Hlavní navigace

Vše pro interaktivní multimédia

1. 12. 1998

Sdílet

Macromedia Authorware Interactive Studio 4 Jednou z vůdčích společností na poli tvorby multimediálního inter...


Macromedia Authorware Interactive Studio 4Jednou z vůdčích společností na poli tvorby multimediálního
interaktivního obsahu Webu je firma Macromedia, jejíž produkt
Director patří k nejpoužívanějším autorským nástrojům.
Macromedia Director je nedílnou součástí balíku programů
Authorware Interactive Studio (AIS), kde je doprovázen podobně
zaměřenou aplikací Authorware. V AIS dále najdeme software pro
přípravu obrázků xRes a zvuku Sound Forge XP, o publikování na
Webu se zde stará software Backstage Internet Studio, zatímco
poslední z přibalených programů, Pathway, umožňuje kompletní
počítačovou správu výuky. Celkově Authorware Interactive
Studio poskytuje veškeré nástroje pro přípravu interaktivních
multimediálních aplikací. Zaměřeno je především na uživatele,
kteří připravují materiály pro počítačem podporovanou výuku,
případně navrhují interaktivní multimediální propagační
materiály pro různé informační kiosky.

Pod režií Directoru 6

Director je autorský nástroj pro tvorbu interaktivních
multimediálních filmů, ostatně jeho název (Director = režisér)
mnohé napovídá. Program slouží pro skládání jednotlivých
mediálních dat, tj. textu, grafiky, filmu a zvuku do podoby
uceleného multimediálního projektu. Pracuje se zde s metaforou
divadla, resp. natáčení filmu, kde mediální data tvoří obsazení
filmu, prezentují se na scéně akcemi, jejichž časování řídí
režisér prostřednictvím časové osy. Přirozeně není nutné
definovat každé políčko filmu zvlášť, stačí navrhnout scénu v
klíčových časech a přechod generuje program sám. Film v
Directoru navíc netvoří jediný spojitý celek, je možné ho
rozdělit do více částí, mezi nimiž se potom přechází na základě
uživatelových akcí.

Protože se jedná o vizuální autorský nástroj s WYSIWYG pohledem
na vytvářenou scénu, je základní práce v Directoru poměrně
jednoduchá. Pro pokročilejší návrháře, kterým už nestačí
vizuální nástroje, je zde integrován skriptovací jazyk Lingo.
Ten je dnes díky svým schopnostem možná vůbec nejsilnější zbraní
Directoru.

Director 6 přišel oproti předchozí verzi s řadou zajímavých
novinek a vylepšení. Ke změnám došlo v uživatelském rozhraní,
kde je více využívána operace táhni a pusť. Podle mého názoru je
také zobrazení časové osy přehlednější (uživatelé zvyklí na
verzi 5 mohou přepnout na původní rozhraní). Velice užitečná je
možnost přímo z Directoru spustit externí aplikace pro úpravy
jednotlivých typů dat, i když Director obsahuje i vestavěný
grafický a textový editor. Jak bylo nastíněno v úvodu, Director
6 se více orientuje na přípravu multimédií pro Web, což se mimo
jiné odrazilo v integraci technologie Shockwave. Nyní lze tedy
webová multimédia generovat přímo z Directoru bez nutnosti
používat aplikaci Afterburner.

Authorware 4 připraví scénář

Authorware je druhou hlavní částí balíku AIS, sloužící hlavně
pro přípravu multimediálních výukových materiálů. Podobně jako v
Directoru zde lze kombinovat text, grafiku, zvuk a film do
podoby multimediálního projektu. Zatímco Director je
efektivnější v řízení animací a zvuku (interaktivní filmy),
Authorware nabízí lepší prostředky pro interakci s uživatelem a
pro sledování jeho akcí. Také návrh projektu se v Authorware
liší a spíše než metafora filmu se používají diagramy průchodu
aplikací. Jednotlivé mediální prvky (a nejen ony) ze zde
nazývají ikony a místo skládání na časovou osu jsou uspořádány
do diagramu, který vyjadřuje běh programu. Je zde možné
definovat rozeskoky i volání procedur, takže práce v Authorware
připomíná programování pomocí vývojových diagramů.

