Hlavní navigace

Všemi deseti a rychle - Programová výuka ZAV

Sdílet

Kpočítačům přivedl technický vývoj i lidi, kteří techniku příliš nevyužívají.Do počítačové klávesnice buší nejen spisovatelé a kancelářské síly, ale stále častěji i lé...
Kpočítačům přivedl technický vývoj i lidi, kteří techniku příliš nevyužívají.
Do počítačové klávesnice buší nejen spisovatelé a kancelářské síly, ale stále
častěji i lékaři, architekti a manažeři. Své myšlenky si dnes píše každý sám.
Přitom pochybnostem o tom, jestli se
klávesnicová gramotnost vyplatí, chybí argumenty.
V současné době je na trhu mnoho produktů, které mají pomoci "datlům" zlepšit
svoji výkonnost. Většina těchto programů je shareware a spočívá na jednoduchém
principu volby lekce (podle počtu zvládnutých písmen) a následného tréninku.
Přitom přechod z lekce do lekce bývá buďto libovolný, nebo je podmíněn
ukončením tréninku lekce minulé. Text se opisuje z obrazovky a program dále
bývá vybaven jednoduchým popisem, kterým prstem se má ovládat dané písmeno,
pořadí vyučovaných liter se v detailech mění.
Je zřejmé, že tyto programy příliš nevedou k efektivnímu tréninku a hlavní
hnací silou žáka je jen jeho vlastní silná vůle, případně kolektivní učební
plán. Programovaná výuka ZAV naproti tomu využívá bohatých zkušeností lidí,
kteří se dlouhodobě psaním na klávesnici zabývají a jejichž snaha byla již
několikrát oceněna tím nejvyšším titulem mistr světa.
Jejich program pro výuku psaní na stroji systematicky odstraňuje
nejfrekventovanější chyby, vyrovnává pozornost písaře, trénuje slova, která se
"pletou", a podobně. Program je vystavěn na metodě individuálního přístupu
každého žáka vede program zvlášť, procvičuje se transformace, technika,
přesnost a koordinace. Pokud ovládnete rychleji techniku, ZAV přeskočí několik
cvičení a přejde rovnou na další fázi přesnost. Program navíc žáka hodnotí,
používá klasickou školní stupnici 1-5, ale s přesností na tisíciny. Do známky
se nepromítá jenom počet splněných cvičení, ale hlavně pravidelnost tréninku,
protože právě v ní je základ úspěchu.

Technické parametry
Zav-Top-Trainer se dodává ve verzi pro MS Windows 3.x i 9x. V dnešní době
takřka gigabajtových molochů je sympatické, že na pevném disku nezabere více
než 2 MB. Program bez problémů funguje na počítači 486/66 s 8 MB RAM (funkčnost
je ověřena i na 386 se 4 MB). Výuka ZAV v současnosti obsahuje 3 000
číslovaných cvičení. Ale už kolem dvoustého cvičení studenti ovládají 82 %
českého textu naslepo. Sám jsem zvládl během jednoho sezení přes 20 cvičení,
průměr se podle autorů pohybuje kolem 10.
Úrovně státní zkouškou požadovaných 200 úhozů/min. se průměrně dosahuje kolem
devítistého cvičení. Podle informací ze škol někteří žáci dosáhli cvičení 1 000
již během jednoho pololetí. Při domácí instalaci základního kursu (ZAV 1-600)
se na monitoru vašeho počítače objeví tři ikony: ZAV demo, Test rychlosti a
konečně ikona se samotnou výukou.
První z nich obsahuje informace o programované výuce, ale také testy talentu s
výstupem odhadu času pro zvládnutí výuky a doporučení úrovně vstupu. Demoverzi
rovněž naleznete na našem CD-ROMu. Ikona Test rychlosti v několika kolech
umožňuje zjistit písařskou výkonnost zaokrouhlenou na desítky při penalizaci 50
úhozů za neopravenou chybu. Vlastní cvičení by se dala rozdělit na seznamovací
(převod optického vjemu přečteného znaku na pokyn k pohybu příslušného prstu
správným směrem) a procvičovací (formou četných typů cvičení, podporujících
rychlost, techniku a koordinaci). Žádnou fázi výuky nelze přeskočit bez splnění
postupových kritérií, i kdyby student některou skupinou cvičení musel procházet
třeba třicetkrát.
Dodavatel, TEXT Zaviačičovi, motivuje svoje dálkové posluchače i finančně pokud
si zažádáte o další pokračování dříve než za 10 měsíců a pošlete soubor
potvrzující zvládnutí daných cvičení v rychlejším tempu, získáte slevu
kursovného další části ve výši 1 Kč za den.
Součástí programu bohužel není integrovaná nápověda, ale metodické konzultace a
řešení technických problémů probíhají s tvůrci programu nejčastěji e-mailem,
pokud nestačí neustále aktualizovaná podpora na webových stránkách. Instalační
disketa se dá použít pro instalaci na jeden počítač, na němž pak může probíhat
výuka až čtyř osob a testovací programy ve smyčce bez omezení počtu osob.
Síťová verze, kterou využívají především školy, je k dispozici, na Internetu
lze nalézt i demoverzi, k mání je i verze německá. V současné době na Internetu
běží pod záštitou společnosti Interinfo ČR e-mailová soutěž, jíž se můžete
zúčastnit na http://members.xoom.com/pavelhyl.

Výuka ZAV
+ nízká cena
+ soutěživost výuky
+ velikost
K recenzi poskytla firma:
TEXT Zaviačičovi,
Benkova 1700, Praha 11
www.oavm.cz/interinfo/index.htm
Cena: 522 Kč za sadu 600 cvičení

9 0387/DĚD