Hlavní navigace

Vytváříme zabezpečené aplikace v MS ASP.NET

1. 6. 2005

Sdílet

Nástup nové technologie a běhové platformy MS.NET znamenal svého druhu revolucinejen v oblasti tvorby klasických graficky orientovaných programů na platformě Windows, ale především na po...
Nástup nové technologie a běhové platformy MS.NET znamenal svého druhu revoluci
nejen v oblasti tvorby klasických graficky orientovaných programů na platformě
Windows, ale především na poli provozování dynamických webových aplikací,
jejichž motorem je služba IIS. Zbrusu nová technologie ASP.NET přinesla
důkladné rozpracování řady témat, k nimž především patří zabezpečení. Právě
jemu je věnována na našem trhu svého druhu ojedinělá monografická publikace
přímo z dílny vývojářů Microsoftu.
Výklad látky je koncepčně rozdělen zhruba na dvě základní části. První polovina
knihy je především popisem výchozích principů a mechanismů, na nichž stojí
komplexní zabezpečení celého řetězce uživatelská aplikace - webový server
-databáze. V celkem třinácti kapitolách zde tvůrci pojednávají o všech
klíčových součástech: mezi prvními jsou možnosti ověření klientů a zabezpečení
komunikačního kanálu, velmi důkladně je zpracována architektura samotné
technologie ASP.NET a její možnosti a na řadu přichází také bezpečná spolupráce
se vzdálenými webovými službami. Velmi cenné je shodné strukturování všech
kapitol v první části knihy: po úvodním výkladu jsou představovány konkrétní
scénáře, koncepce při jejich skutečné realizaci a naznačeny jsou i skryté
problémy.
Kapitoly ve druhé části knihy jsou uvozovány společným označením "jak na to",
což velmi přesně vystihuje posun stylu výkladu. Znalost principů se již
předpokládá, a proto zde narazíte na zcela konkrétní a přesné postupy, jak
určitou skupinu funkcí zprovoznit a jak realizovat konkrétní modely či scénáře.
Látka je tedy členěna do kratších odstavců charakteru "krok za krokem", jež
obsahují buď výstižné výpisy zdrojových kódů či detailní popis
administrátorských postupů nebo konfigurací, vedoucích k cíli.
Jde o knihu vysoce specializovanou, jejíž náplň docení buď programátoři
pokročilých webových aplikací, nebo obzvláště nadšení a zapálení
administrátoři, spravující prostředí webových serverů. Oběma skupinám ji lze
vřele doporučit už jen proto, že je u nás víceméně raritou.

Autor: kolektiv autorů
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 542
Doporučená cena: 690 Kč