Hlavní navigace

Voice over IP - IP telefonie firmy Cisco Systems

1. 7. 2002

Sdílet

V minulém čísle PC WORLDu jsme probrali obecné principy této technologie, dnesse pokusíme popsat její implementaci v podání firmy Cisco Systems. Tato společnost se pokusila především sp...
V minulém čísle PC WORLDu jsme probrali obecné principy této technologie, dnes
se pokusíme popsat její implementaci v podání firmy Cisco Systems. Tato
společnost se pokusila především specifikovat celkový obrázek, kam patří nejen
IP telefonie, ale i ostatní multimediální přenosy, jako jsou videokonference
nebo distribuce videosignálu, dále pak infrastruktura a rovněž i rozšiřující
aplikace. Celkově je koncept nazýván AVVID (Architecture for Voice Video and
Integrated Data). Cisco se snaží ho svými řešeními (ať už se jedná o produkty
nebo celkový návrh jejich konfigurace) vyplnit jako celek a jako důkaz
otevřenosti a rozšiřitelnosti pracuje i na vytvoření ekosystému partnerů, kteří
nabízejí různé hardwarové a hlavně softwarové doplňky nebo spolupráci na
celkovém řešení.


Infrastuktura

Široká škála LAN přepínačů podporuje kvalitu služby podle IEEE 802.1p, k
dispozici jsou i praktická rozšíření jako je in-line napájení telefonních
terminálů přes Ethernet přípojku nebo automatická konfigurace VLAN na přípojce
telefonního terminálu, takže je možné z důvodu bezpečnosti umístit telefonní i
datovou síť nad společnou infrastrukturou do dvou virtuálních sítí s
regulovanou vzájemnou komunikací. Podpora kvality služby ve směrovačích je
především softwarovou záležitostí. Cisco IOS dnes nabízí úplnou škálu nástrojů
pro klasifikaci a prioritizaci, fragmentaci na úrovni linkového protokolu
(FRF.12 nebo MLPPP) a optimální práci s různými typy linkových protokolů.


Signalizační server

Základem Cisco IP telefonie je CallManager, aplikace běžící na PC serveru s
Windows 2000. Jeden server dokáže obsloužit až 2 500 IP telefonů, které mohou
být umístěny v libovolném místě sítě. Celá síť je tak jednou virtuální
telefonní ústřednou. CallManager funguje pouze jako signalizační server,
samotný hovor je po síti spojen vždy nejkratší cestou přímo mezi koncovými
systémy (např. mezi dvěma telefony nebo telefonem a hlasovou branou). Lze tak
centrálně řídit i mnoho malých lokalit propojených WAN sítí s malou kapacitou.
Servery lze sdružit do clusteru, který pak slouží pro rozložení zátěže a
zálohování výpadku (telefony se automaticky přeregistrují na záložní server).
Jeden cluster dokáže obsloužit až 10 000 IP telefonů. CallManger je ovládán
přes WWW rozhraní a stará se především o následující funkce:

- konfigurace a správa IP telefonů IP telefony jsou jednoduchá bezúdržbová
zařízení, která veškeré konfigurační parametry získávají z CallManageru.
Telefon lze z CallManageru ovládat až na úroveň výměny firmwaru nebo resetu
přístroje.

- správa očíslovacího plánu pro tzv. least-cost routing je nutné mít systém
pravidel, podle kterých je automaticky vybrána nejvhodnější brána do veřejné
telefonní sítě, případně odpovídající operátor. Kromě správy směrovacích
pravidel jsou k dispozici i pravidla překladová, která umožňují manipulaci s
číslem volajícího i volaného.

- správa uživatelů CallManager lze integrovat s LDAP adresářovými službami,
takže není nutné vést dvě databáze uživatelů (jednu na telefonní ústředně a
druhou na datové síti). Správa uživatelů pak spočívá především v definici
oprávnění pro daný přístroj nebo přístroje a přidělení profilu pro extension
mobility (login k telefonnímu terminálu).

- účtování hovorů konfigurační parametry i účtování jsou vedeny v SQL databázi,
takže je lze propojit s externími účtovacími systémy.


Integrace se stávající telefonní sítí a připojení na veřejnou telefonní síť

Pro nasazení IP telefonie je důležitá postupná migrace ze stávajícího
telefonního systému, protože málokdy se nasazuje v novém prostředí bez
telefonní ústředny. Podobným problémem je připojení na veřejnou telefonní síť.
Pro obě funkce slouží hlasové brány, které jsou k dispozici buď ve formě
samostatných zařízení, nebo modulů do směrovačů. Stávající síťové prvky Cisco
tak lze použít i pro hlasové služby. V síti s centrálním CallManagerem lze
umístit více bran po různých lokalitách a každou využít pro volání do příslušné
oblasti pro všechny telefonní účastníky v síti. Rozhraní jsou jak analogová
(brány lze použít i např. pro připojení faxů), tak digitální (BRI i PRI).
Podporovány jsou běžné signalizační protokoly (EuroISDN, R2 CAS, Q.sig).


