Hlavní navigace

Výkonný vývojář

1. 12. 1998

Sdílet

PowerBuider 6.5 Enterprise PowerStudio se stěžejním produktem PowerBuilder představuje ideální prostředí pr...


PowerBuider 6.5 EnterprisePowerStudio se stěžejním produktem PowerBuilder představuje
ideální prostředí pro vývoj širokého spektra aplikací, zejména
pak aplikací databázových, založených na technologii
klient/server. Nová verze přináší vylepšenou integraci nástrojů
PowerStudia a řadu dalších novinek či možností (vývoj
internetovských aplikací, práci s databázemi, distribuované
aplikace). Velkým kladem je i podpora široké škály platforem.

Trendem softwarových firem, v němž ani Sybase nezůstává stranou,
je integrace vývojových nástrojů do jednotného vývojového
prostředí, a nabízí svůj stěžejní produkt pro vývoj
klient/server podnikových aplikací v rámci integrovaného
prostředí PowerStudio. Vývojář tak s produktem PowerBuilder
dostane další nástroje PowerStudia - AppModeler, PowerSite,
PowerDynamo a Jaguar CTS. Pokud jde o druhý základní produkt
PowerStudia - PowerJ, ten je obsahem samostatného balíku nebo
balíku PowerStudio Full Edition. PowerBuilder je - oproti
některým RAD vývojovým prostředím k vytváření podnikových
aplikací - již léty prověřěnou aplikací, a také se neomezuje jen
na prostředí operačních systémů Windows (toto prostředí nebylo
ani jeho prvotní platformou). Vytvářet aplikace pomocí
PowerBuilderu lze pro prostředí Windows (95, 98, NT), Macintosh
a platformy operačního systému UNIX, a to beze změn zdrojového
kódu, což je samozřejmě velká výhoda. Krabice, obsahující
PowerBuilder, je poměrně lehká a útlá. Je to tím, že kromě
instalačních CD disků neobsahuje takřka žádnou dokumentaci. Ta
je k dispozici v digitální podobě, dále jsou k použití CD
Infobase, Computer Based Training a Online Books (v tištěné
podobě je možné dokoupit). Minimální požadavky pro prostředí
Windows jsou tyto: Počítač s procesorem 80486SX, CD-ROM
mechanika, 16 MB operační paměti a 50 MB prostoru na disku.
V rámci PowerStudia vývojář dostane databázi SQL Anywhere ("menší
bratr" relační databáze Sybase SQL Server), aplikaci PowerSite
(mocný nástroj pro vytváření webovských stránek v režimu
WYSIWYG), PowerDynamo sloužící k vytváření dynamického obsahu
webowských stránek na základě SQL dotazů prostřednictvím skriptu
kompatibilního s JavaScriptem, AppModeler (jedna ze šesti
součástí aplikace PowerDesigner je nástroj určený k vytvoření
fyzického modelu databázového a kostry aplikace na základě
datového modelu s volbou vývojového prostředí) a Jaguar CTS
(Component Transaction Server). Součástí PowerStudia je i řada
dalších menších aplikací, jako je např. InfoMaker či ObjectCycle.

Možnosti PowerBuilderu

PowerBuilder je univerzální vývojový nástroj, který umožňuje
vytvářet aplikace sahající od vícevrstevných klient/server či
distribuovaných aplikací (s možností použití jak synchronního,
tak i asynchronního funkčního volání vzdálených objektů) přes
standardní spustitelné aplikace až po komponenty ActiveX,
COM/DCOM, javovské třídy či JavaBeans. Velká podpora je v nové
verzi věnována intranetovským a internetovským řešením
(základním prostředkem je tzv. Web.PB), k jejichž vývoji je
určeno i několik dalších aplikací PowerStudia. PowerBuilder
umožňuje generovat Java Proxy, představující komponenty střední
vrstvy internetovských a distribuovaných aplikací. Jako
databázové rozhraní používá PowerBuilder ODBC a dále vlastní
nativní ovladače, novinkou je možnost používání databází DB2/MVS
a Oracle 8.0 (prostřednictvím klienta Oracle Net 8).

Práce s programem

Základním objektem při práci v prostředí PowerBuilder je objekt
aplikace - soubor typu PBL - který sdružuje objekty
uživatelského rozhraní, zdrojového kódu, knihovny, moduly atd.
Program umožňuje zvolit výsledné prostředí a vytvářet projekty
několika typů - standardní spustitelné aplikace (exe), dynamické
knihovny, C++ soubory, COM komponenty, javovské třídy či prvky
ActiveX. K vytvoření uživatelského rozhraní se používá prostředí
Window Painter. Práce s tímto prostředím je obdobná jako
u ostatních programů tohoto typu při vizuálním návrhu prvků
uživatelského rozhraní aplikace - jednotlivé komponenty se
umísťují a upravují pomocí myši, v okně vlastností se nastaví
odpovídající parametry a ve zvláštním okně se zapíše kód
příslušných událostí (obdobně lze vytvářet i nabídky programu).
4GL programovací jazyk PowerBuilderu - PowerScript - je plně
objektově orientovaný, a pro práci s kódem slouží Script Painter
(k vytváření funkcí prostřednictvím PowerScriptu je určen
Function Painter, který pomáhá s deklarací a parametry funkce).
Práci s kódem usnadňuje uživateli řada pomůcek - velmi jednoduše
je možné do kódu vkládat základní konstrukce jazyka, vestavěné
či vytvořené funkce a dále příkazy jazyka SQL (jednotlivé dotazy
lze ukládat a následně používat). Jednotlivé objekty kódu jsou
barevně rozlišeny a k dispozici je i kontrola chyb syntaxe. Pro
základní práci a správu databází (návrh, tabulky, indexy, ...)
jsou určeny nástroje Database Painter, Table Painter a další,
zatímco pro prezentaci a editaci databázových údajů slouží
DataWindow Painter - k dispozici je i ukázka "živých dat", která
se mají zobrazit v okně podle návrhu (pro vytváření tiskových
sestav je k dispozici obdobný nástroj - Report Painter).PowerBuilder 6.5 Enterprise

+ možnost vývoje aplikací pro řadu platforem
+ další vývojové nástroje v rámci PowerStudia
+ pokročilé prostředky pro práci s databázemi
+/- trochu nestandardní ovládání

K recenzi poskytla firma:

Sybase ČR, s.r.o.
Tychonova 2
Praha 6

Cena: ???????