Hlavní navigace

Vytvářejte makra v Excelu pro efektivnější práci s tabulkami - 1.díl

3. 2. 2019

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Prostřednictvím maker můžete opakovaně prováděný sled operací v listu Excelu sloučit do jedné bleskově provedené transakce.

Úvod

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které realizují rutinně prováděné opakované operace – tím vám ušetří jedna spoustu času, jednak spoustu psaní na klávesnici či pohybů myši. Jeden příklad za všechny – Excel dokáže zpracovat (spočítat) rozsáhlý list Excelu za pouhou desetinu sekundy! Jsou to tedy právě ručně prováděné operace, které jej (a vás) zdržují. A tady přicházejí na řadu makra, která dokážou všechny tyto jednotlivě a ručně prováděné operace sloučit do jedné okamžik trvající transakce.

Makra v Excelu: tipy do začátku

Na následujících řádcích vám ukážeme, jak napsat své první makro. Až zjistíte, jak je snadné automatizovat operace prostřednictvím maker, uvidíte, že se už bez nich neobejdete.

Nejprve několik tipů pro přípravu vašich dat na použití maker:

  • S makrem vždy začínejte na výchozí pozici (buňka A1). Nejrychleji se na tuto buňku dostanete pomocí klávesové zkratky Ctrl + Home.
  • Pro navigaci používejte kurzorové šipky (šipka nahoru, šipka dolů, šipka vlevo, šipka vpravo), klávesy pro pohyb po listu (klávesy End, Home atd.) a podobně fungující klávesové zkratky.
  • Makra vytvářejte co nejmenší a taková, která vykonávají co možná nejkonkrétnější operace. Taková makra se vám totiž budou velmi snadno testovat a v případě potřeby upravovat. Později pak můžete kdykoliv několik těchto miniaturních a perfektně vyladěných maker sloučit do jednoho.
  • Makra používají relativní adresování buněk, což znamená, že v makru na tyto buňky pouze „ukazujete“. Do makra tedy adresu buňky nezadáváte napevno (takto zadaná adresa se označuje jako absolutní. Takovou adresou je například adresa A1, B19, C20 apod.). Listy v Excelu mají dynamický charakter, což znamená, že se neustále mění, resp., mění se adresy buněk.
  •  Napevno zadaná čísla a napevno zadané údaje, jako jsou například jména, adresy, identifikátory atd. se obvykle zadávají předem a ve skutečnosti vlastně vůbec nejsou součástí makra. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje prakticky nemění (a pokud ano, jedná se obvykle pouze o přidání nebo odebrání nového záznamu), je prakticky nemožné takovou operaci zahrnout do makra.
  • Nejprve proveďte právu a kontrolu dat: přidejte, upravte, popřípadě odstraňte záznamy a pak přidejte aktualizované hodnoty. Makro spusťte až nakonec.

 

MIF21

Pokračování