Oproti předchozí verzi 3.5 přináší Authorware 4 řadu důležitých
vylepšení. Nyní například nemusí být všechny mediální prvky
importovány, ale projekt může obsahovat odkazy na příslušné
mediální soubory (třeba i na Web). Navíc výsledný soubor je
komprimován, což přináší výrazné zmenšení velikosti (50-75 %).
Podobně jako v Directoru, jehož filmy lze v Authorware také
používat, je i zde možné připravovat multimédia pro Web.
Tentokrát je ale potřeba použít aplikaci Afterburner pro úpravu
dat pro Shockwave. Authorware 4 nově nabízí také binární
kompatibilitu souborů pro Macy a Windows, takže tentýž projekt
může být upravován i přehráván na obou platformách.

xRes 3 dodá obrázky

Program xRes 3 je příspěvkem do oblasti editorů bitmapových
obrázků. Svým zaměřením, a především množstvím štětců, se podobá
Painteru, k dispozici je také řada filtrů á la Photoshop pro
úpravy již hotových obrázků. Hezká je možnost přenosu grafiky
tažením do dalších aplikací (na Macu) a schopnost rastrovat EPS
soubory. Nejnovější vlastnosti konkurence (živé efekty,
editovatelný text) zde ale nenajdete.

xRes se stal známý svým přístupem ke zpracování velkých obrázků,
umožňujícím práci v reálném čase. Základem je progresivní
grafický formát LRG, kde je obrázek uložen ve více rozlišeních.
Uživatel tak může s obrázkem přirozeně pracovat při libovolném
zvětšení, časově náročné operace se ovšem aplikují jen na
viditelnou část (v daném rozlišení), takže lze pracovat v
reálném čase. Samozřejmě při finální uložení do jiného než LRG
formátu se provede časově náročnější renderování obrázku, kdy
jsou veškeré provedené operace aplikovány na obrázek v plném
rozlišení.

xRes částečně reaguje na popularitu Webu, a kromě možnosti
připravovat webové obrázky ve formátech GIF a JPEG umožňuje také
vytvářet mapy s odkazy (za oblast mapy slouží objekty fungující
podobně jako vrstvy ve Photoshopu). Ve spojení se Shockwave lze
také na Internetu a intranetu snadno publikovat obrázky ve
vysokém rozlišení. Nemusí se potom nahrávat celý velký obrázek,
ale pouze část nutná pro zobrazení při zvoleném zvětšení.

Ozvučení se Sound Forge XP

Součástí balíku Authorware Interactive Studio je nejen software
firmy Macromedia, ale také aplikace dalších společností,
starající se o dílčí oblasti přípravy multimediálního obsahu.
Takovou aplikací je i Sound Forge FX firmy Sonic Foundry pro
přípravu audia pod Windows (součástí macovské verze AIS je známý
SoundEdit 16).

Sound Forge XP je zcela samostatná aplikace, která se, narozdíl
od všech ostatních částí Authorware Studia, instaluje samostatně
z přiložené diskety. Jedná se o obecně použitelný zvukový
editor, podporující množství zvukových formátů (včetně WAV a
AIFF) a hodící se tudíž pro přípravu zvukového materiálu pro
multimediální aplikace. Program je možné vyvolat přímo z
Directoru poklepáním na zvukový element, ale přirozeně ho lze
používat i odděleně pro úpravy zvukových efektů a doprovodného
komentáře.

Sound Forge XP je poměrně nenáročný na výkon hardwaru, umožňuje
ale množství operací se zvukovými soubory. Zvukový signál se
zobrazuje tradiční vlnovkou, lze ho tedy snadno střihat a
mixovat, případně ručně "překreslovat". Můžete měnit hlasitost
(v rozsahu 0 - 200 %), přehrávat pozpátku, upravovat náběhovou
hranu nebo nahrávku natáhnout na požadovanou délku. K dispozici
je také řada zvukových efektů (echo, šumy). Program umí pracovat
s¦mono- i stereosignálem a může provádět řadu konverzí
(mono/stereo, 16 na 8 bitů). Kromě úprav zvukových souborů
umožňuje Sound Forge také vlastní nahrávání zvuku
prostřednictvím zvukové karty. Zajímavá je funkce zotavení z
pádu aplikace (nebo systému), díky které lze z dočasných souborů
obnovit předchozí práci.

