Hlavní navigace

Vista od Microsoftu zadarmo!

1. 7. 2008

Sdílet

Také byste chtěli mít na počítači nainstalovány Windows Vista? Proč ne – stáhněte si tento nejnovější oper...


Také byste chtěli mít na počítači nainstalovány Windows Vista? Proč ne – stáhněte si tento nejnovější operační systém od Microsoftu zcela zdarma a poté použijte naše tipy, které z vašeho operačního systému vytvoří ty nejrychlejší Visty, co existují.

Nejvybavenější a nejnovější verzi Visty si můžete zdarma stáhnout přímo z internetových stránek Microsoftu – konkrétně se jedná o testovací verzi Windows Serveru 2008. Tento operační systém je totiž prakticky stejný jako Windows Vista s nainstalovaným Service Packem 1. Jediný rozdíl spočívá v tom, že je optimalizován pro výkon a je tedy rychlejší a stabilnější.
Verze, která se nabízí ke stažení, je ve formátu obrazu disku DVD systému Windows Server 2008. Na tomto DVD najdete všechny existující edice, konkrétně Standard, Enterprise a Datacenter. Microsoft totiž při instalaci již bezpodmínečně nevyžaduje zadání produktového klíče. Standardní doba testování toto produktu je 60 dní, nicméně se dá pomocí jednoduchého triku třikrát prodloužit, což vcelku znamená, že můžete tento operační systém používat 240 dní (tedy 8 měsíců) bez jakéhokoliv omezení. Za tu dobu je docela možné, že se na internetových serverech někde objeví raná betaverze nástupce Visty, a sice betaverze operačního systému Windows 7.
V tomto článku vám krok za krokem popíšeme, jak Windows Server 2008 nainstalovat, a také vás upozorníme, když bude tu a tam potřeba něco nastavit jinak. Výsledkem bude rychlý a stabilní operační systém Vista s nainstalovaným Service Packem 1.
Vzhledem k tomu, že verzi nabízenou na internetových stránkách může Microsoft kdykoliv odstranit, doporučujeme ji stáhnout co možná nejdříve.

Krok 1:
Stažení Windows Serveru 2008
Anglickou verzi Windows Serveru 2008 najdete na internetové adrese http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=13c7300e-935c-415a-a79c-538e933d5424, a to jak pro 32bitové, tak i pro 64bitové systémy. Velikost stahovaného souboru je okolo 1,75 GB pro 32tibitovou verzi naleznete a okolo
2,5 GB pro 64bitovou verzi.
Operační systém můžete instalovat dvěma způsoby. Buď jej použijete jako druhý operační systém přímo na váš počítač, nebo jej nainstalujete na počítač virtuální, například na některý z produktů VMWare (http://vmware.com). V prvním případě použijte návod v kroku 2, pokud budete Vistu instalovat na virtuální počítač, řiďte se pokyny v kroku 3.

Krok 2:
Vypálení obrazu ISO na disk DVD
Soubor ISO, který stáhnete, je víceméně obraz instalačního DVD Windows Serveru 2008. Tento obraz je nutné vypálit na médium. Pro vypálení můžete použít prakticky libovolný vypalovací program. Například v programu Nero klepnete do menu Vypalovačka/Vypálit obraz, poté vyberete soubor ISO a stisknete tlačítko pro vypalování. Při vypalování se obsah obrazu rozbalí a zapíše na disk. Nakonec se na DVD umístí ještě spouštěcí sektor, který obsahuje vše potřebné pro to, aby se počítal dal pomocí instalačního média spustit.

Krok 3:
Spuštění počítače z disku DVD
Instalaci spustíte tak, že nastavíte, aby se váš počítač (popřípadě virtuální počítač) spustil pomocí disku DVD nebo pomocí obrazu ISO s Windows Serverem 2008. Ve virtuálních počítačích, jako je například VMWare, lze totiž soubor ISO připojit přímo jako disk CD/DVD. Ušetříte tak jedno médium, protože nemusíte nic vypalovat.
Po zapnutí počítače pozorujte, zda se počítač začne spouštět z disku DVD. Pokud se tak nestane, zřejmě máte nastaveno jiné pořadí disků, z nichž se systém zavádí. Proto těsně po spuštění počítače stiskněte klávesu, která vyvolá menu pro výběr zařízení, jež se má pro spuštění použít (tuto informaci naleznete v manuálu k základní desce, popřípadě po spuštění počítače na monitoru), popřípadě změňte pořadí disků pro bootování přímo v BIOSu a restartujte počítač.

