Hlavní navigace

Visual Basic .NET 2003 - Začínáme programovat

1. 12. 2004

Sdílet

Programovací jazyk Visual Basic je stále, přes všechny své peripetie, poměrněpopulárním způsobem tvorby aplikací na platformě Windows a s příchodem nové technologie MS.NET se dočkal ...
Programovací jazyk Visual Basic je stále, přes všechny své peripetie, poměrně
populárním způsobem tvorby aplikací na platformě Windows a s příchodem nové
technologie MS.NET se dočkal zajímavé reinkarnace. Tato kniha by mohla být
základním průvodcem a zároveň argumentem při rozhodování, zda Visual Basic.NET
ano či ne.
Publikace je jednoznačně koncipována jako základní učebnice tvorby jednoduchých
aplikací ve Windows. Jako cesta k cíli byl zvolen uvedený jazyk a autor se ho
snaží čtenáře jednak v základních rysech naučit, ale také obhájit jeho použití.
Podtitul knihy je potřeba brát s určitou rezervou, neboť umění programovat se
zde v zásadě nevyučuje, s výjimkou asi deseti stran o principech objektově
orientovaného programování.
Protože cílovým čtenářem je začátečník, nezbytné kapitoly v úvodu zahrnují
popis grafického vývojového rozhraní, základní informace o Visual Basicu a také
třeba zmínku o tom, co je programování aplikací řízených událostmi, což je ve
Windows dosti podstatné. V následujících částech již přijde řeč na klasickou
programátorskou řeholi: kapitoly jsou věnovány datovým typům, operátorům,
řízení běhu programu podmínkami a cykly a také procedurám. Právě tato látka
představuje těžiště celého svazku a přináší čtenáři základní materiál pro
vlastní pokusy. Další poměrně rozsáhlá část je zaměřena na práci s formuláři a
jejich událostmi, což je základem popularity Visual Basicu. Již kratší
kapitolky jsou zaměřeny na objektově orientované programování a význam .NET
Frameworku.
Přestože je kniha zaměřena na začátečníky, možná mohl autor důkladněji popsat
rozdíly oproti dřívějším verzím Visual Basicu, a také prostoru pro nové
možnosti mohlo být více. Hlubší rozbor by možná zasloužilo ošetření výjimek a
objektově orientované principy mohly být doprovázeny širším výběrem příkladů.
Celkově je příručka vyrovnaným základním materiálem o předmětném programovacím
jazyce. Čtenář zde najde jeho základy, avšak jak již bylo zmíněno, nejde o
učebnici programování. Přivítali bychom, kdyby knihu následovala třeba sbírka
konkrétněji zaměřených úloh a příkladů.

Autor: Ján Hanák
Vydavatelství: Grada Publishing, Brno, 2004
Počet stran: 178
Doporučená cena: 189 Kč