Hlavní navigace

Všechno v jednom - Sybase Enterprise Application Studio for Windows

1. 4. 2000

Sdílet

Hlavním obsahem krabice Enterprise Application Studio je kolekce tříinstalačních CD. První z nich obsahuje programy EAS, druhé a třetí potom podrobnou dokumentaci a různé ukázky kódu (H...
Hlavním obsahem krabice Enterprise Application Studio je kolekce tří
instalačních CD. První z nich obsahuje programy EAS, druhé a třetí potom
podrobnou dokumentaci a různé ukázky kódu (HOW Lerning Edition 2.1, Online
Books a další). Z vývojových nástrojů je k dispozici PowerBuilder 7, prostředí
pro vývoj distribuovaných javovských klient/server aplikací PowerJ 3 a dále
Enterprise Application Server 3, který v sobě integruje databázové nástroje
Jaguar CTS 3, PowerDynamo 3, Adaptive Server Anywhere 6 a Application
Integrator 3. Obsahem balíku je také řada menších, doplňujících produktů. Z
tištěné dokumentace uživatel dostane úvodní příručky Getting Started pro
PowerBuilder a PowerJ, Building Internet and Enterprise Applications a
instalační příručku. I když různé programy studia mají různé nároky, obecně je
vyžadován počítač s procesorem min. Pentium 90, 64 MB RAM, mechanika CD-ROM,
Windows 95, 98, 2000 nebo Windows NT a podle instalovaných produktů dostatečný
prostor na disku počítače.
PowerBuilder
PowerBuilder je již "klasický" programovací nástroj (původně firmy PowerSoft),
který umožňuje rychlý vizuální vývoj (4GL RAD prostředí) především
vícevrstevných klient/server databázových aplikací (ale i např. komponent
ActiveX, COM/DCOM, CORBA a dalších) pro prostředí Windows, platformy UNIXu a
Macintosh. Práci s programem usnadňuje řada průvodců při vytváření nové
aplikace nebo komponenty jsou to např. Application nebo Automation Server
Wizards. K vytvoření a úpravám objektů uživatelského rozhraní aplikace nabízí
PowerBuider vizuální prostředí tzv. Painters. Tvorba oken se provádí v
prostředí Window Painter, tvorba nabídek v prostředí Menu Painter, pro práci s
databázemi jsou určeny nástroje Database Painter, SQL Select Painter apod.
Celkovým záměrem tvůrců programu je urychlit a zefektivnit vývojovým
pracovníkům práci při vytváření aplikace, z tohoto důvodu je maximálně
podporována práce s myší. Požadované komponenty (vizuální nebo nevizuální) se
přetahují z jednotlivých panelů a umísťují na formuláře, poklepáním na objekt
je možno v okně Script zapsat nebo editovat kód vztahující se událostem
aktuálního objektu. Při práci s větším počtem objektů je užitečné okno Control
list se seznamem všech ovládacích prvků, které je synchronizováno s ostatními
okny. Jako programovací jazyk nabízí PowerBuilder tzv. PowerScript, který i
přes slovo skript v názvu představuje vyspělý, objektově orientovaný 4GL
programovací jazyk (k dispozici je knihovna PowerBuilder Foundation Class), v
němž lze používat vnořené příkazy SQL. Function Painter pak usnadňuje práci s
funkcemi (deklarace, parametry). Protože vytváření klient/server databázových
aplikací je jedno z hlavních určení programu, nabízí PowerBuilder bohaté
prostředky konektivity. Kromě rozhraní ODBC obsahuje nativní ovladače pro
Sybase Adaptive Server Enterprise 11.5, Oracle, Informix, Microsoft SQL Server
a nyní i podporu rozhraní OLE DB a javovské JDBC. PowerBuilder používá pro
vytváření databázových objektů velmi efektivní technologii DataWindow. Výhodou
je také spolupráce PowerBuilderu a PowerJ skripty napsané v PowerScriptu lze
použít pro tvorbu komponent JavaBean. Velká pozornost je také věnována vývoji
internetovských a intranetovských aplikací.
PowerJ
PowerJ je nástroj určený k vizuálnímu vývoji aplikací a komponent v jazyce Java
za použití knihoven SUN JDK (verze 1.02, 1.1 a 1.2) nebo Microsoft SDK for Java
3.1. Projekt (soubor wxj) se skládá z tzv. targets; vytváření nových objektů
projektu (formulářů, apletů, tříd, komponent JavaBeans, ActiveX a dalších) je
usnadněno množstvím průvodců (např. Class, Form, Target nebo New Bean Wizard).
Návrh uživatelského rozhraní je vysoce vizualizován (uplatnění techniky drag
and drop a vůbec práce s myší); k jeho vytvoření lze použít komponenty knihoven
AWT 1.02, SUN JFC (Swing) nebo vlastních komponent PowerJ. Snadný je také