Krok 4:
Instalace Windows Serveru 2008
Podobně jako u ostatních instalací Windows se i v tomto případě objeví průvodce instalací systému, který vás celým procesem provede. Po výběru jazykové verze (Language to install), kde vybereme položku English, místních nastavení (Time and currency format), kde nastavíme položku Czech, a nastavení české klávesnice (Key-board or input method), kde vybereme položku Czech, stiskneme tlačítko Next. V dalším okně stiskneme tlačítko Install now. Nyní budeme vyzváni k zadání produktového klíče (Product Key). Vzhledem k tomu, že instalujeme testovací verzi, necháme políčko prázdné a opět stiskneme tlačítko Next. V dalším dialogovém okně s novou výzvou pro zadání produktového klíče pak stiskneme tlačítko No.
Na následující obrazovce si následně můžeme vybrat edici, kterou budeme chtít instalovat. Zde umístěte zatržítko před položku Windows Server 2008 (Full Installation). Po odsouhlasení licenčního ujednání a výběru instalace (položka Custom (advanced)) budete vyzváni k zadání umístění, kam se má Windows Server 2008 nainstalovat. Je potřeba vybrat diskový oddíl minimálně o velikosti 16 GB. Pokud takový diskový oddíl k dispozici nemáte, můžete jej stiskem tlačítka Drive options (advanced) vytvořit. Další kroky instalace by pak měly proběhnout bez jakýchkoliv problémů.

Krok 5: První spuštění
Při prvním spuštění je nutné zadat heslo pro správce systému (uživatel Administrator). V nastavení Zásad skupiny Windows Serveru 2008 je zadáno, že heslo musí obsahovat velká písmena, malá písmena a číslice.
Po zadání hesla pak Windows připraví pro uživatele Administrator pracovní plochu. Pak se zobrazí uživatelské rozhraní v klasickém vzhledu a spustí se operace týkající se úvodní konfigurace systému. Postupně budete zadávat například časové pásmo, proběhne konfigurace sítě (ta je většinou rozpoznána automaticky), v případě potřeby můžete změnit název počítače a skupiny.
Po dokončení úvodního nastavení klepněte na položku Download and install updates a v okně, které se objeví, stiskněte tlačítko Turn on now. Následně se stáhnou a nainstalují všechny dostupné aktualizace a zároveň se nastaví automatické stahování a instalace aktualizací do budoucna.
Nyní se zaměříme na to, jak z tohoto serverového operačního systému vytvořit plnohodnotná, ale zároveň rychlejší Windows Vista SP1.
Pokud nechcete, aby se při každém spuštění systému zobrazovalo okno pro konfiguraci operačního systému, umístěte zatržítko před položku Do not show this window at logon a poté klepněte na tlačítko Close.

Krok 6: Zmírnění zabezpečení Internet Exploreru
Zvýšená úroveň zabezpečení Internet Exploreru 7 vám ve Windows Serveru 2008 při výchozím nastavení nedovolí prohlížet žádné internetové stránky a zcela zakazuje skriptování a používání prvků ActiveX. Chcete-li Windows Server 2008 používat jako Vistu, jsou tato nastavení příliš přísná. Jejich zmírnění dosáhnete prostřednictvím aplikace Server Manager (spustíte jej například pomocí panelu Snadné spuštění) a v ní klepněte na odkaz Configure IE ESC. Zde nastavená omezení pro správce i uživatele odeberete tak, že klepnete u obou skupin na přepínač Off. Od této chvíle můžete Internet Explorer používat pro surfování na internetu.
Chcete-li například jako domovskou stránku nastavit Google, klepněte v Internet Exploreru do menu Tools/Internet Options a na záložce General zadejte namísto adresy res://iesetup.dll…. adresu http://google.cz.

Krok 7: Instalace ovladačů
Pokud mají komponenty ve vašem počítači pracovat s co možná nejvyšším výkonem, pak musíte do systému nainstalovat nejnovější ovladače, a to minimálně pro zvukovou a grafickou kartu. Nenajdete-li žádné ovladače pro Windows Server 2008, například pro grafickou kartu, na oficiálních stránkách výrobců, například nVidia (http://nvidia.com) nebo ATI ((http://ati.amd.com/support/driver.html), pak jednoduše použijte ovladač, který je součástí verzí Windows Vista.

