Hlavní navigace

Výkonnostní testování webových aplikací .NET

1. 4. 2005

Sdílet

Protože platforma MS.NET již představuje dostatečně zavedenou technologii,prokazující svou sílu, nalezneme na trhu řadu publikací, včetně těch, jež pojednávají o tvorbě webových ap...
Protože platforma MS.NET již představuje dostatečně zavedenou technologii,
prokazující svou sílu, nalezneme na trhu řadu publikací, včetně těch, jež
pojednávají o tvorbě webových aplikací. Předkládaný titul se však problematikou
řešení ASP.NET zabývá z poněkud jiného pohledu, než bývá běžně k vidění.
Možná trochu překvapivě je celý svazek zaměřen na jediný aspekt vývoje
úspěšných webových aplikací, a to na testování výkonu. Pochází z dílny týmu
autorů, kteří se touto problematikou zabývají přímo u zdroje - ve společnosti
Microsoft, a proto je zde dobrý předpoklad, že mají k důležitým informacím
velmi blízko a dokáží se samotné platformě MS.NET podívat na zoubek.
Výklad samozřejmě není určen začátečníkům, základy zde popisovány nejsou a
navíc je třeba říci, že k použití takovéto knihy je třeba vyčkat na ten správný
okamžik. Tvůrci pojednali problematiku velice důkladně. Na začátku odkazují na
principy fungování běhového prostředí a stanovují kritéria hodnocení, poté
představují použité nástroje, jež naleznete jak přímo v operačním systému, tak
v balíku Visual Studio.NET. Samotné testování aplikací je rozděleno na části
podle spolupracujících "vrstev": základem je dostupnost samotných síťových
cest, dále se zaměříte na webové rozhraní, následuje pokročilá analýza běhového
prostředí .NET a CLR a nechybí ani problematika přístupu do databáze a ladění
SQL dotazů či indexování.
Celá látka je vyložena přehledně a účelně, knížka je ideální pro praktické
využití. Samozřejmostí jsou četné ukázky z ladících rozhraní, výpisy řady
testovacích skriptů a neocenitelnou pomůckou jsou rovněž referenční tabulky či
ukázky výpočtů a kvalifikovaných odhadů. Cenné je, že látka vychází z
praktických, realizovaných projektů a naznačené postupy nejsou planými
konstrukcemi.
Pokud jste sami programátoři webových aplikací, možná budete příjemně
překvapeni, jak může být kniha přínosná: naleznete v ní řadu tipů a návodů, nad
nimiž jste při snaze prověřit svou práci již určitě alespoň začali přemýšlet,
ale možná jste nevěděli, za který konec to vzít.


Autor: Microsoft ACE Team
Vydavatelství: Grada Publishing,Praha, 2004
Počet stran: 251
Doporučená cena: 299 Kč

Autor článku