocí LED na klávesnici, avšak mě tato funkce během testu
nefungovala. K ostatním SMART údajům je zajištěn přístup prostřednictvím
dalšího informačního okna. To zobrazuje např. celkový počet bootovacích
sekvencí, počet chyb, celkovou dobu běhu, popřípadě modelové a sériové číslo
pevného disku. Zde je třeba upozornit, že ne všichni výrobci implementují do
svých produktů kompletní sadu SMART instrukcí, takže někdy nemusejí být k
dispozici všechny informace. DriveLED má funkci pouze informativní, není
schopen chyby nějak napravovat. Jedná se tedy o jakýsi rozšířený front-end.
Omezení funkčnosti programu plynou z možností monitorovaných zařízení. Starší
disky bez SMARTu nelze pomocí DriveLEDu sledovat vůbec. Podobné je to bohužel i
s moderními sestavami IDE RAID. Vzhledem k tomu, že tato disková pole jsou pro
systém prezentována jako SCSI - I RAID, nejsou dotazy pro SMART přenášeny
řadičem pole, a proto nelze stav jednotlivých disků monitorovat. USB disky
nelze takto monitorovat také, neboť ovladač USB nepodporuje SMART dotazy.
Cílovým zákazníkem je běžný domácí uživatel nebo malá kancelář s moderním
vybavením. Ti svému hardwaru a bezpečnosti svých dat obvykle nevěnují přílišnou
pozornost, takže pro ně může být upozorňovací funkce DriveLEDu velmi užitečná.
Pro nasazení mluví i poměrně příznivá cena.

O&O DriveLED 2.0
K recenzi poskytla firma: O&O Software, http://www.oo-software.com
Cena: 19,95 USD