přechod k vytváření a editaci programového kódu jednotlivých událostí;
orientaci a práci s kódem zefektivňuje několik hierarchických oken s rozlišením
barevnými symboly a rychlého přechodu v kódu pomocí myši. Užitečnými pomocníky
jsou i tzv. Reference Card a Parametr Wizard. Při tvorbě aplikací lze využít i
některé produkty třetích stran jako např. KL Group components for JDK 1.1,
rozšiřující možnosti AWT nebo ObjectSpace library for JDK 1.1. Ke spouštění a
testování aplikací je určen Applet Viewer; podle potřeby lze také standardně
používat např. MS Internet Explorer, Netscape Navigator nebo jiný prohlížeč.
Ladění programů probíhá ve vyspělém ladicím prostředí (například ladění
distribuovaných aplikací, DynaScriptu apod.), využít lze i soubor debug log
file, obsahující diagnostické zprávy zaznamenané při běhu programu. Pro přístup
k databázím se používá rozhraní JDBC, a to buď prostřednictvím nativních
ovladačů (např. jConnect), nebo ovladačů VisiChannel. Pro připojení datového
zdroje je určen Database Wizard, k vytvoření konkrétních SQL dotazů pak okno
Edit SQL Query. Vývojáři také mohou, na rozdíl od předchozí verze, pro práci s
databázemi používat komponentu DataWindow, která pracuje se stejnými objekty
(pbl, pbd, psr) jako PowerBuilder. Vícevrstevné distribuované aplikace se
vytvářejí za pomoci transakčního serveru CTS Jaguar.
Další programy EAS
Kromě obou základních vývojářských programů (PowerBuilder a PowerJ) můžeme
využít bohatou škálu dalších. PowerSite 7 je základním nástrojem pro vytváření
dynamických HTML stránek a všeho ostatního spojeného s touto oblastí. Vizuální
návrh stránek probíhá v režimu WYSIWIG, výhodou je možnost používání pracovních
ploch a snadné napojení na databázové zdroje (s možností využití DataWindow
prostřednictvím tzv. DataWindow Builderu) a dále nástroje určené k efektivní
práci více pracovníků na projektu. Uživatelé ocení přehlednou práci s
jednotlivými událostmi a vlastním kódem, i možnost použití JavaScriptu, apletů
a servletů. Při práci s dynamickými www stránkami se uplatní další produkt
studia PowerDynamo (PowerDynamo nabízí skriptovací jazyk DynaScript, který je
svou syntaxí podobný JavaScriptu). Pro vytváření výstupních sestav lze použít
nástroj InfoMaker, nyní ve verzi 7. Tvorba výstupních sestav je vizuální a
zcela intuitivní, bohatou škálu možností tohoto nástroje dokumentují možnosti
vytváření sestav, štítků, formulářů, kontingenčních tabulek, grafů a dalších
objektů, a dále efektivní práce s heterogenními datovými zdroji (Database
Painter, Data Pipeline). Výhodou je také možnost spolupráce na bázi standardu
OLE 2. Návrh datového modelu a vytvoření objektů databáze může usnadnit jedna
část produktu PowerDesigner obsažená v EAS AppModeler 6.1, který umožňuje i
vytvoření obchodních pravidel, vygenerovat testovací data a programový kód v
PowerBuilderu, dále vytvoření internetovského projektu; využít lze i tzv.
reverzní engineering. Pro práci s databázemi obsahuje EAS SQL databázi Sybase
Adaptive Server Anywhere v. 6.0.1., jež svým rozsahem sahá od počítačů s
Windows CE přes použití pro pracovní stanice až po víceprocesorové servery s
různými platformami. Velké uplatnění nyní při tvorbě objektů databáze a práci s
nimi přísluší jazyku Java. Jako transakční server je k dispozici Jaguar CTS. Z
dalších programů jmenujme ještě Application Integrator 3 (integrace a převod
modulů různých informačních systémů) a ObjectCycle jako prostředek pro správu
projektu, management různých verzí a řízení vývojového týmu.
Závěr
Enterprise Application Studio nabízí rozsáhlé možnosti pro vývoj prakticky
všech typů aplikací určených především pro podnikovou sféru. Výhodou je vysoký
stupeň integrace jednotlivých produktů studia, multiplatformní použití, bohaté
možnosti programovacích nástrojů PowerBuilder a PowerJ a databáze Adaptive
Server Anywhere s jejími osvědčenými i moderními (zejména integrace Javy,
replikace či optimalizace dotazů) funkcemi.
Sybase Enterprise Application - Studio for Windows
vysoký stupeň integrace jednotlivých produktů multiplatformní vývoj
rozsáhlé možnosti práce s databázemi
K recenzi poskytla firma: Sybase ČR, s. r. o., Tychonova 2, Praha 6