Hlavní navigace

Vodík opožděn

1. 12. 2004

Sdílet

Komerční uvedení vodíkových článků na trh se zpozdí zhruba o dva roky - plyneto z nového plánu vývojářů společnosti NEC. Nicméně je tu i lepší zpráva, totiž že se prototyp pod...
Komerční uvedení vodíkových článků na trh se zpozdí zhruba o dva roky - plyne
to z nového plánu vývojářů společnosti NEC. Nicméně je tu i lepší zpráva, totiž
že se prototyp podařilo opět o něco zmenšit.
Technologie DMFC (Direct methanol fuel cells) ukazuje jeden z možných směrů
vývoje napájení nejen notebooků, ale i dalších přístrojů, které jsou dnes
závislé na dnešních elektrochemických článcích, často obsahujících nebezpečné
látky. V DMFC baterii dochází na anodě k reakci metanolu a vody, vzniká oxid
uhličitý, vodíkové kationy a uvolněné elektrony, na katodě reaguje kyslík s
vodíkem z anody a elektrony, vzniká voda, čímž se reakce uzavírá. Problémem
DMFC článků je toxicita metanolu (při požití způsobuje poruchy CNS, oslepnutí),
některé společnosti tudíž vyvíjejí obdobné systémy s etanolem, nicméně ty
dosahují pouze poloviční účinnosti. Prototyp společnosti NEC se oproti
předchozímu podařilo zmenšit o 20 %, výkonová hustota je 70 mW na čtvereční
centimetr, takže například pro výkon 70 W je teoreticky nutný článek o objemu
jednoho litru.
Při optimalizaci má palivová baterie o objemu 250 cm2 udržet v provozu
prototypový notebook po dobu deseti hodin, ten je vybaven procesorem Pentium M
1,1 GHz, 256 MB RAM, 40GB diskem a 12,1" TFT displejem. Z obrázku je patrné, že
samotný článek je umístěn na spodní straně přístroje a vzadu ho přesahuje -
vyvolává tím vzpomínky na starší typy laptopů.
Zatímco DMFC technologie je z technického hlediska víceméně připravena ke
komerčnímu využití, brání tomuto řada procesních otázek, mj. například nutná
standardizace a právně-technická úprava, nutné testy bezpečnosti apod.
Odkaz: http://www.nec.co.jp

Autor článku