IP telefony

Jedná se vlastně o jednoúčelové počítače se vzhledem telefonu. Součástí je
integrovaný Ethernet přepínač, takže lze telefon zapojit do stávající sítě mezi
počítač a LAN přepínač. Podporuje VLAN podle 802.1q, takže počítačová a
telefonní síť mohou být od sebe z bezpečnostních důvodů částečně odděleny.
Uživatel tak má jedinou přípojku a není nutné zvyšovat kapacitu LAN. Telefon
lze přes Ethernet napájet centrálně, např. ze záložního zdroje. Telefony s
grafickým displejem mají v sobě XML prohlížeč. Ten lze využít pro zobrazování
krátkých dokumentů nebo jednoduché grafiky, hlavně ale pro doplňující funkce,
které tradiční telefony nenabízejí. Jedná se např. o:

- extension mobility možnost přihlášení se k přístroji a získání odpovídající
linky, oprávnění k volání a dalších parametrů. Linka tak může cestovat po síti
s uživatelem do jakékoli lokality, bez nutnosti centrální změny parametrů
přístroje.

- telefonní seznam nejen interní seznam firmy, ale i externí seznamy, které
jsou k dispozici na internetu. V ČR tak mohou mít uživatelé k dispozici
kompletní telefonní seznam osob a organizací, jenž nabízí Český Telecom
prostřednictvím stránek IOL.

- integrace s intranet aplikacemi pokud jsou založeny na WWW službách, IP
telefon je pouze speciálním typem WWW prohlížeče.


Rozšiřující aplikace

Aplikační doplňky jsou součástí, která dává Cisco IP telefonii řadu unikátních
funkcí. Jedná se o:

- Unity unified messaging systém, integrovatelný s MS Exchange nebo Lotus Notes.

- CRA (Customer Response Applications) IVR (Interactive Voice Response) systém
podporující kromě hlasové komunikace i XML, WWW a e-mail. Kromě IVR služeb se
tak hodí i do situací, kdy je nutné prezentovat informace z centrální aplikace
různými kanály, ale pokud možno jednotným způsobem.

- Personal Assistant systém umožňující uživatelům definovat si vlastní pravidla
pro zpracování příchozích hovorů. Rozhodujícími kritérii jsou čas, identifikace
volajícího a aktuální stav kalendáře volaného (v MS Outlooku). Výsledkem pak
může být přesměrování na jiné číslo nebo do hlasové schránky.

- Conference Connection systém umožňující přes WWW rozhraní plánovat
konferenční hovory. Uživatel pak volá kvůli konferenci vždy pouze na jedno
číslo, navíc potřebuje její identifikátor. K dispozici je integrace s XML
rozhraním na telefonu, takže se uživatel např. může podívat, kdy má které
konference plánovány a stisknutím jednoho tlačítka se do vybrané přihlásit.

- IPCC sada aplikací pro vytváření kontaktních center.


Architektura a redundance

Zastánci tradiční telefonie vyčítají často IP telefonii nižší robustnost a
spolehlivost, podíváme se proto blíže, jak ji lze zajistit na úrovni
odpovídající nebo i překonávající tradiční telefonní ústředny. Síťové prvky
jsou konstruovány pro nepřetržitý provoz, stejně je na tom kvalitní PC
hardware. Spolehlivost proto spočívá především v architektuře řešení.
CallManager lze zapojit do clusteru až o pěti serverech, jež jsou schopny se
vzájemně zálohovat. V případě výpadku kteréhokoli z nich přecházejí telefony,
které obsluhoval, automaticky na další server v clusteru, existující hovory
nejsou přerušeny, protože jsou vedeny přímo mezi IP telefony. Odpovídá to
konfiguraci ústředny s pěti procesorovými moduly. Samotnou síť lze vybudovat se
zdvojenými (nebo zvícenásobenými) prvky, což se vyplatí zejména u LAN.
Technologie dnešních sítí zajišťují přechod na záložní infrastrukturu v
jednotkách sekund, takže se to na existujících hovorech projeví jen málo
znatelným výpadkem. Podobně jsou na tom WAN sítě, ačkoli tam se obvykle
nevyplatí budovat záložní infrastrukturu. Rozhodně je ale ekonomičtější
vybudovat jednu zálohovanou síť sdílenou pro data i telefony, než stavět dvě
oddělené sítě. CallManager je pro telefony signalizačním serverem, ztráta
spojení s ním proto znamená, že nelze navázat nový hovor. Pro řešení s
centrálním CallManagerem je proto jako doplněk do IOSu směrovačů včleněna
vlastnost SRST (Survivable Remote Site Telephony). V případě výpadku WAN
přebírá směrovač funkci CallManageru, a jestliže funguje i jako hlasová brána,
uživatelé mohou telefonovat bez toho že by si všimli, že došlo k výpadku.


Závěrem

IP telefonie je dnes prověřenou technologií, která nabízí srovnatelnou a často
i lepší funkčnost a spolehlivost než tradiční telefonní systémy. Cisco AVVID
nabízí otevřenou architekturu, která řeší problematiku přenosu hlasu od
infrastruktury po aplikace, a díky otevřeným rozhraním a protokolům dává
možnost integrace s aplikacemi dalších výrobců nebo úpravy funkcí podle potřeb
zákazníků.