Hlavní navigace

Vypalujeme si vlastní CD

1. 5. 1999

Sdílet

Instalace vypalovací mechaniky, ať už je připojená na rozhraní IDE (ATAPI) čiSCSI, je poměrně snadná záležitost. Předně je důležité nespěchat a neudělat chybu v zapojení. Přípa...
Instalace vypalovací mechaniky, ať už je připojená na rozhraní IDE (ATAPI) či
SCSI, je poměrně snadná záležitost. Předně je důležité nespěchat a neudělat
chybu v zapojení. Případné omyly však jen výjimečně končí poškozením mechaniky
nebo počítače.

Instalace vypalovací mechaniky
1 Připravte si nástroje, počítač a vlastní mechaniku. Tu vybalte z obalu, a
pokud má uvnitř nějakou papírovou či plastovou vložku, rovněž ji odstraňte.
Jestliže máte také plochý kabel, ať už 40žilový IDE nebo 50žilový SCSI-2,
nezapomeňte si jej připravit.
2 S pomocí (nejčastěji) křížového šroubováku otevřete skříň počítače.
Prohlédněte si jej a zjistěte, zda už jsou nějaká zařízení na sběrnici
instalována. V případě IDE sběrnice jsou nejlepší kombinace pevný disk na
primárním kanálu, vypalovačka na sekundárním, nebo pevný disk na primárním
kanálu master, rychlá CD-ROM mechanika jako slave a vypalovačka na sekundárním,
při dvou discích pak oba na primárním jako master a slave s vypalovačkou na
sekundárním. Jestliže máte pomalou CD-ROM mechaniku staršího data výroby,
uvažujte o kombinaci pevný disk na primárním kanálu a vypalovačka spolu s
CD-ROM mechanikou na kanálu sekundárním, případně starou mechaniku odstraňte
úplně.
3 U SCSI připojení je dobré najít volné SCSI ID. Buď pomocí prozkoumání jumperů
všech připojených zařízení, nebo jednodušeji přes SCSI konfigurační utilitu
zavolanou při spuštění počítače. Ta vypíše všechna volná i obsazená ID a
zařízení na ně připojená. Je sice možné pod Windows 9x používat automatické
přiřazení SCSI ID pomocí protokolu SCAM, jestliže jej mechaniky i řadič
podporují, ale kvůli kompatibilitě se vyplatí zjistit si ID a ručně jej
nastavit pomocí jumperů.
4 Nastavte jumpery (zkratovací propojky) na požadovaný stav. SCSI ID se
většinou nastavuje pomocí jumperového pole jako binární součet všech hodnot. To
znamená, že první jumper reprezentuje číslo 1, druhý 2, třetí 4 a čtvrtý 8.
Např. když chcete nastavit SCSI ID 6, zkratujete druhý a třetí jumper, a součet
hodnot vám dá výsledné ID 6. Pokud budete zařízení připojovat jako poslední v
řadě, nezapomeňte nastavit také terminaci. U IDE zařízení toto všechno odpadá a
nastavuje se jen pozice na kanálu, tedy volba master slave. Opět se k tomu
využívá většinou tří jumperů, z nichž jeden reprezentuje pozici master, druhý
pozici slave a třetí tzv. cable select, využívanou jen při použití zvláštního
kříženého IDE kabelu. Zjistěte, která strana plochého konektoru má pin označený
1. Většinou to bude strana blíže u napájecího konektoru.
5 Odstraňte 5,25" záslepku na přední straně skříně. To bývá většinou ta větší,
velikostí odpovídá přibližně rozměrům plastového čela mechaniky. Jestliže se
vám ulomí přídržná ouška, nic se neděje, záslepku už stejně nejspíš potřebovat
nebudete. Přesto však zbytečně nepoužívejte násilí, ať moc nepoškodíte skříň.
6 Zasuňte mechaniku dovnitř vzniklého otvoru. V některých případech budete
potřebovat upevnit speciální plastové lyžiny na boky mechaniky. Většinou je
najdete u své počtačové skříně, případně kontaktujte dodavatele svého počítače
a lyžiny získejte od něj. Mechaniku zasuňte co nejhlouběji to jde, abyste
viděli její zadní stranu. To je velmi důležité pro snadné připojení konektorů.
Jestliže to váš case neumožňuje, udělejte si alespoň místo ve změti okolních
kabelů. Důležité je nic omylem nerozpojit.
7 Připojte plochý kabel do konektoru na zadní straně mechaniky. Přestože
správná pozice bývá většinou klíčována zářezem v okolí konektoru na mechanice,
vodič označený červenou barvou má číslo jedna a patří na stranu mechaniky, jež
byla před tím označena. Nejpravděpodobněji to bude strana blízko napájecího
konektoru. Připojte také napájecí konektor. Ten je rovněž klíčován, takže k
chybnému otočení dojít nemůže.
8 Pokud připojujete k ještě neobsazenému IDE kanálu, zapojte kabel také do
základní desky. K nalezení správného konektoru použijte manál k základní desce.
Konektory bývají označeny IDE1 a IDE2. Důležité je dbát na lokalizaci pinu 1 a
správné nastavení kabelu. SCSI kabel zapojte do plochého SCSI konektoru na
kartě řadiče. Když máte řadič integrován na základní desce, znovu použijte
dokumentaci k desce. Opět dbejte na správnou pozici pinu 1.
9 Pokuste se nastartovat počítač. Předtím nezapomeňte vyndat veškeré nástroje
zevnitř skříně počítače. IDE mechanika by měla být zjištěna při detekci IDE
zařízení, SCSI při skenování SCSI řadiče. Jestliže není vypalovačka zřejmá u
IDE, může být problém v zakázané autodetekci. Pomocí klávesy DEL jděte při
startu počítače do setupu, a zvolte na všech zařízeních autodetekci zařízení i
režimu přístupu. SCSI se nastavuje v SCSI BIOSu. Klávesová zkratka se ukáže při
zavádění BIOSu těsně po startu. Povolte autodetekci u všech zařízení nebo aspoň
u SCSI ID, které je přiřazeno nově instalované mechanice. Pokud je to nutné,
znovu restartujte počítač.
10 Připevněte mechaniku s pomocí upevňovacích šroubků do skříně. Čelo by mělo
lícovat s přední stranou case, i když samozřejmě záleží na konkrétní
konfiguraci. Ještě předtím je možné s pomocí tenkého audio-kablíku propojit
mechaniku se zvukovou kartou. Pak uzavřete skříň.

