Hlavní navigace

Vysoké školy jdou do boje proti plagiátorům

16. 5. 2008

Sdílet

Ode dneška bude celkem 17 českých vysokých škol používat jednotný systém na odhalování opsaných studentských závěrečných prací. Software vyvinuli programátoři Masarykovy univerzity v Brně.

skoleni

Projekt, který je financován deseti milióny korun od ministerstva školství, je vůbec prvním svého typu na českých univerzitách.


Nový systém bude obsahovat databázi diplomových prací a některých internetových zdrojů. Právě s texty v této databázi budou moci učitelé porovnávat práce svých studentů a najít tak možné shody ve větách a odstavcích. Na základě odhalení tímto novým systém bude na většině škol hrozit studentům-plagiátorům slyšení před disciplinární komisí a následně i vyloučení.

Na Masarykově univerzitě se systém již rok používá a většina pedagogů si ho pochvaluje. Jedinou vadu odborníci spatřují v tom, že se nezapojila Univerzita Karlova. Její mluvčí, Václav Hájek, prozatímní neúčast v projektu odůvodnil slovy: „Vzhledem k extrémnímu zatížení aktuálními tématy, jako je transformace fakultních nemocnic, příprava Bílé knihy, nebo připomínkování návrhu reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR se UK bude projektem zabývat ve druhé polovině června. Případné zapojení do projektu by bylo možné od počátku akademického roku 2008/2009."
Pro úplnost zde uvádíme seznam vysokých škol zapojených do projektu:

Akademie múzických umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekonomická univerzita v Bratislave
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

- - Adam Šoltys