Hlavní navigace

Vševidoucí oko zákona. Systém PCinfo MagicEYE 4.0 pro softwarový audit sítě

1. 11. 2005

Sdílet

Čas od času proskočí v médiích zprávy o trestním stíhání administrátorůpodnikových sítí, kteří jsou obvinění, že na jimi spravovaných počítačích se nachází nelegální so...
Čas od času proskočí v médiích zprávy o trestním stíhání administrátorů
podnikových sítí, kteří jsou obvinění, že na jimi spravovaných počítačích se
nachází nelegální software. Tento software nemusí být (a většinou není) ani
instalován samotnými správci sítě, a ti jsou v podstatě obviněni pouze kvůli
liknavosti při hlídání uživatelů a absenci kontrolního systému, který by
dokázal hlídat klientské stanice, provádět audity a hlášení, případně okamžitě
napravit nežádoucí stav.
Jedním ze systémů, určených k tomuto účelu, je český program PCinfo MagicEYE
4.0, se kterým jsme měli možnost se seznámit. Kromě české jazykové mutace je k
dispozici i v německém, polském, anglickém a slovenském jazyce a mezi
referencemi výrobce najdeme mimo důležitých úřadů české republiky i jiné
evropské podniky a úřady.
Prvním krokem při nasazení do provozu je instalace a následný test všech
počítačů zapojených do sítě. Výsledkem testu jsou přesné soupisy všech programů
nainstalovaných na jednotlivých PC. Na jejich základě může administrátor
zjistit, které programy na firemní počítače vůbec nepatří. Jedná se většinou o
hry, grafické programy a jiné programy pro soukromé účely. Tyto programy pak IT
manager jednoduše smaže a ponechá pouze software, který organizace pro své
fungování nezbytně potřebuje a na který vlastní příslušná oprávnění. Poté je
možné porovnat faktický stav programů nainstalovaných na počítačích s
licencemi, nabývacími doklady nebo fakturami a případný rozdíl řešit buď
dokoupením chybějících licencí nebo odinstalováním nelegálních aplikací. Po
provedení přípravných akcí a kontroly teď stačí udržovat stav sítě v legálním
stavu. Aby tento optimální stav zůstal trvalým, zajistí interní předpis, který
mimo jiné stanoví pravidla pro používání a instalaci softwaru na klientských
stanicích. Správce rovněž z programu vytiskne protokol, který obsahuje přesnou
identifikaci konkrétního počítače a soupis nainstalovaných programů. Tak je
zodpovědnost převedena na konkrétní uživatele jednotlivých PC. Po provedení
těchto kroků následují již pouze pravidelné kontrolní skeny sítě. V praxi potom
dochází k tomu, že jednotliví uživatelé, vědomi si skutečnosti, že jakýkoliv
nelegální software na jejich PC bude při nejbližší pravidelné kontrole odhalen,
ho raději na svůj počítač ani neinstalují.
PCinfo MagicEYE 4.0 je rovněž schopen provádět podrobný audit síťového
hardwaru, jehož výsledek může být součástí předávacího protokolu PC. Součástí
výpisu je seznam jednotlivých komponent, včetně takových podrobností, jako jsou
označení výrobce, model, kapacita a podobně. Program dále umožňuje vzdálené
ovládání klientských stanic, které je určeno především pro správu pobočkových
sítí. V rámci vzdáleného přístupu lze instalovat, odinstalovávat a konfigurovat
aplikace.
PCinfo MagicEYE 4.0 je rozhodně dalším zajímavým programem domácí provenience,
který slaví úspěchy i v zahraničí, a to především díky dobrému poměru mezi
cenou a výkonem.

PCinfo MagicEYE 4.0
+ funkce
+ domácí provenience
- není určen pro linux a UNIX
Cena vč. DPH: 7 500 Kč (aplikace) + max. 400 Kč za klienta
K testu zapůjčila firma: FairNet Distribution, http://www.fnd.cz