Hlavní navigace

Vytvořte si dynamické stránky - PHP: hypertext preprocessor

1. 7. 2003

Sdílet

Internet se mění a již dávno tvůrci webových stránek (dnes již mnohdyrozsáhlých aplikací, nahrazujících či vhodně doplňujících stávající podnikové informační systémy) nevyst...
Internet se mění a již dávno tvůrci webových stránek (dnes již mnohdy
rozsáhlých aplikací, nahrazujících či vhodně doplňujících stávající podnikové
informační systémy) nevystačí s tím, s čím začínali jejich předchůdci
průkopníci navrhující stránky pro prostředí internetu někdy v minulém století.

Patrně i vy patříte mezi uživatele pravidelně brouzdající se v jeho vlnách a
stále více přicházíte během této své činnosti do styku i se stránkami, které
doslova vyrážejí dech (zejména svou funkčností) a to jak v kladném, tak i v
záporném významu. Zde totiž platí následující zažité konstatování internet hýbe
světem a pravděpodobně v okamžiku, kdy se i v prostředí tohoto fenoménu začal
svádět neúprosný konkurenční boj, se ukázalo, že statické stránky už asi
dostatečně neoslovují a tudíž ani nepřilákávají nové zákazníky, což nutně vedlo
k tvorbě stále novějších a dokonalejších webových technologií.

V dnešním článku si představíme servery, na kterých lze nalézt informace
související s tvorbou dynamicky generovaných stránek pomocí velmi oblíbeného
skriptovacího jazyka PHP.


PHP: Hypertext Preprocessor

Asi každý programátor využívající jazyk PHP by měl povinně navštívit na webové
adrese http:// http://www.php.cz server, který je přímo zaměřen na podávání
informací souvisejících s PHP. Server totiž obsahuje ucelený zdroj informací ze
světa, jemuž dominuje PHP. Kromě popisu aktuálních novinek může v sekci
Downloads nalézt a stáhnout si různé verze určené pro jednotlivé platformy. V
sekci Documentation zase najde originální PHP manuál, a to hned v několika
různých formátech a jazycích CZ verze je zde také. Ještě nesmím u tohoto
serveru zapomenout vyzdvihnout i možnost vyhledat správnou syntaxi funkcí,
mnohdy i doplněnou vysvětlujícími příklady ve Vyhledávání v seznamu funkcí. Na
závěr představování tohoto serveru se ještě zmíním o sekci Getting help, v níž
(jak je patrné i z jejího názvu) lze nalézt například informace o knihách
věnovaných PHP a odkazech na servery obsahující zdrojové kódy tj. prostě
všechny informace, které mohou programátorům v jejich činnosti pomoci.

Pozn.: Bohužel musím zklamat ty čtenáře, kteří se po pohledu na URL serveru
domnívali, že text na jeho stránkách je v naší mateřštině vše je totiž v
anglické verzi.


Interval denně o tvorbě webu a e-komerci

Druhý server, o němž se dneska zmíním, není potřeba mezi vývojáři aplikací také
dlouze představovat. Za dobu své existence totiž našel řadu svých pravidelných
čtenářů, kteří po ranním nastartování operačního systému začínají svůj den
návštěvou adresy http://www.interval.cz. Dopředu upozorním, že se ovšem jedná o
obsahově šířeji zaměřený server, na kterém lze v sekci Vývoj aplikací kromě
ASP, .NET, JavaScript, XML, Java, Databáze, Perl/CGI, Bezpečnost nalézt i část
zaměřenou na PHP. A tak si mohou i "PHP chtiví" návštěvníci stránek přečíst
různé články/seriály o PHP (v češtině/slovenštině), doplněné vzorovými kódy
(zpravidla v textu podrobněji vysvětlenými) z nejrůznějších oblastí, pro
ilustraci lze uvést například článek o náhradě FTP klienta webovým rozhraním.


Webguru informace o PHP

Druhým serverem, v němž se neztratí tvůrci aplikací, kteří dostatečně nevládnou
anglickým jazykem, je server Webguru nacházející se na adrese
http://www.webguru.cz. Jedná se obsahově menší server, na kterém však lze
nalézt především v sekcích Nejúspěšnější/nejlépe hodnocené zdroje a v Download
centrum různé informace spolu i se zdrojovým kódem hotových aplikací. Pozn.:
Těch bohužel mnoho není pouze 4, a většinou se jedná o aplikace dostupné i na
jiných serverech.


