Hlavní navigace

Vše o písmenkách a popiscích disků

29. 10. 2014

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Vyznáte se v písmenkách, které se používají pro označování disků ve Windows? Víte, jaký má význam popisek disku? V tomto článku se pokusíme shrnout to nejdůležitější, co se týká označování disků v operačním systému Windows.

V operačním systému Windows se disky označují prostřednictvím písmenek (například "C:") a popisků (například "Windows 7_OS"). V první řadě je třeba si uvědomit, že operační systém se ve skutečnosti řídí pouze podle písmenka disku. Každý disk musí mít přiřazeno jiné písmenko – jinak řečeno nemohou v počítači existovat dva disky se stejným písmenkem, například E:.

Popisek disku se naproti tomu pouze kvůli našemu pohodlí. Operační systém Windows tento popisek zobrazuje, můžeme jej upravovat, nicméně při výběru disku nám neumožní vybrat disk na základě jeho popisku. Klidně proto můžeme mít dva disky se stejným popiskem – operačnímu systému Windows to nevadí.

Jen pro upřesnění – slovo disk se zde používá ve významu diskového oddílu a nikoliv pevného disku jako takového. Pokud samozřejmě má disk pouze jeden diskový oddíl, pak výraz disk a diskový oddíl označuje to samé.

Průzkumník Windows

Písmenko disku rovněž vypovídá o tom, kam se mají Windows takříkajíc dívat.Například soubor ve složce C:\Users zřejmě nebude ve složce D:\Users. Tento způsob označování disků písmenkem následovaným dvojtečkou (:) je historický – jeho původ spadá do dob před operačním systémem MS-DOS.

Ve Windows (a předtím i v operačním systému MS-DOS) je standardním diskem, z něhož se spouští operační systém, disk C:. Ostatní disky, ať již jsou interní, externí, optické, nebo ať se jedná o další diskové logické jednotky – ty všechny mají písmenka jiná. Obvykle se jim přiřazují postupně počínaje písmenkem D., pak E: atd.

A co písmenka A: a B:? To, že se nepoužívají, je dáno opět historicky. Tato písmenka totiž byla rezervována pro disketové mechaniky.

Pokud písmenko disku změníte, můžete se dostat do potíží. Když kupříkladu máte zástupce k aplikaci, která je nainstalována na disku E:\ a změníte písmenko E: na F:, pak zástupce vám již fungovat nebude.

Chcete-li ale přesto změnit písmenko jednotky, pak klepněte na nabídku Start, popřípadě se ve Windows 8 přesuňte do panelu Šém. Zde zadejte výraz oddíly (nezapomeňte použít množné číslo!) a poté vyberte položku Vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku.

V okně Správa disků, jež se vzápětí objeví, pak klepněte pravým tlačítkem myši na disk či diskový oddíl, který chcete změnit, a vyberte položku Změnit písmenko jednotky a cestu.

Správa disků

V následujícím dialogovém okně stiskněte tlačítko Změnit.

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí další dialogové okno. Zde vyberte vhodné písmenko disku a klepněte na tlačítko OK.

Změna písmenka jednotky ve Správě disků

Po výběru jiného písmenka se zobrazí další dialogové okno s varováním o možných problémech, které může způsobit změna písmenka (viz výše). Jak se rozhodnete, je ale samozřejmě zcela na vás.

UI21

Oproti tomu změna popisku disku je zcela bez rizika. Ve Windows 7 nebo Vista klepněte do nabídky Start > Počítač. Ve Windows 8 pak otevřete Průzkumníka Windows a v levém panelu vyhledejte a následně vyberte položku Tento počítač.

Poté označte disk, jehož popisek chcete změnit, stiskněte klávesu F2, popřípadě na disk klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat. A to je vše.