Krok 8: Zřízení uživatelských účtů
Po instalaci je v systému zřízen pouze jeden účet, a to účet Administrator, v němž pracujete. Tento účet je však ve Vistě deaktivován a místo něj se používá účet vybraného uživatele, který má práva správce systému, a poté ještě lze vytvářet ještě účty s omezeným oprávněním.
Uživatelské účty vytvoříte tak, že zvolíte v nabídce Start položku Control Panel a poté ve stejnojmenném okně poklepete na ikonku User Accounts. Poté klepněte na odkaz Manage another account a následně na odkaz Create a new account. V okně, které se objeví, pak zadejte vámi vybrané uživatelské jméno a přiřaďte tomuto účtu práva správce systému (výběrem volby Administrator). Poté stiskněte tlačítko Create Account. Dále označte právě vytvořený uživatelský účet a poté, co se objeví okno s možnostmi nastavení účtu, vyberte ze seznamu operací položku Create a password. Po zadání hesla a případné nápovědy k heslu je konfigurace účtu u konce. Nyní se můžete pod tímto účtem přihlásit a pracovat přímo z něj.

Krok 9: Hezčí pracovní plocha
Nyní se můžete zaměřit na vzhled a funkčnost tak, aby co nejvíce připomínaly Vistu. Spusťte Server Manager a v levém panelu klepněte na položku Features a poté v pravé části okna na odkaz Add Features. Nyní umístěte zatržítko před položku Desktop Experience, která vám zajistí podporu pro vzhledy, Aero a Windows Media Player. Dále klepněte na tlačítko Next a posléze na Install. Všechny funkce je pak nutné aktivovat ručně.

Krok 10: Povolení vizuálních efektů
Ve Windows Serveru 2008 jsou všechny vizuální efekty i rozhraní Aero standardně vypnuty. Prvním krokem při zkrášlování bude nastavení efektů. Klepněte v nabídce Start pravým tlačítkem myši na položku Computer a z kontextového menu, které se objeví, vyberte příkaz Properties. V okně System, jež se objevilo, klepněte na odkaz Advanced system settings. Na záložce Advanced klepněte v poli Performance na tlačítko Settings. Zde vyberte možnost Adjust for best appearance, čímž zapnete všechny vizuální efekty.
Upozornění: Velikost ikon na pracovní ploše můžete mimo jiné upravit tak, že stisknete klávesu <Ctrl> a budete následně pohybovat kolečkem myši.

Krok 11: Zapnutí rozhraní Aero
Po povolení vzhledů (anglicky Themes) pro pracovní plochu v kroku 9 lze nyní v operačním systému zprovoznit i stejnojmennou službu ve Windows. Klepněte na tlačítko Start/Run a do dialogového okna pak zadejte příkaz SERVICES.MSC. V seznamu služeb poté poklepejte na položku Themes a v poli Startup type nastavte spouštění na hodnotu Automatic. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka Apply a službu spusťte klepnutím na tlačítko Start. Rozhraní Aero nyní spustíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na volné místo na pracovní ploše a z kontextového menu vyberete příkaz Personalize. Zde klepněte na odkaz Window Color and Appearance. V okně Appearance Settings pak vyberte barevné schéma Windows Vista Basic, popřípadě Windows Aero. Poslední zmíněné schéma se objeví pouze tehdy, pokud pro něj budete mít v počítači hardware, který Aero podporuje.
Po stisku tlačítka OK můžete další zkrášlující prvky přidat klepnutím na odkaz Desktop Background. Z rozbalovacího seznamu Location vyberte položku Windows Wallpapers a zde například obrázek SERVER.JPG.

Krok 12: Zapnutí funkce pro vyhledávání souborů a složek
V tomto kroku povolíme funkci vyhledávání souborů a složek ve Windows. Spusťte aplikaci Server Manager, v levé části okna programu vyberte položku Roles a pak v pravé části okna klepněte na odkaz Add Roles. Objeví se úvodní dialogové okno, v němž stiskněte tlačítko Next. V následujícím dialogovém okně umístěte zatržítko před položku File Services a poté dvakrát klepněte na tlačítko Next. V dialogovém okně, jež se objeví nyní, pak umístěte zatržítko před položku Windows Search Service a opět klepněte na tlačítko Next. V posledním dialogovém okně pak konečně umístěte zatržítka před všechny diskové oddíly, v nichž se má indexovat. Po stisku tlačítek Next a Install pak celou operaci dokončíte.
Ve Vistě s nainstalovaným Service Packem 1 (a tedy i ve Windows Server 2008) odkaz pro spuštění vyhledávání (představovaný položkou Hledat) v nabídce Start chybí. Alespoň částečně se dá nahradit používáním políčka pro vyhledávání, které je přímo v nabídce Start, popřípadě můžete pro vyvolání funkce vyhledávání použít klávesovou zkratku <klávesa Windows><F>, která zobrazí centrální okno pro vyhledávání.