PHP Domovská stránka Jirky Koska Vše o PHP

Ti z vás, kteří již nějaký čas vyvíjejí aplikace pomocí jazyka PHP, s velkou
pravděpodobností začínali s psaním svých prvních skriptů na základě na tu dobu
v našich podmínkách jistě přelomové publikace, knihy autora Jiřího Koska PHP
tvorba interaktivních internetových aplikací. Na adrese
http://www.kosek.cz/php/index. html lze nalézt stránky zmíněného autora
zaměřené i na PHP, např. je na nich popsána knihovna PHPLIB, seznam serverů
poskytujících zdarma hosting s podporou PHP, anebo je zde k dispozici i seriál
Aplikace na webu, který mohu doporučit všem začínajícím tvůrcům dynamicky
generovaných stránek.


WeberDev.com

Zahraniční server, nalézající se na webové adrese http://www.weberdev.com, lze
pouze doporučit každému programátoru webových aplikací. V sekci Příklady kódu
(Code Examples) lze kromě oblastí, zaměřených například na Web Servers, MySQL,
Databases a Java Skript, nalézt i poměrně velikou oblast s 2 735 vloženými
fragmenty kódu zaměřenou na PHP. Tato oblast je dále členěna na několik
sub-oblastí dále seskupujících příbuzné skripty, např.: Algorithms, Apache,
Arrays, Authentication, Cache, Calendar, Classes/Objects a řady dalších.

V sekci Články a návody (Articles & Tutorials) je opět PHP věnováno zhruba 138
nejrůznějších návodů vedoucích méně zkušené programátory postupně krok za
krokem při instalaci a tvorbě PHP skriptů. A nakonec zmíním sekci
Documentation, v níž lze nalézt PHP a MySQL Manuál.


PHPBuilder.com

Další zahraniční server, který si vydobyl své místo ve vývojářské komunitě díky
informacím na něm uložených, je PHPBuilder http://www. phpbuilder.com. Tento
server je opět rozčleněn na obdobné sekce jako předchozí (oproti němu je však
zaměřen pouze na PHP) a tak lze na něm nalézt v sekci Articles články rozdělené
do následujících skupin: Application, Architecture, Databases, HTML,
News/Reviews, PHP Functions, PHP-GTK, Setup and Installation, Site
Operation,Tricks and Hacks. V sekci Docs je k dispozici opět PHP manuál, a
samozřejmě že na serveru je i knihovna kódů (Code Library), v níž lze nalézt
fragmenty kódu či rovnou celé aplikace, které dali k dispozici pro volné
využití či jako možný ideový námět jejich tvůrci.


Zend Technologies

Server nacházející se na adrese http://www. zend.com/developers.php pomůže opět
programátorům v jejich práci. Mohou se na něm seznámit jak s komerčními i
nekomerčními produkty, například s oblíbeným Zend Studiem či naopak Zend
Optimizerem, tak se na něm mohou dozvědět podrobnější informace o PHP. V sekci
PHP Into the Future je například představen Zend Engine 2.0, či si lze rovnou
ze serveru stáhnout nejnovější verzi PHP.

Na serveru opět nechybí knihovna skriptů (Code Gallery), která je dále
rozčleněna na různé oblasti: Algorithms, Commerce, Databases atd. Kromě toho je
na serveru možné nalézt odkazy na ostatní servery a diskusní fóra zabývající se
problematikou PHP.


phpWizard.net

Na adrese http://www.phpwizard.net lze nalézt poslední zajímavý server, o
kterém se v tomto článku zmíním. Můžete se totiž na něm seznámit s mnoha
zajímavými Open Source projekty: phpAds, phpEasyMail, phpMyAdmin, phpIRC,
phpChat, phpPgAdmin a phpPolls, a s dalšími zdroji informací, tj. s návody,
odkazy na ostatní servery zabývajícími se obdobnou problematikou a také i s
hotovými skripty.


Shrnutí

Doufám, že tento článek pomůže jak začínajícím (ti patrně nejprve využijí
nějakého úvodního seriálu o PHP, pomocí nějž jemně proniknou do tajů jazyka),
tak i pokročilejším tvůrcům webových aplikací využívajících ke své činností
skriptovacího jazyka PHP. Dá se říci, že by byl téměř hřích se nepodívat na
zmíněné servery a nezjistit, co nového se v oblasti PHP událo a jaké mají
ostatní programátoři zkušenosti či jak oni řeší obdobné problémy. Případně i vy
samotní můžete být trochu kolegiálnější a zkusit se podělit o své skripty, či k
nalezení řešení problému využít řady diskusních fór, na nichž vám mnohdy
"kolegové" rádi pomohou s různými potížemi. Díky tomu, že PHP je skutečně velmi
populárním prostředkem pro tvorbu dynamicky generovaných stránek, nebylo možné
v tomto článku obsáhnout všechny servery zabývající se touto problematikou.
Doufám ovšem, že jsem vybral vhodný pelmel (českých i zahraničních) serverů,
který pomůže řadě čtenářů byť jsou v něm servery jen stručně popsány.