Hlavní navigace

Víte, jak na problémy s dvojitým NATem? - 4.díl

22. 5. 2017

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Ukážeme vám, jak vyřešit konflikt mezi vaším routerem (směrovačem) a bránou zajišťujícím připojení do Internetu.

Předcházející díl

 

Máte-li v počítačové síti více zařízení, která poskytují službu překladu síťových adres (NAT), pak si toho možná ani nevšimnete. Jiným uživatelům může tato konfigurace v síti způsobovat různé problémy, jako je nefunkčnost určitých aplikací, služeb, popřípadě jim způsobuje různé další problémy. V každém případě se doporučuje tento stav řešit.

Jak je to s dvojitým NATem u vás?

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali o tom, jak rychle zjistit, zda internetová brána dodaná vaším poskytovatelem připojení k Internet podporuje NAT a routování, to však je jen jedna stránka věci. Musíte totiž samozřejmě zjistit, zda vůbec je třeba problém s dvojitým NATem vůbec řešit, tj. zda se popisovaný problém týká i vás. Stává se totiž, že někdy internetové brány problém s dvojitým NATem odhalí samy a problém automaticky opraví. Jindy může sám poskytovatel připojení k Internetu, pokud je dostatečně kvalifikovaný, tento problém odstranit v okamžiku, kdy vám přijde konfigurovat připojení k Internetu a zjistí, že již doma máte vlastní router.

Na následujících řádcích vám popíšeme dva způsoby odhalení dvojitého NATu. V obou případech bude třeba zjistit používané IP adresy a rozhodnout, zda se jedná o IP adresy privátní nebo veřejné. Není to nic složitého: privátní IP adresy jsou IP adresy z těchto rozsahů: 192.168.0.0 až 192.168.255.255, poté z rozsahu 172.16.0.0 až 172.31.255.255 a konečně z rozsahu 10.0.0.0 až 10.255.255.255. IP adresy mimo těchto rozsahů patří mezi veřejné IP adresy.

Prvním způsobem odhalení dvojitého NATu je použití nástroje traceroute. Tento nástroj vám umožní kontaktovat server nebo zařízení na Internetu a zobrazit cestu, kterou paket putuje k tomuto serveru nebo zařízení v síti, tj. zjistit, přes které routery paket prochází. Otevřete proto program Příkazový řádek (na počítači s operačním systémem Windows připojeném k Internetu klepněte do nabídky Start, napište příkaz cmd a zadání potvrďte stiskem klávesy Enter) a na něj zadejte příkaz tracert 8.8.8.8, kterým zjistíte cestu, kterou paket putuje k serveru DNS firmy Google. Pokud u prvních dvou skoků uvidíte privátní adresy, pak používáte dvojitý NAT. Pokud vidíte pouze jednu IP adresu a u druhého skoku je uvedena veřejná IP adresa, pak se vás problém dvojitého NATu netýká.

Na obrázku vidíte výstup z příkazu traceroute, kde je jasně vidět nasazení dvojitého NATu. Svědčí o tom privátní adresy uvedené u prvních dvou skoků.

Další způsob, jak zjistit používání dvojitého NATu, spočívá v tom, že zobrazíte webové rozhraní pro konfiguraci svého routeru a podíváte se, zda je v poli pro IP adresu WAN rozhraní uvedena privátní nebo veřejná IP adresa. Správně by zde měla být veřejná IP adresa. Pokud se zde nachází privátní IP adresa, pak vězte, že používáte dvojitý NAT.

Další důkaz používání dvojitého NATu: IP adresa u rozhraní WAN je privátní IP adresou a nikoliv veřejnou

 

MIF21

Pokračování