Hlavní navigace

Voice over IP - Telefonování po počítačových sítích

1. 6. 2002

Sdílet

Začínáme Aplikace SMS FunTom je založena na komunikační technologii Microcom Messaging Technology, která využívá řešení Anny Way od německé společnosti Materna Information & Commu...
Začínáme

Aplikace SMS FunTom je založena na komunikační technologii Microcom Messaging
Technology, která využívá řešení Anny Way od německé společnosti Materna
Information & Communications. Podstatou je zasílání SMS zpráv přes veřejnou
telefonní síť a infrastrukturu společnosti Fincom-Materna Communications. Pro
zajištění funkčnosti jsou důležité tři komponenty: počítač s modemem Microcom,
Centrum modemových zpráv a SMS centrum v síti mobilního operátora. A jak to
celé funguje? Uživatel si nejprve pomocí programu SMS FunTom vytvoří zprávu.
Poté dojde k navázání spojení prostřednictvím modemu a odeslání zprávy (nebo
zpráv) do Centra modemových zpráv, které mj. řídí přístup ke službě a účtování.
Z tohoto centra jsou již zprávy odeslány přímo do sítí mobilních operátorů a na
mobilní telefon příjemce.

Nám jako uživatelům stačí získat některý z podporovaných modemů a nainstalovat
aplikaci SMS FunTom. Při prvním spuštění programu je třeba vyplnit základní
identifikační údaje a informace o vámi používaném modemu (port, typ, sériové
číslo). Dále můžete změnit některá nastavení např. barvu pozadí, použité písmo
a jazyk, kterým s vámi bude aplikace komunikovat. Po uzavření dialogu s
nastavením aplikace lze konečně začít pracovat.


Pracujeme

Okno programu je rozděleno na 7 karet, jež odpovídají jednotlivým funkcím
programu. První karta (Text) slouží pro vytváření klasických zpráv SMS.
Maximální délka zprávy je 800 znaků, přičemž delší zprávy jsou automaticky
rozděleny po 160 znacích. Příjemce určíte buď zadáním jeho telefonního čísla,
nebo výběrem jedné či několika položek z adresáře. Není tedy problém odeslat
jednu zprávu několika adresátům. Jakmile začnete psát, objeví se v dolní části
okna informace o počtu napsaných znaků, počtu znaků zbývajících do hranice 160
znaků a počet zpráv, na které bude dlouhá zpráva rozdělena. Navíc jsou pro
rychlou orientaci v pravé části okna zobrazeny dva sloupcové indikátory,
ukazující zbývající počet znaků do rozdělení zprávy a do maximální délky. Text
lze psát i s diakritikou, ale ta je z pochopitelných důvodů před odesláním
odstraněna. K dispozici je také nástroj pro vytváření šablon, které můžete
využít pro vkládání často opakovaných úseků textů. Rychlost práce lze dále
zvýšit přiřazením vhodných klávesových zkratek jednotlivým šablonám. Napsanou
zprávu můžete odeslat ihned nebo ji lze zařadit do fronty a zprávu či zprávy
pak odeslat později. Při vytváření zprávy máte také možnost vyžádat si zaslání
informace o doručení nebo zadat datum a čas, kdy se má zpráva odeslat
adresátovi z Centra modemových zpráv.

Editor obrázkových zpráv najdete na kartě Obrázky. S jeho pomocí lze vytvářet
tři typy obrázkových zpráv loga skupin, loga operátorů a obrázkové zprávy.
Podle informací dodavatele je tento typ zpráv podporován pouze některými
telefony značky Nokia. Nicméně podpora obrázkových SMS se začíná objevovat i u
mobilních telefonů dalších značek, a tak není vyloučeno, že by se podařilo
obrázky úspěšně doručit i na další telefony. Bohužel jsem neměl možnost to
vyzkoušet v praxi. Pro vytváření zpráv je k dispozici jednoduchý grafický
editor se základní paletou nástrojů. Pokud si netroufáte na vlastní tvorbu,
můžete pro inspiraci využít databázi s téměř 70 kresbami anebo připravit logo z
externího obrázku.

Karta Melodie obsahuje nástroje potřebné pro tvorbu vyzváněcích melodií pro
mobilní telefony. Melodii vytváříte umísťováním not nebo pauz na notovou
osnovu. Další možnosti jsou výběr některé z padesátky předpřipravených melodií
(malá perlička v demoverzi jich je přes 150) nebo načtení dat z externího
souboru formátu RTTL. Při odesílání melodií a obrázkových zpráv se postupuje
obdobně jako v případě klasických textových zpráv. Jediným rozdílem je omezená
podpora mobilních telefonů.

Karty Fronta SMS a Fronta log a melodií obsahují přehled zpráv, které čekají na
odeslání. Dostupné nástroje umožňují odeslat, vrátit k úpravě nebo smazat
vybrané zprávy. Přehled všech odeslaných zpráv naleznete na kartě Historie.
Poslední karta (Adresář) slouží pro správu kontaktů.


Co za to?

Jak už jsem zmiňoval v úvodu, vlastní aplikace SMS FunTom je zcela zdarma.
Jedinou podmínkou je vlastnit modem Microcom. Za odeslané zprávy je ale již
třeba platit. Odeslání jedné textové zprávy stojí 2,50 Kč (dvě jsou po 2,30 Kč
a 3 či více po 2,20 Kč). V případě loga, obrázku nebo zvonění je cena 13 Kč.
Možná se vám tyto ceny zdají vysoké, ale uvědomte si, že vám aplikace SMS
FunTom nabízí jedinečné ucelené řešení pro práci s textovými i obrázkovými
zprávami, včetně vyzváněcích melodií. Navíc neplatíte žádné poplatky za
připojení k internetu. Pokud tedy zrovna stojíte před problémem, jaký modem si
koupit, může být aplikace SMS FunTom díky svým zajímavým funkcím silným
argumentem hovořícím ve prospěch modemů Microcom.


SMS FunTom

množství funkcí
snadné ovládání
databáze obrázků a zvonění
cena
cena za služby
vazba na modemy Microcom

K recenzi zapůjčila firma: Fincom, a. s., www.fincom.cz