Backstage Internet Studio 2 - vzhůru na Web

Další z "cizích" programů v AIS je Backstage Internet Studio
(pouze pro Windows), který dává veškeré nástroje pro tvorbu
obsahu Webu včetně webového serveru WebSite. Centrem BIS je
Backstage Manager, poskytující globální pohled na všechny webové
stránky na serveru. O návrh stránek se stará vizuální webový
editor Backstage Designer, kde se stránky připravují podobně
jako v textových editorech (není absolutní polohování). Text je
možné formátovat (včetně určení písma) a lze do něj vkládat
obrázky, tabulky, aplety, vnořené objekty a připravené objekty,
které například zobrazí aktuální čas nebo používaný prohlížeč.
Je také možné přímo editovat zdrojový HTML kód a hezká je
možnost zobrazit kód formou hierarchického stromu (bohužel bez
možnosti editace). Snadností používání (např. podpora operace
táhni a pusť) tento program ovšem za podobnými editory trochu
zaostává. Zajímavá je naopak vazba na databáze prostřednictvím
Backstage Serveru (není potřeba ručně programovat CGI skripty).
Webové stránky pak lze používat jako front-end rozhraní k
databázím s možností generovat stránky podle aktuálního obsahu
databáze.

Pathway řídí výuku

Poslední součástí balíku Authorware Studio je software Pathway
(pouze pro Windows) firmy Solis. Jedná se o systém pro přípravu
a sledování průběhu kompletních kurzů, skládajících se z různých
výukových materiálů. Jeho součástí je aplikace Pathmaker, ve
které se připravuje osnova každého kurzu zahrnující jednotlivé
výukové lekce, ale i průběžné testy znalostí. Lze tak
automaticky sledovat pokroky studentů, případně vázat
pokračování v kurzu na úspěšném ukončení předchozích lekcí.
Software umožňuje definovat také výpočet celkového hodnocení
podle výsledků v jednotlivých testech.

Vlastní aplikace Pathway potom udržuje databázi studentů a
kurzů. Zde lze ručně, případně automaticky (podle zadaných
charakteristik, např. ročníku) přiřazovat studenty na jednotlivé
kurzy a generovat různé reporty o pokroku studentů. Pathway
používají zároveň administrátor i studenti, kterým program
slouží jako front-end rozhraní k¦Windows, umožňující přístup k
výukovým materiálům. Přístup je samozřejmě vázán na zadání hesla.

Závěr

Macromedia Authorware Interactive Studio je balík aplikací,
umožňující kompletní přípravu výukových a propagačních
materiálů. Dostanete software pro prvotní přípravu mediálních
dat, autorské nástroje pro jejich složení do podoby
multimediálního projektu i aplikace pro finální publikování na
Webu, případně pro komplexní počítačové řešení výuky.

Macromedia nedávno uvedla balík Authorware 5 s Directorem 6.5.
Podle prvních postřehů ovšem tyto nové produkty nepřinášejí tak
výrazné novinky, i když jeden významný posun zde přesto je.
Macromedia oznámila, že již nebude dodávat Authorware 5 pro
tradičně multimediální počítače Macintosh, ale soustředit se
bude výhradně na Windows. To je v dnešní situaci, kdy Apple opět
slaví úspěchy a mnohé firmy naopak oznamují nové produkty pro
Macy, trochu překvapivé.Macromedia Authorware Interactive Studio 4

K testu zapůjčila firma:

Mattes AD, Frýdek-Místek ( www.applet.cz )

Cena: 95 635 Kč (bez DPH)

+ komplexnost
+/- cena