Instalace a používání vypalovacích programů
1 Vložte instalační diskety či CD do příslušné mechaniky a spusťte program
Instal.exe nebo Setup.exe. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Pokud to software neudělal sám, vypněte automatické oznámení vložení CD do
mechaniky. To provedete tak, že na ploše Windows klepnete pravým tlačítkem myši
na ikonu Tento počítač, zvolíte Vlastnosti, list Správce zařízení, větev
Mechaniky CD-ROM, a pak model konkrétní vaší mechaniky. Pak stisknete tlačítko
Vlastnosti nebo dvakrát klepnete na jméno mechaniky. Zvolte list Nastavení,
odznačte volbu Automatické oznámení vložení a stiskněte OK. Systém bude
vyžadovat restart, tak mu vyhověte.
3 Spusťte vypalovací program. Je-li to možné, zvolte nějakého vypalovacího
průvodce, který vám ukáže, jak který konkrétní program použít a nastavit. Není-
li k dispozici průvodce, přetáhněte do okna výsledného obrazu ručně soubory
určené k archivaci.
4 Z důležitých voleb nastavte formát výsledného CD jako ISO 9660 nebo Joliet v
případě, že používáte dlouhá jména v názvech souborů. Pokud máte dost místa na
disku a dost času na přípravu, udělejte si nejdřív image (obraz) výsledného
disku, a ten až poté vypalte. Jinak palte systémem on-the-fly, tedy přímo ze
souborů na CD-R(W).
5 Vlastní pálení spustíte tlačítkem označeným většinou Burn či Write. Je dobré
mít už v té době připravené CD-R médium v mechanice.

Problémy při instalaci a jak na ně
JEN IDE - Po instalaci se mi nedaří najít nové zařízení v tabulce zařízení na
IDE.
Problém může být třeba v tom, že některé disky a CD-ROM mechaniky spolu
spolupracovat v určité konfiuraci neumějí. Proto můžete prohodit pozici master
a slave, samozřejmě s příslušnými změnami jumperů. Další možností je vyměnit
zařízení připojená na první a druhý kanál řadiče nebo začít nějakou rozsáhlejší
výměnu.
JEN IDE - Vypalovačka mi sice funguje, ale už mi nefunguje jiné zařízení na
IDE, třeba pevný disk.
Jsou dva možné zdroje problému: buď byl při instalaci povysunut konektor jiného
zařízení na řadiči a nezbývá, než vše znovu překontrolovat. Anebo může být
zařízení tak špatně "najumperováno", že samo funguje, ale nefunguje jiná
jednotka. Zaměřte se především na rozdílné pozice jumperů ve stavu pouze "Drive
is master", nebo navíc i s volbou "Slave is present".
JEN SCSI - Při startu trvá velmi dlouho, než se proberou všechna zařízení na
SCSI sběrnici. Přestože mám jen řadič a vypalovačku, prohledává se všech 16
SCSI ID.
U některých SCSI BIOSů lze vypnout prohledávání dalších ID. Pozor však, až
budete přidávat nové zařízení, třeba skener. Zřejmě budete muset převolby v
SCSI BIOSu změnit.

