Hlavní navigace

Vína moravská & česká

1. 1. 1999

Sdílet

Od firmy s názvem Zebra Systems by člověk očekával cédéčka s náplní ze životazvířat, maximálně něco s tematikou bezpečnosti silničního provozu. Omyl! Tato zebra má ráda víno as...
Od firmy s názvem Zebra Systems by člověk očekával cédéčka s náplní ze života
zvířat, maximálně něco s tematikou bezpečnosti silničního provozu. Omyl! Tato
zebra má ráda víno asi proto, že je z Moravy. Výsledkem snažení je zajímavý
příspěvek pro tuzemský trh multimediálních aplikací, jehož specializovanou
podobu znají návštěvníci oddělení vín hypermarketů Hypernova.
Tato verze prodávaná na CD-ROMu obsahuje údaje výhradně o moravských a českých
vínech a jejich producentech. Na rozdíl od zahraničních konkurentů neaspiruje
sice tuzemský produkt na název encyklopedie, nicméně svým obsahem alespoň
částečně pokrývá bílé místo, které naopak konkurenti nechávají bez povšimnutí
(patrně pro ně není tuzemská vinařská produkce významná).
Databáze vín je graficky čisté a nápaditě provedené dílo s příjemným ovládáním.
Obsahuje obecné informace o výrobě a třídění vína, základy vinné gastronomie,
přehled tuzemských vinařských oblastí a rejstřík celé řady výrobců. Jako
přívažek přibalil výrobce několik písniček z moravských vinných
sklípků v podání Jožky Severina a patnáct obrázkových skládaček, jak jinak než
s tématem vína. Údaje některých výrobců jsou doplněny o firemní prezentaci
převzatou z Internetu.
Zejména ovládání programu je natolik propracované, že ani laický uživatel
nebude postrádat nápovědu. Vcelku logický je i způsob výběrů a filtrů uživatel
je používá jaksi mimoděk, automaticky, aniž by si to sám uvědomoval a musel
zapisovat nějaké výběry nebo zadávat hodnoty. Jediným místem, kdy použijete
klávesnici, je políčko pro zadání hledaného jména vína nebo výrobce.
Po obsahové stránce je možné dílu leccos vytknout jsou na něm poměrně zřetelné
dětské neduhy prvotiny. Je vidět, že autoři byli do značné míry odkázáni na
informace jednotlivých výrobců, takže je obsah poměrně nevyrovnaný (u některých
vín kupříkladu chybí doporučení vhodného jídla). Svědčí o tom také skutečnost,
že v databázi najdete i výrobky, které mají s vínem společného opravdu hodně
málo (např. ovocná vína nebo rychlé špunty, vlastně dětské perlivé nápoje). Na
druhou stranu nejsou někteří výrobci zastoupeni vůbec.
Pokud jsem v programu něco postrádal, byla to možnost výběru podle
gastronomické vhodnosti a degustační záznamy zastoupených vín uživatel je
ponechán čistě svému subjektivnímu dojmu. Chybí také hodnocení kvality ročníků
obecně a skladovatelnost jednotlivých vín. Neškodila by ani možnost
zaznamenávat si do programu své vlastní dojmy a poznámky.
Přes zmíněné nedokonalosti mohu program doporučit pozornosti jak slušného vína
chtivým laikům, kteří jinak jen obtížně shánějí informace o tuzemském trhu s
vínem, tak i pokročilejším zájemcům, kteří v něm mohou najít dosud neprobádaná
zákoutí a objevit nové možnosti. Rozhodně je možné program považovat za zdařilý
a cenově přijatelný krok ke zmapování českého a moravského vinařství, byť s
výhradou, že cesta k dokonalosti bude ještě dlouhá a spletitá.