Krok 13: Rychlejší vypnutí počítače
Pokaždé, když budete chtít Windows Server 2008 vypnout nebo restartovat, budete muset uvést důvod. U počítače, kde je nainstalován standardní operační systém, tato operace naprosto postrádá jakýkoliv smysl – pro naše potřeby ji tedy vypneme. Klepněte do nabídky Start/Run a zde zadejte příkaz GPEDIT.MSC. Otevře se okno Local Group Policy Editor, kde postupně klepněte na položky Computer Configuration/Administrative Templates/System. Zde vyhledejte zásadu Display Shutdown Event Tracker a nastavte ji na hodnotu Disabled.

Krok 14: Zapnutí služby Windows Audio
Pokud má ovladač zvukové karty nainstalovaný v kroku 7 skutečně vydávat nějaké zvuky, je ještě nutné povolit službu Windows Audio. Klepněte proto znovu do nabídky Start/Run a do příkazového řádku zadejte příkaz SERVICES.MSC. Otevře se okno Services, kde vyhledejte službu Windows Audio a na řádek s touto službou poklepejte. V dialogovém okně, které se objeví, pak nastavte typ spouštění na Automatic. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka Apply a nakonec službu spusťte klepnutím na tlačítko Start.

Krok 15: Povolení funkce Superfetch
V tomto kroku dostaneme z vašeho systému ještě nějaký výkon navíc. Funkce Superfetch představuje speciální nástroj pro správu vyrovnávací paměti cache ve Windows Vista, který urychluje spouštění programů. Funkci Superfetch povolíte drobnou úpravou registru. Klepněte v nabídce Start na položku Run a do příkazového řádku zadejte výraz REGEDIT.EXE. Spustí se Editor registru. V něm se přesuňte do klíče Hkey_Local_MachineSystemCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetch Parameters. Zde vytvořte nové hodnoty typu DWORD s názvy En-ablePrefetcher a EnableSuperfetch. Oběma hodnotám přiřaďte jako údaj hodnoty číslo 3 a restartujte počítač. Po restartu počítače znovu klepněte do nabídky Start/Run a tentokrát do příkazového řádku napište příkaz SERVICES.MSC. V okně Services pak vyhledejte položku Superfetch a nastavte pro ni typ spouštění na Automatic. Nakonec stiskněte tlačítko Apply a klepnutím na tlačítko Start službu spusťte.

Krok 16: Optimalizace času procesoru
Windows Server 2008 při standardním nastavení přiřazuje větší prioritu nikoliv standardním programům, ale procesům běžícím na pozadí. U serverového systému je to logické, protože tzv. normální programy se tam většinou vůbec nepoužívají. Naopak při spouštění aplikací na běžném stolním počítači toto nastavení zbytečně snižuje výkon aplikací, s nimiž uživatel pracuje přímo.
Klepněte proto na pracovní ploše pravým tlačítkem myši na ikonku Computer a z kontextového menu vyberte příkaz Properties. Zde klepněte na odkaz Advanced System Settings a v dialogovém okně System Properties na záložce Advanced stiskněte v poli Performance tlačítko Settings. Otevře se okno Performance Options, kde na záložce Advanced vyberte v poli Adjust for best performance of položku Programs.

Krok 17: Integrace multimediálního přehrávače a kodeků
Ve Windows Serveru 2008 je sice pro přehrávání multimediálního obsahu k dispozici Windows Media Player 11, nicméně možná vám bude více vyhovovat třeba přehrávač Winamp 5.53 – stáhnout jej můžete na internetové adrese http://www.winamp.com, popřípadě jej najdete jako soubor WINAMP5531_FULL_EMUSIC-7PLUS_EN-US.EXE o velikosti 8,57 MB. V každém případě nebude k zahození, pokud si do systému nainstalujete sadu kodeků, která vám umožní bez problémů přehrávat různé soubory s hudbou či videem. Zajímavý je například soubor kodeků K-Lite Mega Codec Pack 3.9.0, který najdete , popřípadě na internetu na adrese http://codecguide.com jako soubor KLMCODEC390.EXE o velikosti 17 MB. Samozřejmě můžete do systému nainstalovat prakticky libovolnou aplikaci, kterou rádi používáte, nebo kterou potřebujete pro svoji práci (například Firefox nebo MS Office).