9 0260/OK

10 rad Jak úspěšně vypalovat na CD
1 Často defragmentujte povrch pevného disku.
2 Ostraňte všechny rezidentní programy, antiviry, hlídače pošty a podobně.
3 Nejlépe odstraňte i jakékoliv jiné programy, mějte jeden systém vyhrazený
jen na vypalování.
4 Odpojte se od sítě, nebo alespoň odstraňte službu Sdílení souborů a
tiskáren.
5 Režim zápisu on-the-fly používejte jen v případě dostatečně dimenzovaného
hardwaru.
6 Jestliže kazíte příliš mnoho médií, připravte si vždy raději image (obraz)
disku.
7 Využívejte možností CD-RW, jestliže máte vypalovačku schopnou takového
zápisu. Ušetříte spousty médií.
8 Při vypalování na počítači nepracujte. Pokud už musíte, vyhýbejte se
náročným programům.
9 Multisession používejte jen v odůvodněných případech platíte 24 MB prostoru
za začátek první session a 15 MB za každou další.
10 S packet writingem pracujte velmi opatrně. Na CD-RW je to zajímavé, na CD-R
vám to může přinést horké chvilky při převádění do ISO 9660.


VYPALOVACÍ MECHANIKA IDE, NEBO SCSI?
Vlastnosti IDE vypalovaček Vlastnosti SCSI vypalovaček
Mechaniky jsou většinou levnějš Samotná mechanika je většinou dražší
Řadič je integrován na každé základní desce Nutné koupit další speciální kartu
Standardně dva řadiče a maximálně 2 zařízení na řadič U SCSI-2 až 15 zařízení na řadič
Větší zátěž systému, menší výkon sběrnice Malá zátěž díky vlastnímu procesoru
Problémy se souvislým tokem při 2 zařízeních na řadiči Zřetězení příkazů zabezpečuje
souvislý tok dat
Mechaniky zná drtivá většina vypalovacích programů Nutno použít program, který mechaniku
znáTipy a triky pro práci s vypalovacími mechanikami
1 Vypalování disků delších než 640 MB
Jestliže chcete vypálit vlastní CD s délkou větší než 640 MB, můžete se vzdát
kódů pro opravu chyb a pálit ve formátu CD-ROM Mode 2 XA. Takto vypálená CD
však nebudou obsahovat samoopravné mechanismy na úrovni dat, a zůstanou tak jen
chybové korekce na úrovni CD disku. Velikost CD však v tomto případě bude přes
700 MB a bude čitelné v naprosté většině stávajících CD-ROM mechanik.
2 Zálohování audioa datových CD s délkou přes 74 minut
Pokud potřebujete udělat záložní kopii z CD, které má přes 74 minut, resp. 640
MB, můžete koupit speciální CD s délkou 80 minut. Tato CD jsou sice o poznání
dražší než klasická 74 minutová CD, a vyžadují vypalovací mechaniku i software
schopný s nimi pracovat, ale pak jsou čitelná ve všech mechanikách. Další
možností je použít tzv. overburning, tedy techniku, kterou se může na médium o
délce 74 minut "nacpat" o něco málo více. V principu se využívá toho, že
mechanika nedokončí závěrečnou servisní část CD, ale CD je i přesto čitelné.
Také na overburning musí být dostatečně dobrá mechanika a schopný vypalovací
software.
3 Stále čistý systém
Zajímavou možností využití programů typu Norton Ghost, umožňujících práci s
obrazy disků, je uložení čistě nainstalované vypalovací konfigurace do souboru
a následné obnovení. Počítač se pak může poměrně bez omezení používat, a při
vyskytnutí se prvního zkaženého média se disk může obnovit z čisté zálohy, kde
je vypalování už bezproblémové.
4 Kdy použít CD-R a kdy CD-RW
Odhlédneme-li od možnosti používat CD-RW jako testovací matrici před
vypalováním CD-R, nabízí se několik velmi zajímavých možností užití. Může to
být třeba přenášení dat mezi dvěma počítači, kdy zdrojový je vybaven CD-RW
mechanikou a cílový třebas jen CD-ROM jednotkou, avšak schopnou číst CD-RW
média. Další možností využití CD-RW médií jsou každodenní inkrementální zálohy,
místo klasického použití pásek. Naopak CD-R je jednoznačně výhodné pro
archivaci, případně jako velmi levná náhražka diskety, kterou je možné bez obav
poslat zákazníkům.
5 Jaká média pro vypalování použít
Odpověď na tuto otázku je velmi komplikovaná. Jsou uživatelé, kteří preferují
jednu konkrétní značku (oblíbená jsou například média Imation, TDK, Philips či
Traxdata), avšak je také mnoho uživatelů spokojených s tzv. generickými či
no-name médii za nižší cenu. Především je ale dobré používat média se zaručenou
kontinuitou, tedy ta, u nichž každá další várka nebude o něco jiná. Tento
problém se týká především no-name médií. Navíc jsou ještě různá média vhodná
pro různé mechaniky. Proto je vhodné média si vyzkoušet na vlastní mechanice a
používat to, jež je pak nejlépe čitelné.