Hlavní navigace

Víte, jak na problémy s dvojitým NATem? - 1.díl

18. 5. 2017

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Ukážeme vám, jak vyřešit konflikt mezi vaším routerem (směrovačem) a bránou zajišťujícím připojení do Internetu.

Máte-li v počítačové síti více zařízení, která poskytují službu překladu síťových adres (NAT), pak si toho možná ani nevšimnete. Jiným uživatelům může tato konfigurace v síti způsobovat různé problémy, jako je nefunkčnost určitých aplikací, služeb, popřípadě jim způsobuje různé další problémy. V každém případě se doporučuje tento stav řešit.

Úvod

Ve světě počítačů se doslova prakticky vše točí okolo IP adres. IP adresu totiž potřebuje každé zařízení – jinak by nemohlo komunikovat s ostatními zařízeními ani v místní síti, ani na Internetu. Vzhledem k tomu, že není dostatek veřejných IP adres, které by se daly přidělit každému zařízení na světě, aby se mohlo připojit do Internetu (to však platí pro protokol IPv4), bylo třeba vyvinout nějakou technologii, která by tento nedostatek IP adres dokázala vyřešit. Toto řešení se nazývá služba NAT. Jedná se o zkratku slov Network Address Translation (překlad síťových adres) a rozumí se tím funkce, kterou používají routery (směrovače ), které zajišťují přístup do Internetu více zařízením prostřednictvím jedné veřejné IP adresy.

Za každou veřejnou IP adresou se tak klidně skrývá i několik set zařízení, která mají své vlastní privátní IP adresy. Prakticky všechna zařízení, která poskytují službu NAT, obsahují i firewall, který odděluje privátní IP adresy a zařízení od veřejných IP adres a od zařízení na Internetu. Kromě služby NAT mohou routery a jim podobná zařízení poskytovat i další síťové služby – typickým příkladem může být služba DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), která zařízením v místní síti přiděluje privátní IP adresy.

 

MIF21

Pokračování