Hlavní navigace

VISUAL BASIC 4.0 učebnice pro střední školy

Sdílet

Vydavatelství: Computer PressPočet stran: 172 Cena: 120 Kč Přestože se jedná o učebnici pro střední školy, o koupi této knihy nebudou jistě uvažovat pouze studenti. Visual Basic je vh...
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 172
Cena: 120 Kč
Přestože se jedná o učebnici pro střední školy, o koupi této knihy nebudou
jistě uvažovat pouze studenti. Visual Basic je vhodným východiskem pro všechny,
kteří si chtějí tvorbou vlastních aplikací usnadnit práci. Programování v něm
je mnohem intuitivnější než v jiných jazycích. Programátor nevytváří ucelený
kód, ale pouze samostatné procedury, jejichž volání zajišťuje systém VB
automaticky. Uživatelské rozhraní se ve VB přímo graficky vytváří přidáváním
ovládacích prvků na pracovní plochu, odpadá tedy další, velmi pracná součást
programování. Napsat si efektivní aplikaci tedy může opravdu každý, stačí se
seznámit s několika programovými konstrukcemi a objekty. K tomu by měla
dopomoci tato kniha.
V první kapitole nás autor provádí tvorbou jednoduchého prohlížeče obrázků, na
kterém je dobře ilustrována struktura aplikací, vytvářených ve VB. Bohužel,
přepíše-li si začátečník programový kód do počítače, aplikace nebude dobře
fungovat, neboť ve výpisech procedur jsou tiskové chyby.
Následuje jedna z nejdůležitějších, ale podle mého názoru velmi nešťastně
zpracovaná část knihy. Jedná se o popis důležitých objektů VB s jejich metodami
a vlastnostmi. U jednotlivých objektů jsou ovšem uvedeny pouze vlastnosti dosud
nepopsané, takže celá pasáž vlastně ztrácí smysl. Domnívám se, že toto téma
nepatří do první kapitoly, ale mělo být zpracováno podrobně v doplňkové části.
Při konkrétním použití objektu totiž obvykle potřebujeme rychle vyhledat jeho
kompletní popis, výčet několika vybraných metod nám příliš nepomůže. Jsme tedy
odkázáni na elektronickou nápovědu.
Druhá kapitola pojednává o syntaxi jazyka VB. Jsou zde popsány základní datové
typy, události, kterými je chod aplikace řízen, a samozřejmě důležité
programové konstrukce a klíčová slova. Vše je hojně prokládáno příklady použití
a užitečnými tipy. Nechybí stručný výčet možných běhových chyb a příklady
procedur k jejich ošetření. Na závěr jsou popsány prostředky VB, usnadňující
ladění programového kódu.
Předposlední část knihy obsahuje podrobnější popis práce s daty pomocí objektu
Recordset a mechanismů OLE a DDE, které umožňují snadno vytvářet skutečně
efektivní programy, spolupracující například s aplikacemi balíku MS Office.
Dále následující dodatky. V dodatku A je popis tří vzorových příkladů,
dodávaných spolu s VB. Dodatek B obsahuje přehled klíčových slov jazyka.
Dodatek C, podrobný výčet metod a vlastností objektů VB, bez kterého se jen
stěží obejdeme, bohužel chybí.
Tolik k obsahu. Bez chyb není ani technická stránka publikace. Přestože se
jedná o středoškolskou učebnici, nevěnovali její autoři dostatečnou pozornost
ani jazykovým korekturám, takže se již na straně čtyři setkáme s hrubými
chybami v interpunkci. Přehlednost knihy snižuje špatné členění textu (stránka
končí nadpisem, nevhodně vložené prázdné řádky), jsou prohozeny popisky obrázků
17 a 18, o tiskových chybách ve výpisech kódů procedur jsem se již zmínil. Mám-
li to vše shrnout, nejedná se o příliš zdařilou publikaci. Zájemcům o
programování ve Visual Basicu doporučuji poohlédnout se raději po jiné knize.