Krok 18: Povolení nástroje pro zálohování
Ve Windows Vista najdete nástroj pro kompletní zálohování systému. Jedná se o program Windows Backup. Ve Windows Serveru je samozřejmě tento nástroj k dispozici také, jen jej musíte povolit. Otevřete aplikaci Server manager a v levé části okna klepněte na položku Features a v pravé části okna následně na položku Add Features. V seznamu, který se objeví, pak rozbalte obsah položky Windows Server Backup Features a zde umístěte zatržítka před položkami Windows Server Backup a Command-line Tools. Poté ještě umístěte zatržítko před položku Windows PowerShell. Poté klepněte na tlačítko Next a následně na tlačítko Install.
Právě nainstalovanou funkci pro zálohování pak spustíte pomocí tlačítka Start/Administrative Tools/Windows Server Backup.

Krok 19: Prodloužení doby pro testování systému
Po instalaci Windows Serveru 2008 máte 60 dní na testování systému. Poté se začne systém dožadovat aktivace. Fázi testování však můžete zcela legálně celkem třikrát vždy o dalších 60 dní prodloužit. Celkem tedy můžete systém testovat celých 240 dní. Dobu, po kterou budete moci ještě systém používat, zjistíte, když v nabídce Start klepnete pravým tlačítkem na ikonku Computer a z kontextového menu pak vyberete příkaz Properties.
Testovací dobu prodloužíte následujícím způsobem: ze všeho nejdříve se přihlaste do systému jako Administrator. Ideální je, pokud právě bude poslední den testovacího období. V nabídce Start klepněte na položku Run a do příkazového řádku zadejte výraz slmgr.vbs –rearm. O prodloužení testovacího období se pak přesvědčíte po restartu počítače.

Krok 20: Automatické prodloužení doby pro testování systému
Pokud se obáváte, že den pro prodloužení testovací doby (přesně se jedná o 59. den) propásnete, doporučujeme vám vytvořit si naplánovanou úlohu, která spuštění příkazu pro prodloužení testovacího období provede automaticky za vás. Klepněte na tlačítko Start/Administrative Tools/Task Scheduler a zde klepněte na odkaz Create Task. Na záložce General úlohu pojmenujte, například Prodloužení testovacího období. Nyní ověřte, zda je v poli When running the task, use the following account: uveden uživatel Administrator. Pokud tomu tak není, klepněte na tlačítko Change User or Group a do dialogového okna, které se objeví, zadejte slovo Administrator. Zadání potvrďte stiskem tlačítka Check Names a poté stiskněte tlačítko OK. Dále vyberte nastavení Run whether user is logged or not a také umístěte zatržítko přes položku Run with highest privileges. Poté se přesuňte na záložku Triggers, kde stiskněte tlačítko New. Nyní budete nastavovat pro danou úlohu časový plán. Vyberte z rozbalovacího seznamu u položky Begin the task položku On a schedule a poté v poli Settings vyberte možnost Daily. Jako datum spuštění vyberte datum odpovídající 59. dni po dnešním datu. Pokud se má stejná úloha novu spustit za dalších 59 dnů znovu, zadejte číslo 59 do políčka Recur every xxx days. Vzhledem k tomu, že se úloha bude opakovat maximálně třikrát, umístěte zatržítko před položku Expire, kam zadáte datum odpovídající 240. dnu ode dneška (jedná se totiž
o 4 × 60 dní, neboli 8 měsíců). Nakonec umístěte zatržítko ještě před položku Enabled. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.
V dalším kroku se přesuňte na záložku Actions, kde opět klepněte na tlačítko New. V dialogovém okně, jež se objeví, pak zadejte do políčka Program/script příkaz slmgr.vbs a do políčka Add arguments (optional) vložte parametr –rearm.
Nakonec se ještě přesuňte na záložku Settings, kde umístěte zatržítko před nastavením Run task as soon as possible after a scheduled start is missed. Stiskem tlačítka OK pak vytváření a nastavení úlohy pro prodloužení testování vámi upraveného systému dokončíte. Nyní je vše připraveno a nakonfigurováno, takže nám nezbývá, než vám popřát s vyladěnými Vistami mnoho zdaru! 8 0361/CZ o
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).