Hlavní navigace

Virtuální zvukové studio - Magix Music Studio generation 5

Sdílet

Lze se domnívat, že valná většina čtenářů nikdy v nahrávacím studiu nebyla,takže tuší jen matně, jak tvorba hudby v takovém prostředí vzniká. V současné době lze vytvořit tako...
Lze se domnívat, že valná většina čtenářů nikdy v nahrávacím studiu nebyla,
takže tuší jen matně, jak tvorba hudby v takovém prostředí vzniká. V současné
době lze vytvořit takové virtuální studio přímo uvnitř počítače, ve kterém je
osazena zvuková karta. Na začátek krátké vysvětlení pojmů. Soubory typu WAV a
MIDI obsahují data, která po interpretaci umožní reproduktorům počítače
vyluzovat zvuky. Rozdíl mezi nimi tkví právě ve zpracování. Soubor WAV je
digitálním záznamem zvuku se stanovenou vzorkovací frekvencí. V praxi to
znamená, že je pomocí AD převodníku mnohotisíckrát za vteřinu poslána hodnota
signálu, který je převeden na daný zvuk. Lze tedy zjednodušeně napsat, že při
vzorkovací frekvenci 44 kHz je 44 000krát za sekundu posláno AD převodníku
číslo, který ho převede na tón. Je tedy patrné, že čím vyšší je vzorkovací
kmitočet, tím vyšší je i kvalita zvuku, ale tím i větší nároky na objem
přenášených dat.

Naproti tomu MIDI soubory obsahují vlastně jen notový záznam skladby, tedy kdy
má který nástroj zahrát jaký tón. Tato informace je předána syntezátoru, ať už
přímo na zvukové kartě nebo externímu MIDI zařízení, a ten se postará o
převedení do slyšitelné podoby.

Shrňme výše uvedené takto: zatímco MIDI soubor je klavírista, jenž úderem do
klávesy stanoví, která struna má zaznít, WAV je záznam téhož klavíru na
cédéčku. Odborníci prominou poněkud vágní vysvětlení, ale předmětem této
recenze nejsou hudební formáty, nýbrž program Music Studio 5.


Jak pracuje

Music Studio 5 je v principu nahrávací program a MIDI sekvencer. Kolik dat je
možno najednou snímat, je dáno jen možnostmi hardwaru. Máte-li například takové
vybavení, které umožní nahrávat z osmi stop, je možné i osm stop uložit na
pásku a posléze těchto osm stop přehrát přes osm výstupů. V praxi ovšem takovou
sestavu člověk nevlastní, obyčejná zvuková karta má zpravidla jeden stereovstup
(nebo samozřejmě dva monosignály). Aby bylo možno i s tímto omezeným rozsahem
vstupů vytvořit složitější skladbu, má Music Studio možnost vytvořit systém
virtuálních stop, tedy vlastně na pevném disku nahraný hudební záznam. I s
těmito stopami se pak dá pracovat tak, jako by přicházely přímo z fyzického
MIDI vstupu.

Nabrané vzorky mohou být samozřejmě upravovány, např. funkce Normalizuj nastaví
nahrávku tak, že najde maximální amplitudu ve vybrané části a upraví celou
sekvenci na maximální hlasitost. Tím je možné složit více vzorků s různou
hlasitostí do jednoho celku bez znatelných rozdílů.

Audiostopy v sekvenceru lze všelijak upravovat a tříbit, aby výsledek plně
uspokojil autora. Kromě už zmiňované možnosti nastavování hlasitosti je zde
ještě možno nastavit přechody, ať už zesilování nebo zeslabování, a upravit
rychlost těchto změn. Rovněž je výhodné pracovat s úderově citlivou
(dynamickou) klaviaturou, kde hlasitost je závislá na rychlosti úderu do kláves.

Druhou skupinou nástrojů je sestava pro úpravu "tmavosti" a "ostrosti" zvuku,
tedy změnu frekvence vzorku a rozlišení. Pokud máme v přehrávači více souborů,
pak je možné je seskupovat a tím umožnit jednodušší práci, kdy není třeba
pracovat s každým vzorkem zvlášť.


Mixování

Stopový mixer je další velmi důležitou komponentou Music Studia. Za
předpokladu, že již máte požadovanou sestavu MIDIa audiostop upravenou podle
svých požadavků, je načase spojit je do výsledné podoby. Na obrazovce monitoru
se před uživatelem objeví obraz mixážního pultu se všemi nezbytnými tlačítky,
knoflíky a posuvníky, které slouží ke kvalitní práci se skupinou záznamů. Právě
zde se tvoří výsledná podoba hudebního díla a mixážní pult nabízí vše pro to,
aby výsledek nezáležel na omezeních technických, ale aby souvisel pouze s
talentem tvůrce. Byť se v někom může při prvním pohledu na toto okno
uživatelského rozhraní zastavit dech a bude vytřeštěně zírat na množství
ovládacích prvků, popisek a indikátorů, po chvíli si všechno "ohmatá" a další
práce je již bez větších problémů.

Popisovat úplně všechny možnosti mixeru je nemožné, zmíním jen klasické
nastavování hlasitosti pro jednotlivé stopy, nastavení spektra pomocí
ekvalizéru nebo vkládání efektů, generovaných v reálném čase.


To ještě není vše

I když je skladba hotová, prošlá mixážním pultem a předtím třeba editorem
vzorků, nemusí ještě plně vyhovovat. Vlastní stopy lze editovat nejen způsobem
obvyklým u počítačových MIDI sekvencerů, ale i přímo na notové osnově vkládáním
jednotlivých not a hudebních značek na pět linek. Navíc, výsledek je hned možno
přehrát, a tedy interaktivně doladit. Notový záznam se dá i vytisknout a v
Music Studiu napsanou skladbu nechat zahrát třeba symfonickým orchestrem.

Těžko zde vyjmenovat úplně všechny možnosti, protože je jich poměrně dost, a
nerad bych zapomněl na nějaký rys, jehož absence by mohla být rozhodující při
výběru, který program koupit. Je třeba říct, že za velmi slušnou cenu obdrží
hudebník přinejmenším poloprofesionální produkt. Pokud má moderní počítač a
navíc ještě třeba externí MIDI zařízení, poskytne mu Music Studio rozsáhlou
škálu možností pro tvorbu hudby na PC.


Magix Music Studio generation 5

cena
možnosti a vybavení
K recenzi poskytla firma: TOP Distributor, Daliborova 7, Ostrava, www.topcd.cz
Cena: 999 Kč (vč. DPH)