Hlavní navigace

Vyrobte si PDA dokument - 602Pro PrintPack 2002

Sdílet

Pblémy s čitelností svých dokumentů. To je nepříjemné zejména při publikovánípro širší veřejnost, v jedné firmě se dá předpokládat použití jednotné technologie. V šests...
Pblémy s čitelností svých dokumentů. To je nepříjemné zejména při publikování
pro širší veřejnost, v jedné firmě se dá předpokládat použití jednotné
technologie.

V šestsetdvojce si však řekli dost a zvolili poměrně nečekané, avšak elegantní
řešení. Je postaveno na rozšířenosti a oblibě formátu pdf. Acrobat Reader má
na svém počítači nainstalován prakticky každý, konečně spousta materiálů na
internetu je dostupná právě v tomto původně proprietárním formátu firmy Adobe.
PrintPack není nic jiného než dvojice virtuálních tiskáren, které mají výstup
směrován na disk ve formátu pdf.

Po velice jednoduché instalaci se objeví v seznamu tiskáren dvě nové položky,
Print2Mail a Print2PDF. Žádné další nároky na uživatele nejsou kladeny, což
je velice příjemné. Vytvoříte-li pak jakýkoliv (!) dokument, stačí dát příkaz
k tisku a v dialogovém okně pak zvolit příslušnou virtuální tiskárnu. Poté se
otevře dialogové okno, ve kterém je nutné zvolit jméno ukládaného souboru a
možné doplnit některé informace, jež běžně dokument pdf obsahuje. Výsledek je
více než uspokojivý a můžete se být jisti, že bude čitelný v nezměněné podobě
všude na světě.

Toto řešení samozřejmě neposkytuje možnost znovu uložený pdf soubor načíst a
modifikovat, protože není spojen s nějakým konkrétním softwarem. Jakoukoliv
modifikaci je proto nutné dělat v původním textu, který poté znovu
"vytisknete" do souboru. Podobně funguje i tiskárna Print2Mail. Přímo do těla
e-mailové zprávy je vložen obrázek ve formátu gif, obsahující celý text. Tím
je opět beze změn (pomineme-li ztrátovost gif komprese) dostupný původní text.

Celkově se tak lze vyhnout nepříjemnostem při čtení textu na počítači, který
má jinak nastavené znakové sady. Různé potvorné znaky namísto krásných
českých, interpunkcí obdařených liter, jsou tím pádem odkázány do propadliště
dějin. Jak je patrné, ideální je tento produkt pro tvorbu manuálů a návodů, u
kterých se nepředpokládá upravování dalšími osobami.

Dobrý a užitečný nápad za víceméně přijatelnou cenu činí spolu s vysokou
funkčností z tohoto produktu dobrou volbu pro elektronické publikování.


602Pro PrintPack 2002

chytré řešení
snadná obsluha
K recenzi poskytla firma: Software602, http://www.software602.cz
Cena: 1 048 Kč